Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n yhtiökokous 21.3.2012

Hallitus

Hallitukseen valittiin edelleen KTM Juho Lipsanen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Perttu Rinta (varapuheenjohtaja) sekä jäseniksi toimitusjohtaja Martti Haapamäki ja johtaja Marja Tuderman. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin johtaja Taina Susiluoto ja toimitusjohtaja Arto Sutinen

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon valittiin edelleen toimitusjohtaja Mikko Hentinen, asiakaspäällikkö, dosentti Eero Kubin, kansanedustaja Esko Kurvinen, tekniikan tohtori h.c. Heikki Miilumäki ja maakuntaneuvos Simo Salmelin.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin kansanedustaja Antti Kaikkonen, kansanedustaja Jukka Kärnä, kansanedustaja Pentti Oinonen, kansanedustaja, Janne Sankelo ja kansanedustaja Anni Sinnemäki.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pentti Oinonen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Miilumäki.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapani Vuopalan.

Lisätietoja:  

Johtaja Ahti Martikainen, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh 020 790 5608