Hyppää sisältöön

Vapo pelkää luvituksen vaikeutumista

Lakiesitys on valitettavasti edelleen ongelmallinen turpeen luvituksen osalta, Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny sanoo. Yli-Kyynyn mukaan pelkona on, että lainkohta vaikeuttaa myös tuotantoon ohjattavien luokkien 0-2 luvitusta tilanteessa, jossa turvepula on jo nyt johtanut kivihiilen käyttöön useissa energialaitoksissa.

Alan toimijoiden käsityksen mukaan YSL § 13 eli turvetuotannon sijoittaminen kiteytyy tällä hetkellä siihen, että saadaanko luonnontilaisuutensa menettäneet luokat 0-2 yksiselitteisesti ja juridisesti pitävällä tavalla 13 § soveltamisalan ulkopuolelle. Meille on luvattu, että näin ei käy, mutta useiden juridiikan asiantuntijoiden mukaan vaarana on turhien valituksien lisääntymisestä eri oikeusasteissa. Tämä voi käytännössä pysäyttää uusien turvetuotantoalueiden luvittamisen tuotannosta poistuvien tilalle, mikä johtaa väistämättä tuontipolttoaineiden lisääntyvään käyttöön ja kansantalouden kurjistumiseen, Yli-Kyyny sanoo.

Puutteellista valmistelua

Vapo Oy:n mukaan esitellyn lakiuudistuksen valmistelu on pitänyt sisällään monia merkillisyyksiä. Vapon ja monien muiden etujärjestöjenkin käsityksen mukaan koko YSL 13 pykälä ei kuulu lupalainsäädännön puolelle, vaan siitä pitäisi säätää luonnonsuojelulain puolella.

Luvituksen vaikeutuminen johtaa ensimmäiseksi kasvu- ja ympäristöturpeiden niukkuuteen, sillä näitä turvelaatuja saadaan uusien tuotantoalueiden pintakerroksista. Lämpö- ja voimalaitoksille tarjottavan energiaturpeen niukkuus aiheuttaa asiakkaiden laitosinvestointien omaisuusarvon alenemisen ja sitä kautta tarpeettomasti nopeutettavia ja ennenaikaistettavia uusinvestointeja. Omaisuusarvoja loukkaavat säännökset pitäisi säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä, Yli-Kyyny sanoo.

Nyt esitetään säädettäväksi vain yhtä toimialaa, eli turveteollisuutta, koskeva säännös. Mikäli samaa turvetuotantoalueeksi käytettävissä olevaa suota koskien toteutettaisiin joku hanke muun toimialan tai toimijan toimesta olisi tällainen toteutettavissa ilman lakiesityksen tarkoittaman luontoarvon huomioon ottamista. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko oikein, että samalle alueelle voidaan toteuttaa pelto, golfkenttä tai vaikka parkkipaikka, mutta ei turvetuotantoa, Yli-Kyyny kysyy.

Erikoista on myös se, että uudistus on valmisteltu hyvin pitkälle kuulematta itse säädännön kohteena olevan toimialan edustajia. Toistuvista pyynnöistä huolimatta. Nyt kuulemista on toteutettu vasta valmistelun loppuvaiheessa turvetoimialan voimakkaiden vaatimusten jälkeen. Yli-Kyyny sanoo.

Toivomme ja uskomme, että näihin epäkohtiin saadaan korjauksia tulevan valiokunta- ja eduskuntakäsittelyn aikana, Yli-Kyyny sanoo.

Lisätietoja:
– Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
– Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608