Hyppää sisältöön

Vapo siirtää Valion Jyväskylän meijerin energiahuollon kotimaiseen bioenergiaan

Tällä hetkellä Valion Jyväskylän meijerin tarvitsema höyry ja prosessilämpö tuotetaan kahdella öljykattilalla, jotka molemmat käyttävät polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Öljykattilalaitosten päästörajat kiristyvät 1.1.2018 alkaen, mistä johtuen nykyinen kattilalaitos ei täytä nykyisellä polttoaineella kiristyviä SO2-raja-arvoja. Tästä syystä Valion Jyväskylän meijeri halusi laitoksilleen kokonaan uuden ja kestävän energiaratkaisun, mikä kattaa sekä lämmityksen että teollisen tuotannon tarvitseman energian.

Valion Jyväskylän meijeri on erikoistunut maidon, kerman, piimän ja erikoismaitotuotteiden valmistukseen. Vuonna 2015 se vastaanotti ja valmisti yli 160 miljoonaa litraa maitotuotteita. Laitos työllistää lähes 300 henkeä ja se käyttää energiaa vuodessa runsaat 30 GWh.

Uuden kiinteää polttoainetta (KPA) käyttävän laitoksen valmistuttua Valion Jyväskylän meijerin tarvitsema energia tuotetaan yli 90 prosenttisesti kotimaisella bioenergialla eli hakkeelle, muilla puupohjaisilla polttoaineilla ja jyrsinturpeella. Vanhat höyrykattilat muutetaan kevyttä polttoöljyä käyttäviksi vara- ja huippukuormakattiloiksi. Uusi kattilalaitos rakennetaan vuosina 2016-2017. Toteutus käynnistyy maanrakennustöillä kuluvan kevään aikana.

Uudella toimintamallilla energiantuotanto on selvästi nykyistä ympäristöystävällisempää ja kustannustehokkaampaa. Lähienergian käyttö lisää myös alueellista hyvinvointia, sillä laitoksen operointi, polttoaineiden tuotanto ja logistiikka luovat 6 uutta työpaikkaa. Rakennusajan työllistävä vaikutus on noin 26 henkilötyövuotta.

Vapo vastaa koko laitoksen rakentamisesta sekä sen operoinnista ja polttoainehuollosta laitoksen valmistuttua. Uusi energiantuotannon ulkoistussopimus mahdollistaa kustannustehokkaan höyryn käytön tehdasprosesseissa.

”Toimitusvarmuuden ohella meille tärkeitä ovat kustannustehokkuus sekä ympäristöasiat. Ratkaisun myötä vaihdamme raskaan polttoöljyn kotimaiseen lähienergiaan. Vaikka öljyn hinta on nyt alhainen, kotimainen polttoaine on yhä öljyä edullisempaa ja uskon eron jälleen kasvavan lähivuosina. Valiolainen maidontuotanto yhdessä tuotanto­ ja jalostusketjun kanssa työllistävät noin 1 500 henkilöä Keski-­Suomessa ja tulouttavat alueelle 60 miljoonaa euroa vuodessa. Siirtyminen kotimaiseen lähienergiaan vahvistaa aluetaloutta edelleen. Vapon kanssa tehty sopimus turvaa Jyväskylän meijerin tarvitseman lämmöntuotannon toimitusvarmuuden ja kustannustehokkuuden sopimuskaudella ja mahdollistaa Jyväskylän meijerin tuotteiston innovatiivisen kehittämisen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti”, Jyväskylän meijerin johtaja Jukka Partti sanoo.

”Vapo omistaa yli sata energiantuotantoyksikköä Suomessa ja strategiamme mukaisesti haemme kasvua teollisuuden energiakumppanuuksista. Nyt solmittu pitkäaikainen energiantuotannon sopimus Valion kanssa ilmentää hyvin strategiaamme ja vahvistaa asemaamme yhteistyökumppanina, jonka palvelut perustuvat toimitusvarmuuteen, kotimaisiin polttoaineisiin sekä kustannus- ja energiatehokkuuteen. Asiakkaanamme Valio hyötyy modernista käyttöpalvelusta, joka mahdollistaa osaavan palveluorganisaation tuen kaikkina vuorokauden aikoina”, sanoo Vapon Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen johtaja Markus Hassinen.

Lisätietoja:
–       Markus Hassinen, liiketoimintajohtaja, Vapo Oy, puh. 040 159 0314
–       Mika Hillu, myyntijohtaja, Vapo Oy, puh. 0400 886 913
–       Jukka Partti, tehtaanjohtaja, Valio Oy, puh. 050 384 1323