Hyppää sisältöön

Vapo tehostaa toimintaansa SyncPowerilla

Vapon tavoite on olla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa. Koko ketjun hallinta polttoaineen tuotannosta lämmön loppukäyttäjille asti varmistaa energia- ja kustannustehokkuuden ja antaa joustavuutta energiantuotantoon. Tärkeä osa tässä ketjussa on laitoksissa syntyvän mittausinformaation hyödyntäminen.

Yksi työntekijä ja paljon tietoa

Tässä tiivistetysti haaste, johon Vapo halusi löytää ratkaisun.

Yksi mies tarkoittaa voimalaitoksen operaattoria. Hän työskentelee puolipyöreän pöytäjonon ja useiden erikokoisten näyttöjen ääressä. Kaikki ne suoltavat hänelle tietoa, jonka perusteella hänen pitäisi tehdä päätöksiä. Ja päätösten tarkoitus on tuottaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti kulloisessakin tilanteessa.

– Kaiken lisäksi mittauksia tulee koko ajan lisää, Vapon lämpö- ja sähköliiketoiminnan kehitysjohtaja Jari Kymäläinen huomauttaa.

Vapon tavoite on olla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa. Koko ketjun hallinta polttoaineen tuotannosta lämmön loppukäyttäjille asti varmistaa energia- ja kustannustehokkuuden ja antaa joustavuutta energiantuotantoon. Tärkeä osa tässä ketjussa on laitoksissa syntyvän mittausinformaation hyödyntäminen.

Vapon Lämpö- ja sähköliiketoiminta-alueen tuotantolaitoksissa syntyvä tieto haluttiin jalostaa havainnollisiksi ja toimintaa ohjaaviksi tunnusluvuiksi ja viime kädessä euroiksi. Samalla haluttiin myös varmistaa se, että seurataan oikeita asioita myös laitosten käytettävyyden ja kunnonvalvonnan näkökulmasta.

Kun tietoa siitä, miten laitoksia ajetaan optimaalisesti, kertyy enemmän, sen pohjalta voidaan luoda ajomalleja erilaisiin tilanteisiin. Ja samaa dataa yrityksen johto ja asiantuntijat voivat käyttää työssään.

Molemmat osapuolet oppivat

Jotta tavoitteisiin päästäisiin, Vapossa päätettiin ottaa käyttöön Syncron Techin SyncPower® -informaatio- ja raportointijärjestelmä. Valinta kohdistui SyncPoweriin paitsi asiakkaan valittavissa olevan hinnoittelumallin myös järjestelmän muokattavuuden vuoksi sekä siksi, että Syncron Techissä on voimalaitososaamista.

Käyttöönoton päästyä vauhtiin muokattavuus osoittautuikin välttämättömäksi ominaisuudeksi.

– SyncPower on muodostanut hyvän alustan sille, että olemme voineet ottaa käyttöön haluamiamme ominaisuuksia. Projekti on elänyt koko ajan, sillä olemme pitkin matkaa huomanneet lisättävää, ja Syncron Tech on toteuttanut ne sujuvasti, SyncPower-projektia syksystä asti vetänyt Vantaan keskusvalvomon päällikkö Pekka Ruohonen kiittää.

Eroon mustakantisesta vihosta

Nyt uusi järjestelmä on käytössä palvelutoteutuksena Vapon Forssan, Salon, Haapaveden, Lieksan, Sotkamon ja Ilomantsin voimalaitoksissa sekä Vantaan keskusvalvomossa. Käyttöönotto sujui koko lailla aikataulussa; Lieksassa sitä jopa aikaistettiin neljällä kuukaudella.

Palvelutoteutuksessa asiakkaan ei tarvitse investoida laitteisiin eikä sitoa resursseja järjestelmän ylläpitoon ja päivityksiin. Tieto siirretään toimittajan tiloissa toimivaan SyncPower-ohjelmistoon, josta Vapo käyttää sitä verkon kautta.

– Pidimme siitä, että saimme ulkoistettua palvelimia ja tiedonkäsittelyä pilveen, Jari Kymäläinen huomauttaa.

Tiedot syötetään nyt vain kerran järjestelmään, ja ne ovat liittymien myötä käytettävissä useissa eri järjestelmissä.

Voimalaitosten operaattorien työssä yksi suurimmista muutoksista oli mustakantisesta vuoropäiväkirjasta luopuminen. Periaatteessa se meni hyvin, mutta joillakuilla oli iso kynnys siirtyä kirjaamaan vuoron tapahtumat järjestelmään.

– Se tuntui heistä jotenkin virallisemmalta, ja moni halusi hioa tekstejä ja korjata kirjoitusvirheitä ennen tallentamista. Lain mukaanhan näitä tietoja ei saa muuttaa jälkikäteen, Pekka Ruohonen kertoo.

Tiedot kirjataan vain kerran

Tavoite on saada eri laitokset samalle viivalle yhdenmukaistamalla tiedon analysointi. Analyysistä saatuja tietoja voidaan verrata tavoitearvoihin, ja erotusta seuraavat sekä laitosten operaattorit että Vapon konserni.

Kaiken kaikkiaan tavoite on tuotantotoiminnan jatkuva parantaminen mittaroinnin kautta: päämittareina käytettävyyden ja hyötysuhteen parantaminen sekä kotimaisten energialähteiden käytön maksimointi suhteessa tuontienergiaan. Jatkuva parantaminen ja sen seuraaminen helpottuvat, kun tarvittavat tiedot ovat saatavilla helposti, visuaalisesti ja valmiiksi analysoidussa muodossa.

Vapossa haluttiin välttää se, että eri järjestelmiin kirjataan samoja asioita. Excelillä tehtävistä sähköntuotantoennusteista siirryttiin ennustetyökalun käyttöön. Sääennusteet saadaan nyt suoraan järjestelmään, mikä helpottaa ajosuunnitelmien tekemistä. Järjestelmän eräs päätehtävistä onkin laskea laitoskohtaiset sähköntuotantoennusteet ja lähettää tiedot sähkömarkkinaoperaattorille automaattisesti. Järjestelmä lähettää hetkelliset sähköntuotantotiedot myös Fingridille.

Ruokahalu kasvoi syödessä

Entä sitten ne hyödyt? Onko järjestelmän käyttöönotosta seurannut selvästi mitattavia hyötyjä?

– Mitattavat hyödyt syntyvät laitosten ajon systemaattisuuden, ennustettavuuden, käytettävyyden sekä tehokkuuden kautta. Muut hyötytekijät ovat laadullisia tekijöitä, joiden arvoa on vaikea mitata, Jari Kymäläinen vastaa.

– Mutta nyt prosessisuureita on helppo tutkia ja vertailla sekä laskea erilaisia tunnuslukuja, jotta prosessista saadaan entistä tehokkaampaa. Laitoksia voidaan ajaa tarkemmin, ja hävikin seuranta,
ennustaminen ja budjetointi tehostuvat. Konsernitason seurantakin mahdollistuu, hän jatkaa.

Vapolla on kuusi voimalaitosta ja satakunta lämpökeskusta. Olisiko mahdollista, että järjestelmää alettaisiin hyödyntää myös lämpökeskuksissa?

– Nyt haemme vielä kokemusta ja kehitämme järjestelmää voimalaitosmaailmassa, Jari Kymäläinen vastaa. Toiminnallisuudet ovat otettavissa käyttöön kuitenkin samalla tavalla myös lämpökeskuksissa.

Vapolla on paljon erilaisia järjestelmiä, ja se pyrkii saamaan tietoa yhteen paikkaan, jotta sitä voi helposti jalostaa ja vertailla. SyncPoweriin on tehty useita liittymiä juuri tätä tarkoitusta varten, ja kehitys varmaan jatkuu tulevaisuudessakin.

Ruohonen ja Kymäläinen ovat tyytyväisiä yhteistyöhön Syncron Techin kanssa. He arvostavat Syncron Techin voimalaitososaamista ja koodiosaamista, joustavuutta ja esimerkiksi aikataulujen pitämisen muodossa näkynyttä hyvää projektinhallintaa.

Projekti eli koko ajan ja maalikin siirtyi, kun ruokahalu kasvoi syödessä.

– Syncron Tech löysi kuitenkin toiveidemme toteuttamiseen aina suhteellisen mutkattoman keinon, Pekka Ruohonen kiittää.

– Alkuperäinen tavoite voimalaitosten ajamisen paremmasta seurannasta ja ennustamisen tehostamisesta on tavoitettu jo monta kertaa. Lopullinen tavoite on, että järjestelmä ohjaa ja tukee operaattoria toimimaan oikein, Jari Kymäläinen sanoo.