Hyppää sisältöön

Vapo tehostaa vesienkäsittelyä Pohjois-Suomessa

Vapo tehostaa vesienkäsittelyä turvetuotantoalueillaan Pohjois-Suomessa. Rakenteellisia uudistuksia on tehty tänä keväänä Pyhäjärven Vittouvennevalla ja jo aiemmin Kuusamon Lehdonsuolla.

”Pohjois-Suomen alueella meillä on parhaan vesienkäsittelyn piirissä jo 86 prosenttia tuotantoalasta”, sanoo Vapon aluejohtaja Markku Pyykkönen. ”Lähdemme siitä, että vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki tuotantoalueemme seudulla on rakennettu parhaan vesienkäsittelyn piiriin.”

Pyhäjärven Vittouvennevan turvetuotantoalueella on toukokuussa otettu käyttöön uusi pintavalutuskenttä. Toimenpiteellä tehostetaan Kalajoen vesistöalueelle laskevia vesiä lupamääräyksen velvoitteiden mukaisesti. Vittouvennevan pintavalutuskentältä purkautuvan vedenlaatua ja määrää tarkkaillaan kahden vuoden ajan. Seuraava tarkkailujakso alkaa marraskuussa 2012.

Kuusamon Lehdonsuon pumppaamo, joka ohjaa vedet pintavalutuskentälle, muutettiin ympärivuotiseksi viime talvena. Lehdonsuon pintavalutuskenttä oli päästötarkkailussa kesän 2010. Tarkkailuraportin mukaan pintavalutuskenttä on toiminut hyvin.

Valtakunnallinen vesienkäsittelyn tehostusohjelma

Vapo on aiemmin ilmoittanut että se rakentaa kaikki tuotantosuot tehostetun vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2011 lopulla Vapolla oli tuotannossa yhteensä noin 47 000 hehtaaria, josta perustason vesienkäsittelyn piirissä oli 11 000 hehtaaria. Vuoden 2012 aikana tämä pinta-ala pienenee noin 3 000 hehtaarilla. Ne tuotanto-alueet, joille ei voida rakentaa tehostettua vesienkäsittelyä vuoden 2014 loppuun mennessä, suljetaan pois tuotannosta.

Kaikkiaan Vapolla on tuotantoa runsaalla 400 suolla. Tällä hetkellä vesienkäsittelyn tason nostaminen on käynnissä noin 50 suolla. Lisäksi olemassa olevia rakenteita parannellaan noin 30 suolla. Näiden toimenpiteiden kohteena on yhteensä yli 4 000 hehtaaria ja lisäksi vesienkäsittelyä parantavien toimenpiteiden lupapäätöksiä odotetaan 30 kohteen eli noin 1 800 hehtaarin osalta.

Lisätietoa Vapon turvetuotannosta löytyy osoitteesta: https://www.neova-group.com/turvetuotantoavastuullisesti

Lisätietoja:

Markku Pyykkönen, aluejohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5010, markku.pyykkonen@vapo.fi