Hyppää sisältöön

Vapo Timber aloittaa tuotannonrajoitukset kaikilla sahoillaan

Sahatavaran tuotannossa vallitsee sekä Suomessa että muualla Euroopassa selkeä ylikapasiteettitilanne, mikä on johtanut kannattavuuden romahtamiseen sekä kotimaan markkinoilla että vientitoimituksissa. Huolimatta siitä, että sahatavaran myyntihinnat ovat laskeneet tammi-syyskuussa noin 5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, ovat varastotasot nousussa.

Tässä tilanteessa Vapo Timberin aloittaa tuotannonrajoitukset 7.11.2011 Pohjois-Karjalassa sijaitsevilla Lieksan Kevätniemen ja Nurmeksen sahoilla, joilla siirrytään kahdesta vuorosta yhteen vuoroon. Lisäksi Vapo Timber pysäyttää tuotannon kokonaan kaikilla sahoillaan eli Hankasalmella, Lieksan Kevätniemessä ja Nurmeksessa 23.-31.12.2011 väliseksi ajaksi. Näihin tuotannonrajoituksiin oli varauduttu jo kesäkuussa pidetyissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Nyt päätetyt tuotannonrajoitukset leikkaavat Vapo Timberin tämän vuoden tuotannosta noin yhden kuukauden kokonaistuotannon eli noin 50 000 kuutiometriä. Hankasalmen saha ei siirry marraskuussa yhteen vuoroon siksi, että siellä on vielä meneillään kesällä käyttöönotetun uuden sahalinjan ylösajo, minkä johdosta tuotanto ei vielä pyöri maksimikapasiteetilla.

Vapo Timber Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakalan mukaan tilanne on heikentynyt nopeasti eikä käännettä parempaan ole lähiaikoina näkyvissä. ”Viime vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana sahasimme 4 % vähemmän sahatavaraa kuin tänä vuonna vastaavana aikana, mutta koko sahatuotannon liikevoitto oli lähes 5 miljoonaa euroa. Nyt suuremmalla tuotannolla liiketappio oli yli 4 miljoonaa euroa. Suomessa omakotitalorakentaminen on vähentynyt kolmanneksen ja viennissä kysyntää on heikentänyt Euroopan yleinen talouskriisi ja Vapolle tärkeän vientialueen, Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan epävakaa tilanne.”

Nyt aloitettavien tuotannonrajoitusten lisäksi Vapo Timber käynnistää kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat yt-neuvottelut, joilla varaudutaan mahdollisiin lomautuksiin ja tuotannonrajoituksiin kaikilla sahoilla myös ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Hakalan mukaan kannattavuusongelmat koskevat koko alaa ja tilanteen parantuminen edellyttää sahatavaran hinnan nousun lisäksi raakapuun hintojen alentumista.

Lisätietoja:
Juha Hakala, toimitusjohtaja, Vapo Timber Oy, puh. 020 790 5510
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608