Hyppää sisältöön

Vapon alkuvuosi sujui odotusten mukaan, mutta loppuvuoden näkymät ovat haasteelliset

Vapo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 418,1 milj. euroa (387,6 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2010). Konsernin liikevoitto oli 30,8 milj. euroa eli 7,4 % liikevaihdosta (31,1 milj. euroa, 8,0 %).
 
Liiketoiminta-alueista Biopolttoaineiden liikevaihto kasvoi 8,7 %, Biolämmön 21,1 %, Ympäristön 12,6 % ja Timberin 0,3 %. Toiminnan kannattavuutta alensivat pellettimarkkinoiden ylitarjontatilanne, lisääntyneet kuljetuskustannukset ja puuraaka-aineiden kohonneet hinnat.
 
Vapo Biopolttoaineet liiketoiminta-alue vastaa konsernin energiaturpeen- ja ympäristöturpeen tuotannosta, puu- ja peltoenergiasta sekä pellettituotannosta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 233,6 milj. euroa (215,0 milj. euroa) ja liikevoitto 25,4 milj. euroa (24,5 milj. euroa). Kylmä talvi lisäsi selvästi energiaturpeen käyttöä ja sähkön markkinatilanteen seurauksena turpeen käyttö lisääntyi sähkön lauhdetuotannossa. Ruotsissa energiaturpeen kysyntä oli edellisvuoden tasolla. Puu- ja peltoenergia sekä pellettiliiketoiminnot olivat selvästi tappiollisia. Ympäristöturpeen liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti.
 
Vapo Biolämpö liiketoiminta-alue vastaa konsernin energiatuotteiden eli lämmön, höyryn ja sähkön myynnistä asiakkaille. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 64,9 milj. euroa (53,5 milj. euroa) ja liikevoitto 9,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa).  Energiatuotteiden myynnin kasvuun vaikuttivat kylmä talvi, teollisten asiakkaiden lisääntynyt energiantarve sekä sähkötuotteiden ja sähkön korkeat markkinahinnat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 
Vapo Timber liiketoiminta-alue vastaa konsernin sahatavaran tuotannosta ja myynnistä. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 69,0 milj. euroa (68,8 milj. euroa) ja liiketulos -0,1 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Saharatavaramarkkinoilla vallitsi selkeä ylituotantotilanne, mikä johti myyntihintojen laskuun ja varastojen kasvuun. Vapo Timberin tuotanto kasvoi alkuvuonna 5 %, mutta myyntihinnat olivat 3 % vertailukautta alhaisemmat.
 
Vapo Ympäristö liiketoiminta-alue vastaa ammattiviljelijöille ja kuluttajille suunnatuista puutarhatuotteista ympäristöhuoltoliiketoiminnasta ja viherrakentamisesta.  Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 66,0 milj. euroa (58,6 milj. euroa) ja liikevoitto 5,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Erityisesti ammattiviljelijäliiketoiminnassa kysyntä kehittyi myönteisesti. Liiketoiminta-alueen kannattavuutta rasittivat ylimääräiset kustannukset, jotka johtuivat Suomen Eurajoen huhtikuussa 2010 tapahtuneesta tulipalosta ja Viron Niibin yksikön toukokuun 2011 palovahingoista.

Alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 46,1 milj. euroa (37,6 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 119,8 milj. euroa (88,6 milj. euroa). Rahavirran myönteiseen kehitykseen vaikutti erityisesti vaihto-omaisuusvarastojen supistuminen.
 
Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 1 272 (1 301) henkilöä.
 
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan Vapon alkuvuosi sujui lähes odotusten mukaan. Odotamme koko vuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta, mutta suhteellinen kannattavuus ei yllä edellisvuoden tasolle. Merkittävin syy tähän on kuluvan turvetuotantokauden erittäin vaikeat sääolosuhteet, jotka johtavat turvetuotannon volyymin alenemiseen edellisvuodesta. Lisähaasteita loppuvuodelle tuovat puuraaka-aineiden kohonneet hinnat ja talouden yleinen epävarmuus.
 
Lisätietoja:
– Toimitusjohtaja, CEO, Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy, puh.  020 790 5605
– Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh.  020 790 5608