Hyppää sisältöön

Vapon kannattavuus parani liikevaihdon supistumisesta huolimatta

Vapo-konsernin liiketulos kääntyi nousuun 2009. Tulos oli 38,0 miljoonaa euroa, mikä on 6,6 prosenttia liikevaihdosta (21,1 milj. euroa). Parhaan tuloksen tekivät Vapo Paikalliset polttoaineet sekä Vapo Puutarha ja ympäristö. Tulostaan paransivat, mutta edelleen tappiollisia liiketoimintoja olivat Vapo Pelletti ja Vapo Timber Oy.

Konsernin liikevaihto supistui. Vapo Timber Oy:n liikevaihdon lasku jatkui, paikallisten polttoaineiden kysyntä säilyi hyvänä. Konsernin liikevaihto oli 573,7 miljoonaa euroa kun se edellisenä vuonna oli 631,8 miljoonaa euroa.

Turpeen peruskysyntä oli hyvä: yli miljoonan ihmisen koti ja työpaikka lämpiää turpeella. Lämmin alkutalvi vähensi lämmityspolttoaineen tarvetta. Turpeen käyttö lauhdesähkön tuotannossa väheni. Kevätkuukausien myyntiä rajoitti alueellinen turvepula, joka korjaantui kun uuden tuotannon toimitukset aloitettiin toukokuussa.

Kesän 2009 turvetuotanto onnistui normaalisti ja edellisten, sateisten tuotantokesien niukka varastotilanne parani. Turvetta tuotettiin 25,5 milj. m3, josta Suomessa 21,5 milj. m3, Ruotsissa 1,9 milj. m3, Virossa 1,65 milj. m3

Puupolttoaineiden toimitukset olivat Suomessa 2,7 TWh (2,9 TWh).

Euroopan pellettituotannon kasvu ja lisääntynyt tuonti aiheuttivat ylitarjontaa, varastojen kasvua ja laskupainetta hintoihin. Myös lämmin talvi supisti kysyntää. Raaka-aineen saannissa oli ajoittain vaikeuksia. Suomessa runsaat 20 000 pientaloa lämpiää pelleteillä, Ruotsissa kymmenkertainen määrä. Ruotsissa verotuksella ohjataan kysyntää päästöttömän polttoaineen käyttöön, Suomessa verotus suosii öljyä ja sähköä kiinteistöjen lämmityksessä.

Vapo jatkoi laajenemistaan pellettiliiketoiminnassa ostamalla Statoilin Tanskan pellettiliiketoiminnan jakelun.

Vapon puu- ja turvepellettitoimitukset olivat 563 000 tonnia (620 000 tn).

Lämmön ja sähkön myynnin kasvua heikensi teollisuusasiakkaiden energiatarpeen väheneminen, lämmin sää ja sähkötuotteiden alhaiset markkinahinnat. Lisämyyntiä antoi Suomessa neljän uuden lämpökeskuksen ja 13 pellettilämpökeskuksen käynnistyminen. Puolassa käynnistyi kolme lämpökeskusta ja Virossa yksi.

Lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat 1 703 GWh (1 779 GWh). Sähkön myynti oli 309 GWh (315 GWh).

Puutarha ja ympäristö –liiketoiminnassa kuluttaja- ja viherrakentaminen kehittyi myönteisesti ja Vapo vahvisti asemaansa Pohjoismaiden markkinajohtajana. Raaka-aineissa ja kuivikkeissa ei pystytty vähäisten varastojen vuoksi tyydyttämään kysyntää täysimääräisesti ja varastotaso jäi alhaiseksi myös kesän tuotannon jälkeen.

Talouden heikko suhdanne tuntui myös ammattiviljelyssä.

Vapo luopui omasta kasvualustatuotannosta Espanjassa keskittyen myyntitoimintoihin. Teollisuuden lama vähensi rakentamisen ja teollisuuden jätemääriä, kompostointiliiketoiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Sahatavaran heikko markkinatilanne jatkui perinteisillä vientimarkkinoilla. Vapo Timber Oy:n sahoilla rajoitettiinkin tuotantoa. Sahatavaran toimitukset olivat 426 000 m3 (525 000 m3). Tuotteiden myyntihinnat olivat keskimäärin 9 prosenttia edellisvuotta alhaisemmat.

Sahatavaran hinnat kääntyivät loppukeväästä varovaiseen nousuun. Sahausta vaikeutti raaka-aineen niukkuus. Tukin hinta oli sahateollisuuden maksukykyyn nähden edelleen liian korkea.

Konsernin rahoitustilanne oli vakaa. Omavaraisuusaste oli 39,5 prosenttia (42,2 %).

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 80,9 miljoonaa euroa (83,3 milj. euroa). Merkittävimmät investointikohteet olivat turvetuotannon perus- ja kehittämisinvestoinnit sekä lämpö- ja pellettilämpökeskukset.

Vapo-konsernin palveluksessa oli vuonna 2009 keskimäärin 1 451 henkilöä (1 780). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 877 (948) ja muissa maissa 574 (832). Merkittävin henkilöstövaikutus oli Baltiassa siirtyminen urakointiin.

Metsäliitto Osuuskunta möi 49,9 prosentin omistuksensa Vaposta EPV Energia Oy:n johtamalle konsortiolle, jonka nimeksi tuli Suomen Energiavarat Oy.


Lähiajan näkymät

Paikallisten polttoaineiden kysynnän kasvu jatkuu. Erityisesti metsäenergian käyttö lisääntyy, ja se lisää myös toimitus- ja laatuvakaan turpeen kysyntää. Pellettiliiketoiminnassa kysyntä kehittyy myönteisesti. Kylmä talvi purkaa ylituotantoa. Suomessa turvepellettimarkkinan odotetaan kasvavan. Sahateollisuudessa heikko suhdanne on varovaisesti korjaantumassa, mutta tilanne jatkuu vaikeana raaka-aineen riittävyyden ja kalliin hinnan vuoksi. Kapasiteetin vajaakäyttö jatkuu

Vuositasolla Vapo-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta ja suhteellisen kannattavuuden paranevan.

Lisätietoja:

Matti Hilli, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 040 500 9549