Hyppää sisältöön

Vapon Paikalliset polttoaineet uusi organisaationsa asiakaslähtöiseksi

Vapo Oy vahvistaa puuenergia -liiketoimintaa. MMM, metsänhoitaja Mika Säynäjäkangas on nimitetty puuenergiajohtajaksi 1.2.2010 alkaen Vapo Oy Paikalliset polttoaineet -liiketoiminta-alueelle. Hän raportoi liiketoimintajohtaja Esa Koivulalle. Säynäjäkangas siirtyy tehtävään UPM Kymmene Oyj:stä, missä hän on työskennellyt puuhuollon, myynnin ja talouden eri tehtävissä. Mauri Koskela siirtyy liiketoiminnon projektijohtajaksi.
 
Peltoenergia -liiketoiminta yhdistettiin 1.1.2010 osaksi puuenergialiiketoimintaa. Peltoenergia-liiketoimintajohtaja, MMT Mia Suominen on nimitetty resurssijohtajaksi, hän raportoi liiketoimintajohtaja Esa Koivulalle. Nykyinen resurssijohtaja Risto Jormalainen siirtyy liiketoimintajohtaja Esa Koivulan alaisuuteen nimikkeellä Senior Adviser. Luvitusprosessien päälliköksi on nimitetty Kari Väisänen.
 
Vapo Oy:n Paikalliset polttoaineet –liiketoiminnan organisaatio muuttui 1.1.2010 alkaen. Maantieteellisesti Suomi jaettiin aikaisemman kolmen alueen sijasta neljään alueeseen: Pohjoiseen (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Haapavesi), Läntiseen (Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi), Itäiseen (Savo-Kainuu, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) ja Eteläiseen (Lounais-Suomi ja Kaakkois-Suomi).
 
Alueorganisaatiossa aluejohtajan suorina alaisina toimivat aluepäälliköt, operaatiopäällikkö, hankintapäällikkö sekä ympäristölupavastaava. Aluepäälliköiden organisaatioon kuuluvat tuotanto- ja varastoassistentit, tuotanto- ja toimitusvastaavat, tuotanto- ja huoltoneuvojat, puuvastaavat ja viljelyvastaavat.
 
Pohjoisen alueen aluejohtaja on Markku Pyykkönen, aluepäälliköt Martti Leskelä (Haapavesi), Sakari Jaara (Pohjois-Pohjanmaa), Jarmo Harju (Lappi), operaatiopäällikkö Jukka Rissanen, hankintapäällikkö Pentti Haataja ja ympäristölupavastaava Petri Tähtinen.
 
Läntisen alueen aluejohtaja on Päivi Peronius, aluepäälliköt Juha Kinnunen (Keski-Suomi), Rami Luoma-Nirva (Etelä-Pohjanmaa), Raimo Antikainen (Keski-Pohjanmaa), operaatiopäällikkö Matti Alakoskela, hankintapäällikkö Antti Ala-Fossi ja ympäristölupavastaava Jari Marja-aho.
 
Itäisen alueen aluejohtaja on Lauri Korkeala, aluepäälliköt Hannu Hintikka (Etelä-Savo), Matti Koljonen (Pohjois-Karjala), Vesa Tiikkaja (Savo-Kainuu), operaatiopäällikkö Matti Hanhinen, hankintapäällikkö Janne Hurskainen ja ympäristölupavastaava Heikki Torpström.
 
Eteläisen alueen aluejohtaja on Jan-Juhani Laitinen, aluepäälliköt Jari Jääskeläinen (Kaakko), Seppo Ojalammi (Lounais-Suomi), operaatiopäällikkö Riku Viitanen, hankintapäälliköt Nina Kivistö ja Sergei Karhu (Venäjä) ja ympäristölupavastaava Jari Alkkiomäki.