Hyppää sisältöön

Vastuulliseen soiden hoitoon liittyvä strategia julkistettu

Kansainvälinen turveyhdistys – International Peat Society–  on julkistanut vastuulliseen soiden hoitoon liittyvän strategian, jossa ensimmäistä kertaa määritellään järkevän käytön periaatteisiin pohjautuvat kosteikkojen ja soiden säilyttämistä, hoitoa ja ennallistamista koskevat tavoitteet ja toimintamuodot maailmanlaajuisesti.

”Strategiaa voidaan soveltaa kaikenlaisessa käytössä oleviin kaiken tyyppisiin soihin, mukaan lukien luonnontilaiset suot, ja se on suunnattu kaikille, jotka ovat vastuussa soiden hoidosta tai turpeen käytöstä tai ovat tekemisissä näiden kanssa,”  toteaa Kansainvälisen turveyhdistyksen puheenjohtaja Donal Clarke.

Strategian kokonaistavoitteena on parantaa vastuullista soiden hoitoa koskevia normeja ja lisätä suoalueiden hoitoon liittyvää tietämystä. Tärkeimpinä pyrkimyksinä on varmistaa, että säilyttämisen arvoiset suot tunnistetaan ja suojellaan, käytössä olevia soita hoidetaan vastuullisesti ja tarvittaessa ojitettuja soita saatetaan entiselleen.

IPS:n lehdistötiedote