Hyppää sisältöön

Aurinkovoimaloiden maaperäkartoitukset aloitettu Joutsassa ja Suonenjoella

Kahdella Neovan aurinkovoiman hankealueella, Joutsan Pihlassuolla ja Suonenjoen Kurkisuolla, on käynnistetty maaperäkartoitukset. Maaperäkartoituksissa tutkitaan perustamisolosuhteita perustamistavan määrittämiseksi. Samassa yhteydessä alueilla tehdään vetokokeita, joiden avulla saadaan tietoa, miten pitävää maa on ja millaisia paaluja tarvitaan tulevan aurinkovoimalan telineiden perustamiseksi.

Tutkittua tietoa aurinkovoimaloiden rakentamisen tueksi

Maaperäkartoitukset tehdään, jotta hankealueen maaperän olosuhteista saadaan tutkittua tietoa aurinkopaneelien sijoittamista ja rakentamista varten. Laajoilla selvityksillä vähennetään hankkeisiin kohdistuvia riskejä rakennusvaiheessa. Aurinkopaneelit asennetaan usein paaluttamalla ne tukevasti maaperään. Huolellisilla kartoituksilla pystytään varmistamaan ettei routa pääse nostamaan paaluperustuksia eikä tuuli kaatamaan aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelien käyttöikä on 30-40 vuotta, joten perustusten tulee kestää vuosikymmenten sääolojen ja lämpötilojen vaihtelut.

”Maaperäkartoitukset ja vetokokeet ovat tärkeitä vaiheita aurinkovoimahankkeen suunnittelussa, jotta saamme perustamistapatiedon lisäksi varmuuden siitä, että alue on rakennettavissa järkevillä kustannuksilla ja aikataulun mukaisesti”, Neovan aurinkovoimahankkeiden projektipäällikkö Heikki Nivala kertoo.

”Mikäli vasta perustamisvaiheessa selviäisi, että turvekerroksen paksuus olisi kymmenen sentin sijaan esimerkiksi kolme metriä, tarvittaisiin hyvin pitkiä paaluja ja se lisäisi kustannuksia huomattavasti. Mikäli vastaan tulisi isoja kivenlohkareita, joista emme tietäisi etukäteen, se hankaloittaisi perustamista ja pahimmassa tapauksessa estäisi hankkeen toteutumisen kokoaan”, Nivala kertoo riskeistä.

Maaperäkartoitukset tukevat myös hankealueen tiestön rakentamisen suunnittelua, sillä vanhoille turvetuotantokentille joudutaan rakentamaan jonkin verran lisää teitä valmiina olevan tieverkoston lisäksi. Aurinkopaneelikentät tarvitsevat tiheämmän tieverkoston huoltotöiden sekä palomääräysten vuoksi, jotta paneelien läheisyyteen pääsee kulkemaan vaivattomasti.

Hankealue käydään systemaattisesti läpi

Muutaman viikon ajan kestävien maaperäkartoitusten aikana hankealue käydään systemaattisesti läpi kairaamalla ja kaivauksilla. Maaperäkairauksissa porauksia tehdään reilun kolmen metrin syvyyteen, jolloin saadaan selville turvekerroksen paksuus sekä turpeen alla olevan kiinteän maaperän materiaali ja sen laatu. Kaivauksia on tehty alueilla, joissa turpeen ja pohjamaan rajapinta on epäselvempi, esimerkiksi liejuisilla alueilla. Kaivauksilla päästään konkreettisesti näkemään pohjamaa sekä raja sen ja turpeen välillä.

Vetolujuuksia testataan sekä ruuvipaalulla että lyöntipaalulla. Vetokokeissa kaivinkoneella porataan ruuvi maahan ja sitä vedetään eri voimakkuuksilla ylöspäin ja sivuille, jolloin saadaan hahmotettua roudan ja tuulen vaikutuksia.

Kartoitusten ja vetokokeiden tuloksena syntyy perustamistapalausunto ja kartasto, joita voidaan hyödyntää aurinkovoimalan suunnittelussa. Kartastossa näkyvät turvepaksuudet, pohjamaalajit sekä esteet ja mahdolliset haastavat alueet.

Maaperätiedoista hyötyvät hankekehittäjät, rakennusyhtiöt ja rahoittajat. Aurinkovoimakehittäjien ohella maaperätietoja tarvitsevat rakennusyhtiöt sekä rahoittajat arvioidakseen rakennus- ja investointikustannuksia mahdollisimman tarkasti.

Maaperäkartoitukset ja vetokokeet Pihlassuon ja Kurkisuon hankealueilla toteutti lahtelainen Nordic Piling Solutions.

Hankkeissa valmistaudutaan luvitusvaiheeseen

Joutsan Pihlassuolla sekä Suonenjoen Kurkisuolla aurinkovoimahankkeissa valmistaudutaan alueiden luvitukseen. Alueilla on tehty jo luontoselvityksiä. Alustavan suunnitelman mukaan hankkeiden luvitus valmistuu vuoden 2024 aikana.

Joutsan Pihlassuon entiselle turvetuotantoalueelle suunnitellaan 165 hehtaarin kokoista aurinkovoimahanketta. Alueelle suunnitellaan nimellisteholtaan 80 megawatin aurinkovoimalaa, joka tuottaisi sähköä noin 4 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuiseen tarpeeseen. Pihlassuon hanke on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista suunnitteilla olevista aurinkovoimahankkeista. Se on kahdeksan kertaa suurempi, kuin tämän hetken suurimmat kymmenen megawatin nimellistehoiset aurinkovoimalat. Pihlassuon turvetuotantoalue on mittavan kokoinen, sillä hankealueen päästä päähän matkaa kertyy autolla matkaa viisi kilometriä.

Suonenjoen Kurkisuolla vanhalle 125 hehtaarin kokoiselle turvetuotantoalueelle suunnitellaan myös 80 megawatin aurinkovoimalaa.

Neovan maaperäkartoitukset

Projektipäällikkö Heikki Nivala kertoo maaperäkartoitusten toteutuksesta.

Lisätietoja:

Heikki Nivala, projektipäällikkö, aurinkovoima, p. 040 546 0423