Hyppää sisältöön
14.6.2013 Blogi

Kolme huolta – kolme vastausta

Kirjoittaja: Ahti Martikainen

Vapo tutki keväällä laajalla haastattelututkimuksella 2011, mitkä seikat huolestuttavat turvetuotannossa. Tutkimusta täydennettiin analysoimalla kahdelta vuodelta suomalaisessa mediassa julkaistuja artikkeleita ja mielipidekirjoituksia.  Suurimmat huolenaiheet liittyivät turvetuotannon vesistövaikutuksiin, turvetuotannon luonnonsoille aiheuttamaan uhkaan ja siihen, ettei tuotannon vesistövaikutuksia mitata tai seurata riittävästi.  Jos jokin asia huolestuttaa, niin huoleen on aina suhtauduttava vakavasti, sillä kukaan ei huolestu huvikseen.  Joskus huoli voi olla turha, mutta huolestumisen tunne on aina aito.

Vapo on pyrkinyt vastaamaan suomalaisten huoliin nostamalla ympäristövastuun ja vastuullisen turvetuotannon liiketoimintastrategiansa keskiöön. Vapon päivitetty strategia löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuilta osoitteesta https://www.neova-group.com/konserni/strategia.

Tuolta sivulta löytyy lihavoituna väliotsikko ja sen alta julkistetut sitoumukset ja toimenpiteet, joilla Vapo haluaa vastata siihen, mitä se tarkoittaa vastuullisella tuotannolla. 

Nostamme ympäristövastuullisuuden uudelle tasolle. Vastuullisuus on turvetuotannon olemassaolon edellytys.

Alla muutamia esimerkkejä uuden strategian mukaisista päätöksistämme viimeisen 18 kuukauden aikana

  • Vapon turvetuotanto ei uhkaa koskemattomia luonnonsoita, sillä haemme ympäristölupia ja avaamme uusia tuotantoalueita vain luonnontilaltaan    muuttuneille, pääasiassa ojitetuille turvemaille. Vapo ei hae ympäristölupia suostrategian mukaisille 4 ja 5 luokkien soille.
  • Rakennamme kaikki Suomen tuotantosuot parhaan käyttökelpoisen vesienkäsittelytekniikan (BAT) piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä.
  • Olemme sitoutuneet siihen, että vuodesta 2016 lähtien uudet tuotantosuomme vähentävät alapuoliseen vesistöön kohdistuvaa kiintoaine- ja humuskuormitusta verrattuna lähtötilanteeseen ennen turvetuotannon aloittamista.

Lisää mittauksia ja avoimuutta

Vapon tuotantosoilta otetaan lupaehtojen mukaan vuosittain kymmeniä tuhansia vesinäytteitä, jotka ulkopuoliset laboratoriot analysoivat ja toimittavat viranomaisille lupaehtojen mukaan. Tästä huolimatta kansalaisia huolestuttaa, onko seuranta kuitenkaan riittävää. Tästä syystä Vapo on sitoutunut siihen, että kaikki Vapon tuotantoalueet ovat tuotantokaudella päästötarkkailussa ja puolet ympärivuotisessa tarkkailussa.

Tästä huolimatta julkisuudessa esiintyy arvailuja, että tihennettykään mittaus ei anna riittävästi tietoa. Jotta vesistövaikutusten seuranta saadaan mahdollisimman läpinäkyväksi  Vapo ja Metso Automation tekivät sopimuksen, jonka perusteella Metso rakentaa Vapolle 30 automaattista jatkuvatoimista mittausasemaa eri puolille Suomea eri-ikäisille ja erityyppisille soille. Metso vastaa mittareiden toiminnasta, huollosta sekä tietojen analysoinnista ja tietojen julkaisemisesta. Uskomme että Metso on tässä tehtävässä eräs ammattitaitoisimmista ja luotettavimmista toimijoista koko maailmassa.

Kun järjestelmä on valmis, sen avulla pystytään analysoimaan ja vertaamaan kuinka hyvin käsinäytteenottolla tehdyn päästötarkkailun tulokset  turvetuotantoalueilta vastaavat jatkuvasti toiminnassa olevien mittareiden tuloksia. Samalla pystytään ensimmäistä kertaa vertaamaan myös miten tuotantoalueiden ympärivuotiset vesistövaikutukset alapuolisiin vesiin eroavat esimerkiksi läheisen ojitetun ei turvetuotannossa olevan turvemaan vesistövaikutuksista

Tutkitaan, mitataan ja julkaistaan riippumattoman mittaajan kokoamat ja nimellään vahvistamat tiedot verkossa. Sen jälkeen ei kenenkään enää tarvitse luulla tai arvella, vaan huolestuttavista asioista voidaan jatkaa keskustelua faktapohjalta. Huoli on varmasti oikea, mutta huolenaihe saattaa olla väärä.

Video vedenlaadun jatkuvatoimisesta mitauksesta

Kirjoittajasta

Ahti Martikainen Director, Communications and Public Affairs ahti.martikainen@neova-group.com +358 (0)40 680 4723

Ahdilla on yli 35 vuoden kokemus viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista. Hän on työskennellyt Neovalla vuodesta 2011 lähtien.

Lue kaikki tämän kirjoittajan blogikirjoitukset