Hyppää sisältöön
14.7.2020 Blogi

Politisoituminen uhkaa turvealan oikeudenmukaista siirtymää

Kirjoittaja: Pasi Rantonen

Viime viikkoina niin Vihreät, Vasemmistoliitto kuin Sitra ovat ponnekkaasti nostaneet esille tarpeen tehdä nopeita päätöksiä energiaturpeen verotuksen korottamiseksi. Perusteluiksi on esitetty selvityksiä energiaturpeen käyttöennusteesta, päästöoikeuden hintaa ja nyt viimeiseksi erityisesti EU:n valmistelussa olevaa ns. oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) mahdollistamaa tukea turpeen käytön vähenemisestä kärsiville tahoille.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen perusteli 8.7.2020 (Maaseudun Tulevaisuus) nopeiden toimien tärkeyttä, viitaten TEM:n tekemiin selvityksiin, ettei nykyinen päästöoikeuden hinta (25-30 €/tn) ole riittävä vähentämään energiaturpeen käyttöä. Ministeri Mikkosen viittaama väittämä, ettei päästöoikeuden nykyinen hinta ohjaa turpeen käytön vähenemistä, on täysin paikkaansa pitämätön. Energiaturpeen kustannus on tällä hetkellä, päästöoikeuden hinta (joka on juuri nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla) + verot huomioiden, selvästi muita käytettävissä olevia vaihtoehtoja (käytännössä puuenergia) kalliimpi polttoaine ja muutos energiaturpeesta puuhun on tapahtumassa paljon nopeammin kuin tehdyt selvitykset ovat ennustaneet.

Alan toimijoiden ennuste on, että nykyisellä kehityksellä energiaturpeen käyttö, ja sen mukaisesti energiaturpeen päästöt, tulevat puolittumaan vuoteen 2025 mennessä. Hallitusohjelman tavoitteena on ollut vähintään puolittumisen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Suomen tavoitellessa hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä, kysynkin, mikä muu merkittävä toimiala on vähentämässä omia päästöjään seuraavan viiden vuoden aikana edes lähellekään saman verran?

Myös Sitra perusteli kesäkuussa julkaisemassaan oikeudenmukaisen siirtymän työpaperissa, yhden skenaarion (monien skenaarioiden joukosta valitun) perusteella, että energiaturpeen kulutus ei juurikaan laskisi nykyisestä 2030-luvulle mentäessä.

Suosittelenkin Ministeri Mikkosta ja Sitraa kysymään suoraan suurimmilta energiaturpeen käyttäjiltä heidän tulevaisuuden suunnitelmansa, heiltä on saatavilla tämän päivän tieto tulevasta kehityksestä.

Edellä mainitut tahot korostavat usein, että myös puun polttamisesta on päästävä kokonaan eroon ja uudet teknologiat tuovat ratkaisuja tähän. Tässä tullaan kuitenkin sen tosiasian eteen, ettei uusia teknologioita ole tarvittavassa mittakaavassa saatavilla, vaan käytännössä polttamalla tehtävä energiantuotanto (lämmitys ja teollisuuden prosessihöyry) on vallitseva teknologia ainakin seuraavan 10 vuoden ajan.

On myös hyvä tiedostaa, että muutos turpeesta puuhun ei ole ongelmaton. Markku Ollikainen toi 28.6.2020 YLE:n haastattelussa huolensa esille puun polton nopeasta kasvamisesta ja sen haittavaikutuksista, mikäli turpeen käyttö vähenee liian nopeasti.

Myös energiantuottajille on annettava riittävä aika sopeutua muutokseen. Energiateollisuus korosti 8.7.2020 julkaisussaan, että vain yhden polttoaineen, turpeen maalittamisella, energiajärjestelmän muutos ei tule tapahtumaan kestävällä tavalla. Liian nopeat muutokset voivat johtaa ei järkeviin investointeihin ja kuntien ja niiden omistamien energiayhtiöiden ajautumista vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen.

Energiaturpeen veron kiristämistä, voimakkaasti ja nopeasti, on perusteltu mahdollisuudella saada EU:lta oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tukea turpeen käytön luopumisesta aiheuttavien haittojen korvaamiseksi. Tukirahoitus on tervetullut turpeesta elantonsa saavien työntekijöiden ja yritysten puolelta, mutta tätä perustelua käyttävien on tiedostettava ainakin seuraavat tosiasiat:

  • Rahoituksen lopullista suuruutta, jakoperusteita, hyväksyttyjä käyttökohteita, aikataulua ym. ei ole tiedossa.
  • Ei ole tiedossa, voiko yritykset saada tukea tehtyjen investointien takaisinmaksuun vai ainoastaan uudelleen koulutukseen/työllistymiseen?

Hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti, tänä keväänä aloitti toimintansa laaja-alainen turvetyöryhmä, jonka ensimmäisenä tehtävänä on selvittää energiaturpeen tulevat käyttöskenaariot ja mahdollisuudet korvata energiaturve muilla polttoaineilla tai energiantuotantotavoilla sekä näiden toimien vaikutukset. Hallituspuolueista Vasemmistoliitto ja Vihreät eivät selvästikään halua kunnioittaa laaja-alaisen turvetyöryhmän työtä ja eivätkä malta odottaa työryhmän työn tuloksia, vaan haluavat edetä nopeammin, kaikkea muuta kuin oikeudenmukaisen siirtymän periaattein.

Ministeri Mikkonen, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Sitra: Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa sitä, että alan kaikilla toimijoilla on riittävä aika mukautua muutokseen. Nyt on maltin aika, vain sillä voidaan taata reilu ja oikeudenmukainen siirtymä.

Pasi Rantonen
Bioenergia ry, turvevaliokunnan pj.

Kirjoittajasta

Pasi Rantonen Johtaja, turvetuotanto pasi.rantonen@neova-group.com +358 40 544 8328

Pasi Rantonen vastaa Neovan turvetuotannosta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Hän on myös Bioenergia ry:n turvevalikokunnan puheenjohtaja.

Lue kaikki tämän kirjoittajan blogikirjoitukset