Hyppää sisältöön

Clean Waters toteuttaa purojen ja laskuojien ennallistamishankkeen Sonkajärvellä

Clean Waters on valittu laajan purojen ja laskuojien ennallistamishankkeen toteuttajaksi Ylä-Savossa Sonkajärven Partalassa.

Suomen metsäkeskuksen tilaama luonnonhoitohanke on toistaiseksi laajin Clean Watersin urakoimista vesiensuojeluhankkeista. Hankealue sijaitsee Vuoksen vesistön valuma-alueen yläosassa. Ennallistettavat purot ovat Iisalmen reitin latvapuroja. Iisalmen reitti on vesistöjen kunnostuksen erityiskohteena. Purojen ja laskuojien valuma-alueiden yhteen laskettu pinta-ala on peräti 5130 hehtaaria.

Alueella on runsaasti aikoinaan metsätalouskäyttöön 60-luvulla ojitettuja suoalueita. Hankkeen tarkoituksena on ennallistaa puroja ja avosoille kaivettuja metsätalouden laskuojia. Ojitusalueiden vesiä ohjataan uusilla ojilla avosoille, jolloin ojitusalueilta valuvien vesien kiintoaine- ja ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä alapuolisessa vesistössä. Samalla pyritään palauttamaan suon vesitase ojitusta edeltävälle tasolle. Ennallistettava pinta-ala on noin 23 hehtaaria.

Clean Waters on osa Vapo-konsernia ja tarjoaa luonnonmukaisten vesienkäsittelyratkaisujen asiantuntija-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja.

Lisätietoja antaa:

–        Juha Rokkila, projektipäällikkö, puh. 020 790 5642