Hyppää sisältöön

Heikko tuotantokauden alku vaikuttaa tulevan lämmityskauden turpeen toimitusmääriin

Rankkasateet Suomessa pysäyttivät tuotannon pääosalla tuotantoalueita. Tämän hetken arvion mukaan Vapo saa korjattua jyrsinpolttoturvetta Suomessa arviolta 11-12 miljoonaa kuutiometriä eli noin 60 prosenttia tavoitteesta. Palaturvetta ennustetaan saatavan korjattua noin 60 prosenttia tavoitellusta vajaan miljoonan kuution sadosta. Ympäristöturpeita ennakoidaan saatavan korjattua noin 60-65 prosenttia tavoitellusta 1,2 miljoonasta kuutiometristä. Pitkä poutajakso voi teoriassa parantaa tilannetta, mutta tämä on kuitenkin epätodennäköistä, koska lähiajan sääennusteet ovat turvetuotannon kannalta huonoja.

”Riippuen sähkön hintakehityksestä ja tarvittavasta lauhdeturpeen määrästä voimme alkusyksyn aikana arvioida turpeen lopullisen riittävyyden asiakkaittain tulevalle lämmityskaudelle”, Vapon turvetuotannosta vastaavan Vapo Biopolttoaineet liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto sanoo. ”Turpeen kysyntä ylittää kesän alhaiseksi jäävän tuotantomäärän ja aiempina kesinä tuotettujen ylivuotisten varastojen määrä on alhainen. Varmistaaksemme asiakkaiden toimitukset, Vapo purkaa niukkuustilanteessa vanhoja varastoja ja varautuu pidempiin kuljetusmatkoihin. Myös turpeen laadun suhteen jouduttaneen tekemään myönnytyksiä yhteisymmärryksessä asiakkaiden kanssa”, Koivisto sanoo. Koivisto muistuttaa, että tällä hetkellä esitetyt luvut ovat arvioita, joihin loppukesän ja syksyn sääolot voivat vielä vaikuttaa tuleviin toimitusmääriin.

Kuluneen alkukesän kaltaisissa sääolosuhteissa korostuu tuotantoalueiden laatu. Uusilla tuotantoalueilla pystytään turvetta nostamaan myös lyhyempinä poutajaksoina. Vanhoilla ohuempiturpeisilla kentillä päästään keväällä myöhemmin tuotantoon ja jokaisen sateen jälkeen tuotanto katkeaa huomattavasti pidemmäksi aikaa kuin uusilla kentillä. Uusilta tuotanto-alueilta saadaan myös suhteessa enemmän muun muassa kasvualustoiksi, kompostin tukiaineeksi, kuivikkeiksi ja muun muassa viherrakentamiseen tarvittavaa ympäristöturvetta.

”Vapolla on tällä hetkellä tuotannossa noin 45 000 hehtaaria soita. Vuodessa tuotannosta poistuu noin 2 500 hehtaaria, jotka täytyisi pystyä korvaamaan uusilla alueilla. Jotta myös heikkoina tuotantovuosina voitaisiin paremmin turvata turpeen kysyntä, kokonaistuotantopinta-alaa tulisi kasvattaa nykyisestä 45 000 hehtaarista noin 20 prosenttia”, Koivisto sanoo.

Vapo-konsernilla on Suomen lisäksi merkittävää turvetuotantoa myös Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Ruotsissa päästäneen noin 70 prosenttiin 2,1 miljoonan kuution kokonaistavoitteesta. Virossa ja Latviassa tilanne on sama kuin Suomessa, eli 2,0 miljoonan kuution tuotantotavoitteesta saavutetaan noin 60 prosenttia.

Lisätietoja:
– Pasi Koivisto, liiketoimintajohtaja, Vapo Biopolttoaineet, puh. 020 790 5829