Hyppää sisältöön

Honkajoen Satamakeitaan kosteikkopinta-ala yli kolminkertaistui 56 hehtaariin

Satamakeitaan kosteikolle Honkajoella on valmistunut lähes 40 hehtaarin laajennus Neovan turvetuotannosta poistuneelle alueelle tukemaan paikallista luonnon monimuotoisuutta. Laajennuksen jälkeen Satamakeitaan kosteikkojen yhteispinta-ala on 56 hehtaaria. Kosteikkokokonaisuus toimii sekä seuraavana maankäyttömuotona että turvetuotannon vesienkäsittelyrakenteena.

Kosteikon avajaisia vietetään keskiviikkona 31.8. klo 17-19 Satamakeitaan laavulla osoitteessa Lammasviita 107, Honkajoki. Tarjolla on nuotiomakkaraa ja nokipannukahvit. Ohjelmassa on lapsiperheille mahdollisuus rakentaa oma hyönteishotelli.

Kosteikot turvaavat luonnon monimuotoisuutta

Satamakeitaan kosteikon ensimmäinen osa valmistui jo vuonna 2005. Satamakeitaan kosteikko on merkittävä vesialue paikallisesti, sillä Honkajoella ei ole yhtään järveä.

Turvetuotannosta poistuneiden alueiden yksi seuraava maankäyttömuoto on kosteikko. Kosteikkoja käytetään myös turvetuotantoalueilla parhaan vesienkäsittelytekniikan mukaisena vesienkäsittelyrakenteena. Rakennetut kosteikkoalueet lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoten linnuille suoja- ja pesimäpaikkoja. Lintujen lisäksi niillä viihtyvät monet eläimet, kasvit ja pörriäiset.

Satamakeitaan kosteikon viljava ympäristö ja savikkopohjan kuhiseva lajisto houkuttelevat monia lintulajeja herkkuapajille. Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys asensi vuoden 2022 alussa kosteikolle lukuisia linnunpönttöjä ja pesärakennelmia tukemaan lintujen pesintää. Isoreikäisemmät linnunpöntöt on rakennettu isokoskeloa varten. Pikkupönttöjen asukkaita ovat tiaiset kuten talitiaiset ja sinitiaiset. Kuusitiainen ja kirjosieppo viihtyvät myös pikkupöntöissä. Harmaasiepolle on asennettu avopönttö Satamakeitaan laavun nurkalle.

Kosteikon saarekkeisiin on asennettu pesälaatikoita ja pesäputkia. Pesälaatikot sopivat tukkakoskelolle ja -sotkalle. Noin metrin pituiset ja järviruo’olla päällystetyt pesäputket tarjoavat turvallisen pesäpaikan puolisukeltajille eli esimerkiksi heinäsorsalle ja taville. Lajiston kehitystä seurataan lintulaskennoilla.

Neovan tavoite ennallistaa 2000 hehtaaria entisiä turvetuotantoalueita

Neova rakentaa lisää kosteikkoja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla eli vesittämällä ja metsittämällä entisiä turvetuotantoalueita. Kosteikkohankkeet ovat Neova-konsernin uudistetun vastuullisuusstrategian ja biodiversiteettiohjelman mukaisia hankkeita. Yhteistyön lisääminen paikallisten yhdistysten kanssa sekä pesimä- ja suojapaikkojen lisääminen kosteikkoalueille biodiversiteetin parantamiseksi ovat esimerkkejä ohjelman käytännön toteutuksesta.

”Biodiversiteettiohjelmamme  tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita vuosina 2021-2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on meille yhtiönä tärkeää ja kosteikkohankkeet ovat hieno osa tätä tavoitetta ja päämäärää”, Petri Järvinen, Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja toteaa.

Lisätietoa:

Irma Tommila, ympäristöasiantuntija, Neova, p. 040 824 7093

Rauno Bragge, operaatiopäällikkö, Neova, p. 0400 546 627

Kuvia kosteikosta: https://mediabank.neova-group.com/l/mDpqwLPRKTWs