Hyppää sisältöön

Joutsan Haapasuolle rakennettu kosteikko avattu yleisölle

Joutsan Haapasuon entiselle turvetuotantoalueelle on perustettu Neovan suurin, 111 hehtaarin kokoinen biodiversiteettialue. Alueen 70 hehtaarin kosteikkoalue valmistui vuonna 2023. Kyseessä on valtakunnallisesti yksi Suomen suurimmista entisille turvetuotantoalueille rakennetuista kosteikkoalueista. Kosteikko sijaitsee Leivonmäen kansallispuiston kyljessä.

Joutsan Haapasuon alue liitetään vesilintujen SOTKA-levähdysalueverkostoon, jonka tarkoituksena on auttaa taantuvien riistalintujen kannat nousuun. SOTKA-levähdysalue -hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Metsästäjäliitto vastaa hankkeen toteutuksesta yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.

Kosteikolla vietetään avajaisia torstaina 7.9. klo 17-19. Paikalla on kosteikon kehittämiseen osallistuneet sidosryhmät ja Neovan hallintoneuvoston uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kangas.

Avajaisten ohjelmassa on sorsan pesäputken asennusnäytös, lintutietoutta ja lintubongausta sekä käpyeläintyöpaja lapsenmielisille. Tilaisuudessa kuullaan sidosryhmien puheenvuorot muun muassa Haapasuon ennallistamistoimista ja lintulaskennoista.

Valtakunnallisesti merkittävän kokoinen kosteikko

Turvetuotanto Haapasuolla päättyi vuonna 2020. Haapasuon kosteikko on suunniteltu ja rakennettu vuosien 2021-2023 aikana.

Neova ja Keski-Suomen ELY-keskus laativat yhdessä suunnitelman kosteikkoalueen ja lintujen pesimäsaarekkeiden rakentamisesta. ELY-keskuksen osuus suunnittelusta ja pesimäsaarekkeiden rakentaminen toteutettiin Freshabit LIFE -hankkeen rahoituksella. Hankerahoituksen avulla Haapasuolla on parannettu vesi- ja rantalinnuston elinympäristöä rakentamalla kivistä ja kivennäismaasta pienialaisia karikoita, jotka tukevat laajempien saarekkeiden pesäpaikkatarjontaa. Lisäksi alueen avoimuutta on lisätty poistamalla puustoa.

Vedenpinta alueelle nostettiin rakentamalla Rutajärveen laskevan ojan yläpäähän pato. Neova vastasi pohjapadon suunnittelusta ja rakentamisesta. Kosteikot ovat tärkeitä elinympäristöjä uhanalaistuneille vesilintukannoille. Vuoden 2023 aikana kosteikolle ja lähiympäristöön on asennettu linnunpönttöjä, sorsien pesäputkia ja -laatikoita, tehty linnustoseurantaa sekä korjattu lintutornia. Kosteikkoalueen annetaan rakentamistöiden jälkeen kehittyä luontaisesti.

Haapasuon biodiversiteettialueesta muodostuu vähitellen mittavan kokoinen hiiltä sitova ja luonnon monimuotoisuutta tukeva kosteikkoekosysteemi ja virkistyskäyttöalue Leivonmäen kansallispuiston kyljessä.

Haapasuon kosteikon rakentaminen on Neova-konsernin vastuullisuusstrategian ja biodiversiteettiohjelman mukainen hanke. ”Biodiversiteettiohjelmamme tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita vuosina 2021-2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on meille yhtiönä tärkeää ja Haapasuolle valmistunut kosteikko on hieno osa tätä tavoitetta ja päämäärää”, Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Petri Järvinen toteaa.

Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia ja tarjolla on makkaraa ja pullakahvit.

Tapahtuman osoite: Harjunlahdentie 216, Joutsa. Paikalla on pysäköinninohjaus.

Lisätietoja:

Irma Tommila, ympäristöasiantuntija, Neova, puh. +358 40 824 7093

Kuvia Haapasuosta Neovan mediapankissa: https://mediabank.neova-group.com/l/vdfj7rvVF_mF