Hyppää sisältöön

Jyväskylän ensimmäinen kaupunkikosteikko valmistui Kortesuolle: Tuomiojärven kuormitus vähentyy ja alueen elinympäristö monipuolistuu

Vapo Clean Waters Oy on toteuttanut kaupunkikosteikon yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa Jyväskylän Kortesuon kaupunginosaan. Kaupunkikosteikko on näyttävä maisemallinen elementti, joka tuottaa monia hyötyjä alueella. Näitä ovat hulevesien puhdistuminen haitta-aineista, elinympäristöjen luominen eri eliölajeille ja alueen virkistyskäyttö. Kosteikko on ensimmäinen laatuaan Jyväskylän alueella.  

Hulevedet ovat taajama-alueiden pinnoitetuilta alueilta huuhtoutuvia vesiä, jotka aiheuttavat vesistöille haitallista kuormitusta ilman niiden asianmukaista käsittelyä. Kosteikko ja sitä edeltävät allasrakenteet laskeuttavat vedestä kiintoainetta ja siihen sitoutuneita haitta-aineita, kuten ravinteita ja raskasmetalleja. Vuosien kuluessa kosteikolle asettuva kasvillisuus edesauttaa vesien puhdistumista. Läheinen Tuomiojärvi on Jyväskylän kaupungille tärkeä vesistö, sillä järven vettä hyödynnetään kaupungin raakavesitarpeisiin. 

Liki 2000 kosteikkokasvia 

Kosteikko suunniteltiin tiiviisti rakennetulle alueelle ympäröivään maisemaan sopivaksi. Kosteikolle istutettiin liki 2000 kosteikkokasvin taimea, kuten esimerkiksi vihvilöitä, saroja, keltakurjenmiekkoja, rantakukkia ja rentukoita. Näiden menestymistä tullaan seuraamaan tulevaisuudessa. Kosteikon ympäristöön ja kaivuumaiden sijoituspaikoille on tehty puu- ja pensasistutuksia. Lisäksi alueille kylvettiin nurmi ja niittymäistä kasvillisuutta. Vesilinnuista ensimmäisinä kosteikolle ovat asettuneet telkkä ja heinäsorsa poikasineen. 

Kosteikkoalue sijoittuu Jyväskylän kaupungin puistoalueelle ja se toteutettiinkin virkistyskäyttöä silmällä pitäen. Kosteikko on rakenteeltaan monimuotoinen. Altaat avovesipintoineen ja kasvillisuusalueineen, niemekkeet sekä saari tuovat alueelle maisemallista vaihtelua. Toteuttamisessa huomioitiin alueella liikkuminen kivituhkapolkuineen ja siltoineen. 

Vapo Clean Waters Oy:n suunnitteleman ja rakentaman kosteikon maanrakennustyöt alkoivat vuonna 2015. Alueen maisemointityöt, kuten kasvillisuusistutukset tehtiin alkukesällä 2016. Tällä hetkellä kosteikko on toiminnassa puhdistaen lähikaupunginosista huuhtoutuvia hulevesiä. Kosteikkoalueen pinta-ala on noin 0,91 ha, josta altaiden pinta-ala on noin 0,16 ha. 

Vapo Clean Waters Oy:n liiketoimintajohtaja Marika Ryypön mukaan hulevedet ovat kasvava ongelma Suomen vesistöille. Runsastuvat sateet ja tiivistyvä rakentaminen aiheuttavat rakennetuilla alueilla erittäin merkittävän ja kasvavan kuormituksen taajama-alueiden lähivesille. Suomen ympäristökeskuksen mukaan hulevesien osuus Suomen vesien kiintoainekuormituksesta on noin 11 %. Rakentamalla Kortesuon kosteikon kaltaisia hulevesiratkaisuja, joissa veden virtausta hidastetaan ja vesi puhdistuu, voidaan kustannustehokkaasti ja luonnonmukaisesti parantaa vesistöjen tilaa. ”Puistomainen ulkoasu on myös saanut runsaasti positiivista palautetta alueen asukkailta”, Ryyppö sanoo.  

Kosteikon avajaisia vietetään 25.8.2016 kello 13-15. Avajaisissa on mukana Vapo Clean Waters Oy:n, Jyväskylän kaupungin ja Vapo Oy:n edustajia vastaamassa yleisön kysymyksiin ja kertomassa kosteikon rakentamisvaiheista ja hulevesien hallinnasta Jyväskylän alueella. Tilaisuudessa myös julkistetaan kosteikon nimi. 

Kosteikko sijaitsee Kortesuon kaupunginosassa osoitteessa Wilhelm Schildtin katu 8. Alueella on rajoitetusti pysäköintitilaa. Pysäköintiä suositellaan Wilhelm Schildtin kadun toisella puolella pysäköinnin ohjauksen mukaisesti tai Palokunnankadun läheisyydessä olevilla parkkialueilla.   

Kuvia kosteikosta  

Lisätietoja: 

Marika Ryyppö, liiketoimintajohtaja, Vapo Clean Waters Oy, puh. 040 567 7453
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723
Teija Hakalahti-Sirén, erityisasiantuntija, Vapo Clean Waters Oy, puh. 0400 176 607
www.cleanwaters.fi