Hyppää sisältöön

Jyväskylässä vietettiin ensimmäisen kaupunkikosteikon avajaisia

Jyväskylän kaupungin ja Vapo Clean Waters Oy:n yhdessä toteuttaman Jyväskylän kaupunkikosteikon avajaisia juhlittiin eilen noin 250 vieraan ja kakkukahvien kera Jyväskylän Kortesuolla. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto julkisti kosteikon nimeksi Eerolanpuron kosteikko ja avasi kosteikon yleiseen käyttöön. Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny kertoi Vapo Clean Watersin perustamisen ja pilottihankkeen taustoista, kaupungin maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski kertoi tarkemmin kosteikon tavoitteista ja merkityksestä läheiselle Tuomiojärvelle sekä kaupunkien hulevesien käsittelystä tulevaisuudessa.  Vapo Clean Watersin liiketoimintajohtaja Marika Ryyppö kertoi kosteikon rakennusvaiheista ja erityispiirteistä.

− Hulevesien laadullinen käsittely on entistä tärkeämpää tulevaisuudessa, kun rankkasateet yleistyvät, hulevesien virtaamat kasvavat ja hulevesien laatu heikkenee entisestään. Lakimuutos myös velvoittaa kaupunkeja ottamaan asemakaavoituksessa huomioon hulevesien hallinnan. Tuomiojärvi on Jyväskylän kaupungille tärkeä vesistö, sillä järven vettä käytetään kaupungin vedentuotannossa.
− Eerolanpuron kosteikko on hyvä esimerkki vihreästä infrastruktuurista. Luonnonmukainen vesienkäsittely tuo monia hyötyjä verrattuna perinteiseen vesienpuhdistukseen. Puhdistustehon ohella ympäristön monimuotoisuus ja viihtyisyys lisääntyy huomattavasti, joka tukee edelleen asukkaiden hyvinvointia. Lisäksi kosteikot ovat kustannustehokkaita ratkaisuja, Mervi Vallinkoski kertoi.

Kosteikon erikoisuutena retrofitting

Noin hehtaarin kokoisen kosteikkoalueen tärkein tehtävä on puhdistaa hulevettä, eli sadevettä, jota huuhtoutuu lähialueen katuverkosta ja muilta asfaltoiduilta alueilta. Käsittelemätön hulevesi sisältää vesistölle haitallisia aineita, kuten kiintoaineita, ravinteita ja raskasmetalleja. Kosteikon puhdistava toimintaperiaate on yksinkertainen. Kosteikko tasaa ja hidastaa veden virtausta, jolloin kiintoaines painuu pohjaan. Kasvillisuus puolestaan pidättää ravinteita ja epäpuhtauksia. Kosteikkokasvit on valittu nimenomaan niiden vettä puhdistavien ominaisuuksien mukaan. Koska kaupunkikosteikkojen kasvillisuutta ei ole tutkittu paljon Suomessa, Luonnonvarakeskus tulee tutkimaan kasvillisuuden menestymistä ja leviämistä vuosien varrella Eerolanpuron kosteikolla.

− Erikoisuutena tässä kosteikossa on nimenomaan sen sovittaminen ja rakentaminen olemassa olevaan kaupunkiympäristöön ja infraan, jota kutsutaan myös termillä retrofitting. Tällöin on otettava huomioon paljon asioita kuten olemassa oleva kaava ja maanomistajan toiveet, olemassa olevat viemäröinnit ja kaapeloinnit, hulevesien nykyinen johtaminen ja putkitus sekä muut lähiympäristön asettamat vaatimukset. Rakennettuun ympäristöön kosteikot joudutaan aina räätälöimään paikan mukaan, mutta kaupunkikosteikon peruskonsepti on kuitenkin monistettavissa, Marika Ryyppö kertoi. Vapo Clean Watersilla oli kokonaisvastuu kosteikon toteuttamisesta suunnittelusta urakointiin.

− Tavoitteena oli, että kosteikkoalueesta tulee maisemallisesti kaunis alue ja siinä on onnistuttu. Vieraat kehuivat vilpittömästi uutta kosteikkoa ja sen ulkonäköä, Ryyppö hymyili.

Katso video avajaisten tunnelmasta.