Hyppää sisältöön

Kaikkiaan 2 258 hehtaaria soita suojeluun

Osana joulukuussa 2011 julkistettuja ympäristövastuusitoumuksia Vapo ilmoitti, ettei se hae lupia suoluokituksen luokkiin 4 ja 5 kuuluville soilla. Samalla yhtiö käynnisti neuvottelut Ympäristöministeriön kanssa merkittäviä luontoarvoja sisältävien kohteiden vaihtamisesta luvituskelpoisiin soihin tai vaihtoehtoisesti suokohteiden myymisestä suojelutarkoituksiin.

Vuonna 2012 Vapo myi yhteensä 1 345 hehtaaria soita suojeluun. Tuolloin merkittävimmät kohteet olivat Hyvinkään Kurkisuo (329 ha) ja Outokummun Viurusuo (361 ha). Vuonna 2013 suojeluun myytiin neljästä eri kohteesta yhteensä 490 hehtaaria. Suurin yksittäinen kohde oli Ilomantsin Puohtiinsuon 273 hehtaarin kauppa.

Tällä viikolla saatettiin loppuun ohjelman viimeiset kaupat tällä erää. Soita siirtyi suojeluun yhteensä 423 hehtaaria. Myydyt kohteet olivat:

 • Ilomantsi, Rahesuo, 72 ha
 • Ilomantsi, Ilajansuo, 100 ha
 • Joensuu, Valkeasuo, 166 ha
 • Nurmes, Kivisuo, 63 ha
 • Vimpeli, Piunappa -niminen tila, 22 ha

Pohjois-Karjalan kohteet ovat maakuntakaavassa suojeluun osoitettuja. Vimpelin kohde rajoittuu olemassa olevaan suojelualueeseen.

Myytyjen alueiden hallinnasta vastaa jatkossa Metsähallitus.

Aiemmat kaupat 2012-2013 olivat:

 • Hyvinkää, Kurkisuo, 329 ha
 • Outokumpu, Viurusuo, 361 ha
 • Karstula, Suoniemensuo, 189 ha
 • Veteli, Viisteenneva, 229 ha
 • Vaala, Potkunsuo, 237 ha
 • Parkano, Saukonsuo, 55 ha 
 • Pielavesi, Penkkisuo, 31 ha
 • Haapavesi, Isoneva, 131 ha
 • Ilomantsi, Puohtiinsuo 273 ha

Lisäksi Vapo Oy luopui vuonna 2013 vuokraoikeudesta yhteensä 296 hehtaarin vuokra-alueilla. Alueet sijaitsevat Etelä-Suomessa ja täydentävät soidensuojelua.

Vapo Oy:n resurssijohtaja Päivi Peroniuksen mukaan oli positiivista, että kauppoihin päästiin näinkin monessa kohteessa. ”Samalla on todettava, että suojeluun neuvoteltujen ja tulevaisuudessa neuvoteltavien luontoarvokohteiden tilalle tarvitaan turvetuotantoon soveltuvia luvituskelpoisia kohteita nopealla aikataululla”, Peronius sanoo.

Lisätietoja:

 • Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh. 040 680 4723
 • Resurssijohtaja Päivi Peronius, Vapo Oy, puh. 040 516 8613