Hyppää sisältöön

Kekkilän Teuvan kompostointilaitos kierrättää Suupohjan seudun kasvihuonejätteet viherkompostiksi

Suupohjan seudun kasvihuoneviljelijät ovat olleet haastavassa tilanteessa, jossa viljelystä syntyvälle jätteelle ei ole ollut helposti saavutettavaa tai ympäristöystävällistä kierrätysratkaisua. 

– Viranomaiset edellyttävät kasvihuonetuottajia joko käsittelemän jätteet omatoimisesti ympäristönsuojelulakiin perustuvaa ohjeistusta noudattaen tai toimittamaan ne ulkopuolisen toimijan käsiteltäväksi. Omatoiminen käsittely vaatii jatkossa kasvihuoneviljelijöiltä investointeja ja osaamista, jotta käsittelyvaatimukset pystytään täyttämään, kertoo kierrätyspalvelun liiketoiminnasta vastaava Jussi Kankainen Kekkilästä.

Ketjun alkupäässä ovat kasvihuoneviljelijät, joilta kasvusto- ja kasvualustajätteet kerätään ja toimitetaan Teuvan tuotantolaitokselle kompostoitaviksi. Kierrätyspalvelu on kehitetty viljelijälähtöisesti ja se on helppo käyttää. Kasvihuoneyrittäjä Petri Harri Seinäjoen Puutarhalta otti Kekkilän palvelun käyttöön ensimmäisten joukossa. 

– Meille on tärkeää tietää mihin jätteet menevät, mitä niille tapahtuu, ja että ne menevät hyötykäyttöön. Ilmoitan, kuinka paljon kasvihuonejätettä on ja milloin se tulee noutaa. Kuljetusyritys noutaa kompostoitavat viherjätteet ja toimittaa ne Kekkilän kompostointilaitokselle, Teuvalle, Harri summaa. 

Myös kasvualustojen muoviset pakkausmateriaalit ja tuentatuotteet päätyvät Teuvan kompostointilaitokselle kierrätettäviksi muun jätteen mukana. Kekkilä Professionalin kasvihuonetuotannon asiantuntija ja myyntipäällikkö Rolf Westerholm kehottaakin viljelijöitä käyttämään kompostoituvia tuentatuotteita ja kasvualustoja: ”Tällöin kierrättäminen suoraviivaistuu, on ympäristöystävällisempää ja kustannustehokkaampaa.” 

Kompostoinnin lopputuotteena valmistuva viherkomposti soveltuu myös luomuviljelyyn

Teuvalla kasvihuonejätteiden sekaan lisätään kompostin rakennetta parantavia tukiaineita, ja biomassoja kompostoidaan aumoissa 8 – 14 kuukautta. Valmis komposti seulotaan, jolloin tukimateriaalit poistetaan kompostin seasta. Tuotteen laatu varmistetaan laboratorioanalyysein. Valmiita komposteja hyödynnetään Kekkilän omissa kasvualustoissa ja maanviljelyssä kierrätyslannoitteena. 

Yksi kierrätetyn kasvijätteen lopputuote on viherkomposti, joka hyväksytään luomuviljelyyn. Tuotteena viherkomposti on hyvälaatuinen kierrätyslannoite, joka toimii ensisijaisesti maanparannusaineena. Kompostin käyttö maanparannusaineena palauttaa maahan orgaanista, eli eloperäistä ainesta, joka parantaa maan rakennetta ja vesitaloutta, lisää mikrobiologista toimintaa ja maan ravinteidenpidätyskykyä. Kompostin sisältämien ravinteiden ansiosta mineraalilannoitteiden käyttömäärää saadaan vähennettyä. 

Kekkilä Viherrakentaminen & kierrätyspalvelut ja Kekkilä Professional järjestivät Teuvan kompostointilaitoksella avoimien ovien päivän, jonka aikana Närpiön seudun kasvihuoneviljelijät sekä paikalliset maanviljelijät pääsivät tutustumaan palveluun ja komposteihin. Kasvihuonejätteen kierrätyspalvelu on herättänyt paljon kiinnostusta, samoin luomuviherkompostille tuli kysyntää tapahtuman tiimoilta. 

Lisätietoja antavat:

Jussi Kankainen
Liiketoimintapäällikkö
Landscaping & Recycling, Finland, Kekkilä-BVB
jussi.kankainen@kekkila.fi, +358 40 537 3250

Rolf Westerholm
Kasvihuonetuotannon asiantuntija, myyntipäällikkö
Professional Growing Business unit, Kekkilä-BVB
rolf.westerholm@kekkila-bvb.com, +358 40 740 7429

Ahti Martikainen
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Vapo Group
ahti.martikainen@vapo.fi, +358 40 6804723

 

Kekkilä-BVB on Euroopan johtava puutarhanhoitoalan yritys. Toimitamme tuotteita ja palveluja ammattimaisille kasvihuoneviljelijöille, kuluttajille ja viherrakentajille yli 100 maahan ympäri maailmaa. Meillä on vahvat tuotemerkit ammatti- ja kuluttajamarkkinoilla, ja niitä markkinoidaan kauppanimillä BVB Substrates, Kekkilä Professional, Kekkilä Garden, Hasselfors Garden, Jardino ja Florentus. Yhdessä asiakkaidemme kanssa kasvamme kohti parempaa tulevaisuutta. Kekkilä-BVB on osa Vapo-konsernia. www.kekkila-bvb.com/fi