Hyppää sisältöön

Liikevaihto supistui, mutta tulos vahvistui – Vapo panostaa vastuulliseen lähienergiaan

Vuoden 2014 aikana toteutetut yritysjärjestelyt näkyvät konsernin liikevaihdon supistumisena 486,9 miljoonaan euroon tilikaudella 1.5.2014-30.4.2015 (596,2 miljoonaa euroa vastaavana aikana edellisenä vuonna).

Vapon tulos 36,9 miljoonaa euroa vahvistui edelliseen tilikauteen verrattuna (27,2 miljoonaa euroa), koska kaikki liiketoiminnot tekivät positiivisen tuloksen. 

Vapo panostaa kasvuun erityisesti lämpöliiketoiminnassa. Yhtiö osti Etelä-Ruotsissa Åstorpin ja Suomessa Tuusulan ja Karkkilan kaukolämpöliiketoiminnot sekä Sysmän kaukolämpöverkon. 

Viime kesän turvetuotanto onnistui hyvin. Mennyt lämmityskausi oli keskimääräistä lämpimämpi ja lisäksi sähkön hinta pysyi alhaisena. Vapolla oli tilikauden päättyessä polttoainevarastoja noin puolentoista vuoden kulutusta vastaava määrä, mikä varmistaa tulevan lämmityskauden asiakastoimitukset kesän tuotanto-olosuhteista riippumatta. 

Energiaturpeen polttoainevero laski vuoden 2015 alussa 4,9 eurosta 3,4 euroon megawattitunnilta. Metsähakkeen sähköntuotannon tuki nousi vastaavasti. Samanaikaisesti tuontipolttoaineiden verotus kiristyi. Verojen ja tukitasojen muutosten kokonaisvaikutus markkinoihin ja yhtiön tulokseen näkyy selvemmin vasta seuraavalla lämmityskaudella. 

Kotimaisen polttoaineen kilpailukykyä parannettava

Tällä hetkellä Suomessa käytettävästä energiasta vain noin kolmannes on kotimaista.

– On ilahduttavaa, että uusi hallitus on päättänyt ryhtyä toimeen kotimaisuusasteen nostamiseksi. Tämä on kunnioitettava ja ehdottoman tärkeä tavoite, toteaa Tomi Yli-Kyyny

Hallitusohjelmassa linjataan, että ensi vuosikymmenellä kotimaisuusasteen on oltava vähintään 55 prosenttia.

Jotta kotimaisuusaste saadaan nousuun, tarvitaan pitkäjänteistä ja sitoutunutta energiapolitiikkaa ja konkreettisia toimenpiteitä.

– Vapolle on tärkeää, että uusi hallitus toteuttaa aiemmin luvatun energiaturpeen polttoaineveron alennuksen 1,9 euroon megawattitunnilta ja korottaa vastaavasti energiapuun tukea. Pitkäjänteinen ja ennustettava energiapolitiikka mahdollistaa myös investointeja sekä lisää kotimaista työllisyyttä, sanoo Yli-Kyyny.

Ympäristöohjelma toteutuu

Vapo on saavuttanut kaikki ympäristöohjelmansa vuoden 2014 tavoitteet: Kaikki turvetuotantoalueet on nyt varustettu parhaalla mahdollisella vesienkäsittelytekniikalla (BAT-tekniikka). Ympäristötarkastuksia on tehostettu ja turpeen käytön kokonaisvaikutuksista tiedotetaan entistä aktiivisemmin. Suomme Netissä -verkkosivusto on palvelu, missä jokainen voi seurata Vapon turvetuotantoalueiden tilaa ja vesistökuormitusta. 

Kaikkiaan Vapo on investoinut lähes 30 miljoonaa euroa ympäristöohjelman toteuttamiseen vuosina 2012–2014. 

Vapo on luvannut, että kuivatusvesien kiintoaine- ja humuskuormitus on vuodesta 2016 lähtien uusilla turvetuotantoalueilla pienempi kuin kuormitus samalla suolla ennen turvetuotantoa.

Clean Waters -liiketoiminta vesien puhdistukseen

Vapo-konsernin uusin liiketoiminta Clean Waters ratkaisee luonnonvesien ja rakennetun ympäristön vesienhallinnan ja -puhdistamisen ongelmia. Yksikössä hyödynnetään Vapon osaamista satojen vesienkäsittelyjärjestelmien rakentajana.

– Sininen biotalous on tulevaisuuden ala. Saimme päättyneen tilikauden aikana useita toimeksiantoja, joissa tuotetaan palveluja ja tekniikkaa vesien puhdistamiseksi luonnonmukaisesti esimerkiksi kosteikkojen avulla, kertoo Clean Waters -liiketoiminnan johtaja Mia Suominen

Ventures-liiketoimintayksikössä Vapo kehittää uusia liiketoimintaratkaisuja vahvuuksiinsa perustuen ja Clean Waters on näistä ensimmäinen. Seuraavat uudet liiketoimintaratkaisut tähtäävät luonnonvarojen kestävään käyttöön jalostusasteen nostamiseksi energiatuotteiksi tai uusiksi käyttöhyödykkeiksi. 

Lisätietoja:

–      Vapo Oy, toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, puh. 050 1280, tomi.yli-kyyny@vapo.fi

–      Vapo Ventures, liiketoimintajohtaja Mia Suominen, puh. 040 848 3148, mia.suominen@vapo.fi

 Liite: Vapon tilikausi 1.5.2014-30.4.2015 lukuina 

Vapon vuosikertomus ja yritysvastuuraportti Vapon nettisivuilla

–      vuosikertomus 1.5.2014-30.4.2015: www.vapo.fi/avainluvut

–      yritysvastuuraportti 2014: www.vapo.fi/yritysvastuu

Liite tiedotteeseen: Tilikausi 1.5.2014-30.4.2015 lukuina  

 • Konsernin liikevaihto tilikaudelta 1.5.2014-30.4.2015 oli 486,9 milj. euroa
  (596,2 milj. euroa 1.5.2013-30.4.2014).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 74,7 milj. euroa, 15,3 prosenttia liikevaihdosta (76,5 milj. euroa, 12,8 %).
 • Liiketulos oli 36,9 milj. euroa, 7,6 prosenttia liikevaihdosta (25,8 milj. euroa, 4,6 %).
 • Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 2,5 milj. euroa (-13,0 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, ed. 12 kk) oli 5,4 prosenttia (3,8 %).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -25,1 milj. euroa (19,4 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 88,4 milj. euroa, suhde poistoihin 2,3 (49,7 milj. euroa, 1,0).
 • Nettoinvestoinnit olivat 67,1 milj. euroa, suhde poistoihin 1,7 (14,8 milj. euroa, 0,3).
 • Omavaraisuusaste 30.4.2015 oli 37,9 prosenttia (40,2 %).
 • Korolliset nettovelat 30.4.2015 olivat 393,1 milj. euroa (329,0 milj. euroa).
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA, ed. 12 kk) 30.4.2015 oli 5,3 (4,4).
 • Energiaturvetta toimitettiin 10,5 TWh (10,4 TWh). 

Vertailun helpottamiseksi suluissa on esitetty edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tilintarkastamattomat tiedot 12 kuukaudelta, vaikkakin Vapon edellinen tilikausi oli 16 kuukauden mittainen.