Hyppää sisältöön

Luonnonarvoja koskevaa sijoituspaikkapykälää (11 §) ei tule sisällyttää tulevaisuudessakaan ympäristönsuojelulakiin

Ympäristönsuojelulakia ollaan uudistamassa, koska EU:n uusi teollisuuspäästödirektiivi (IED) on saatettava kansallisesti voimaan. Se koskee pääasiassa suuria polttolaitoksia ja metsäteollisuutta. Ympäristöministeriö kutsui ryhmät valmistelemaan IED:n lisäksi valvonnan maksullisuutta ja luonnonarvojen sisällyttämistä ympäristönsuojelulakiin. Valitettavasti uudistamishankkeen ohjausryhmään ei turvetoimijoilla ollut asiaa ja turveala jätettiin pois myös turvetuotantoa koskevasta luonnonarvoryhmästä. Lakiehdotus tuli lausunnolle marraskuussa 2012.

Luonnonarvoryhmän lopputuloksena TEM, MMM, MTK ja Elinkeinoelämän keskusliitto jättivät eriävät mielipiteet siitä, ettei luonnonarvoja pidä sisällyttää ympäristönsuojelulakiin. Tämän lisäksi 14 etujärjestöä teki asiasta yhteisen kannanoton.

Myös Vapo Oy:n kanta on, ettei luonnonarvoja koskevaa sijoituspaikkapykälää (11 §) pitäisi lainkaan sisällyttää ympäristönsuojelulakiin. Paketin valmistelun suhteen tulisi IED:tä lukuun ottamatta ottaa aikalisä, täydentää ryhmien asiantuntemusta ja laatia muutosten huolelliset vaikuttavuusarvioinnit.

Ohessa Vapo Oy:n ympäristöministeriölle toimittama lausunto (pdf) koskien ympäristösuojelulain uudistamista sekä etujärjestöjen yhteinen kannanotto (pdf).