Hyppää sisältöön

Merkittävä kauppa luonnon monimuotoisuudelle arvokkaasta suosta: 380 hehtaaria Helmi-ohjelman soidensuojeluun

Ympäristöministeriö, Vapo Oy ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottavat

Ympäristöministeriö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Vapo Oy ovat allekirjoittaneet merkittävän kiinteistökaupan, jolla valtion omistukseen hankittiin Pudasjärven Sarvisuolta noin 380 hehtaarin suuruinen yhtenäinen suoalue. Alueen Vapo on aikanaan hankkinut turvetuotantotarkoituksiin. Nyt se suojellaan osana Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä.

–       Sarvisuo on luontoarvoiltaan suojelemattomien suoalueiden parhaimmistoa ja siksi on upeaa, että saamme sen Helmi-ohjelman kautta suojeluun. Vuoden 2023 loppuun mennessä tavoitteenamme on suojella yhteensä 20 000 hehtaaria soita. Helmi-ohjelmassa soiden suojelu on maanomistajille kannattavaa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Vapo Oy ja ympäristöministeriö ovat tehneet yhteistyötä arvokkaiden suokohteiden suojelemiseksi vuodesta 2012 alkaen. Nyt tehty kauppa mukaan luettuna Vapo on myynyt valtiolle suojeluun peräti 5000 hehtaaria eri puolilta Suomea.

–       Suoluonnon biodiversiteetti on noussut vuosi vuodelta tärkeämmäksi mietittäessä turvetuotannosta poistuvien alueiden jälkikäyttöä. Viime vuosina jo noin 10 prosenttia Vapon tuotannosta poistuneista soista on ennallistettu kosteikoiksi tai soiksi. Tärkein ennallistamismuoto on edelleen metsitys, mutta nyt alueita metsitetään talousmetsien lisäksi myös hiilinieluiksi. Meillä on taseessamme vieläkin sellaisia maa-alueita, jotka soveltuvat paremmin suojeluun kuin tuotantoon. Olen erittäin tyytyväinen, että pääsimme tässäkin kohteessa yhdessä hyvään ratkaisuun, Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.  

Vuoden 2012 jälkeen Vapon turvetuotantopinta-alasta on poistunut noin 20 000 hehtaaria ja samaan aikaan uusia alueita on otettu tuotantoon noin 5 000 hehtaaria, eli saman verran kuin on mennyt ympäristöministeriön kautta suojeluun. Tulevan kauden aktiivinen tuotantopinta-ala on noin 20 000 hehtaaria.

Kohde luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä

Sarvisuo on keskeinen osa soidensuojelun täydennysehdotuksen kohdetta Sarvisuo-Naamasuo-Pirttisuo, jonka on todettu olevan luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä, suojelualueiden ulkopuolisten alueiden parhaimmistoa. Pirttisuolla olevat valtionmaat on siirretty jo suojeluun.

Sarvisuon pääosa on Pohjois-Pohjanmaan rannikkotasangon suurimpia ja edustavimpia viettokeitaita, joita on erityisen laajasti Sarvisuon keskiosissa piilopurojen väleissä. Sarvisuon piilopuroympäristöt ovat kohteen arvokas ja harvinainen erityispiirre. Luoteisosassa on leveä rimpi-jännekuvioinen aapasuon keskusallas, jossa vallitsee Pohjanmaan aapasoilla harvinainen sirppisammalrimpineva. Erityisen edustava on Sarviojan korpialue, jossa on säilynyt monipuolisesti korpityyppejä jokseenkin luonnontilaisina viereisistä ojituksista huolimatta.

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

Helmi-ohjelma on merkittävä panostus Suomen luonnon hyväksi. Ohjelmalle on varattu 42 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja sitä jatketaan vuoteen 2030 saakka. Vuoden 2023 loppuun mennessä on tavoitteena suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita, kunnostaa 80 arvokasta lintuvettä sekä kunnostaa 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja ja suurta osaa Suomen uhanalaisista luontotyypeistä.

Lisätietoja

– Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, antti.heikkinen@ym.fi, 050 348 1406
– Yksikön päällikkö Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY, eero.melantie@ely-keskus.fi, 040 028 4244
– Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet Ahti Martikainen, Vapo Oy, ahti.martikainen@vapo.fi, 040 680 4723