Hyppää sisältöön

Mitä on BAT eli parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen vesienkäsittely?

Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu turvetuotannon vesistövaikutuksista. Keskustelussa viitataan usein parhaan tekniikan mukaiseen vesienkäsittelyyn. Vapo Oy on sitoutunut rakentamaan kaikille tuotantosoilleen parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaiset vesienkäsittelyjärjestelmät vuoden 2014 loppuun mennessä.

Yhtiön www-sivuilla on julkaistu kaksi lyhyttä ympäristövastuusta kertovaa videota. Ensimmäinen kertoo luontoarvosoista ja Vapon sitoumuksesta tuottaa turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla. 

Turvetuotantoalueen vesienkäsittely -videossa käydään tarkemmin läpi, miten turvetuotannon vesienkäsittelyjärjestelmät rakennetaan, kuinka ne toimivat ja kuinka niiden toimivuutta seurataan. Urakoitsijat tarkastavat vesiensuojelurakenteet kahden viikon välein ja kaikilla tuotantoalueilla tehdään yksityiskohtaiset ympäristötarkastukset. Lisäksi viranomaiset valvovat lupaehtojen noudattamista maastokäynneillä. Ympäristötarkastuksilla varmistetaan vesiensuojelurakenteiden toimivuus ja ympäristönhoidon hyvä tila kaikilla tuotantoalueilla.

Videot ovat katsottavissa osoitteessa www.vapo.fi/turvetuotantoavastuullisesti

Lisätietoja: 

viestintäjohtaja Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh 040 680 4723