Hyppää sisältöön

Neova aloitti ruokohelven korjuun kasvualustamateriaaliksi 

Neovan tavoitteena on kehittää turpeen rinnalle turvallisia raaka-aineita koti- ja kasvihuoneviljelyyn. Kasvatuskokeet ovat osoittaneet, että suomalainen ruokohelpi (Phalaroides arundinacea) toimii hyvin kasvualustoissa turpeeseen sekoitettuna ja se voi nousta merkittäväksi osaksi tulevaisuuden vastuullisia kasvualustoja sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Neovan ensimmäisiltä kesällä 2022 kylvetyiltä ruokohelpipelloilta korjattiin ensimmäinen ruokohelpisato tällä viikolla. 

Ruokohelpi on monivuotinen, helppohoitoinen sekä satoisa ja se sopii uusiutuvaksi kasvualustamateriaaliksi. Yksi sen eduista on kyky sitoa hiiltä tehokkaasti. Ruokohelpi antaa ensimmäisen sadon kahden vuoden kuluttua kylvöstä ja se tuottaa satoa 10–12 vuotta. Satotaso on noin 5 000 kiloa kuiva-ainetta hehtaarilta. Ruokohelpi soveltuu erinomaisesti viljeltäväksi tuotannosta poistuneilla vanhoilla turvetuotantoalueilla. 

Kärsämäellä sijaitsevilla Kivi- ja Porkannevalla korjattiin tällä viikolla Neovan ensimmäiset ruokohelven viljelyalat. Yhteensä korjuuta tehdään tänä keväänä noin 80 hehtaarin alalta. Alueet kylvettiin kesällä 2022 ja nyt oli ensimmäinen korjuukevät. Tämän jälkeen sato korjataan vuosittain. Korjuu tehdään heti keväällä, kun maa on vielä roudassa ja ilman suhteellinen kosteus on alhaisin. 

Tällä viikolla tehty korjuu onnistui hyvin huolimatta siitä, että pellot olivat lumen peittämiä vain viikko ennen korjuuta. Kenttäolosuhteissa tehtyjen mittausten perusteella paalien kosteus oli alle 15 %.  Ruokohelven korjuu tapahtuu maatalouskäyttöön suunniteluilla koneilla. Ensin tehdään niitto ja sen jälkeen karheet paalataan pyöröpaaleiksi. Korjatut paalit toimitetaan aluksi Parkanon tehtaalle ja siitä eteenpäin pääosin Hollantiin. Ruokohelpeä on tarkoitus käyttää myös Eurajoen ja Parkanon tehtailla. 

Ruokohelpi on yksi tulevaisuuden uusiutuvista raaka-aineista Neovan tytäryhtiön Kekkilä-BVB:n kasvualustoissa 

Ruokohelpi mahdollistaa kasvun ohjaamista paremmin kastelun avulla ja voi estää homeiden kasvua ruukun pinnalla. Se lisää kasvualustan ilmavuutta ja yhdessä muiden uusiutuvien raaka-aineiden kanssa mahdollistaa turpeen määrän vähentämistä jopa 30 %:iin. Ruokohelven vedenläpäisykyvyn ansiosta hienojakoisempia kasvualustoja voidaan käyttää myös isommissa kasvatusastioissa.  

Kekkilä-BVB käyttää vuosittain noin 6 miljoonaa kuutiometriä eri materiaaleja kasvualustoihin. Tästä runsas neljännes on muuta kuin turvetta ollen komposteja, perliittiä, puukuitua, kookoskuitua ja muita uusiutuvia materiaaleja. Kasvualustojen kokonaiskysynnän kasvaessa väestön kasvun myötä uusia uusiutuvia raaka-aineita etsitään ja kehitetään lisää koko ajan. 

Kekkilä-BVB on sitoutunut tukemaan ympäristöviisasta viljelyä ja minimoimaan kasvualustojen ympäristövaikutuksia. Kekkilä-BVB:n vakaa tavoite on täydentää kasvualustoissa käytettyjä perinteisiä materiaaleja uusiutuvilla raaka-aineilla. Ruokohelvellä uskotaan olevan kestävyysominaisuuksiensa ansiosta merkittävä rooli tulevaisuuden kasvualustoissa, erityisesti perliitin, kookoskuitujen ja karkeiden turvejakeiden korvaamisessa. 

Kekkilä-BVB on käynnistänyt kunnianhimoisen ohjelman, jossa kaksinkertaistetaan uusiutuvien raaka-aineiden absoluuttinen määrä vuoteen 2027 mennessä vuodesta 2021. Elinkaarianalyysin perusteella ruokohelpi on hyvin vastuullinen ja kestävä raaka-aine tulevaisuuden kasvualustoihin.

Neova kasvattaa ruokohelven viljelypinta-alaa voimakkaasti. Keväällä 2025 korjuuta tehdään jo noin 800 hehtaarin alueella ja suunnitelmien mukaan keväällä 2026 jo 1 700 -1 800 hehtaarin alalta. 

Lisätietoja: Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. 040 680 4723