Hyppää sisältöön

Neova ja Jyväskylän yliopisto solmivat yhteistyösopimuksen kiertotalouden edistämiseksi

Neova ja Jyväskylän yliopisto ovat 26.11.2021 allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka tavoitteena on syventää ja kehittää yhteistyötä tulevina vuosina kemian kiertotalouden alalla. 

Neovalla ja Jyväskylän yliopistolla on vuosikymmenten ajan ollut tutkimus- ja kehitysyhteistyötä, joka on entisestään tiivistynyt viime vuosina. Neova Ventures tuotekehityslaboratorio perustettiin Jyväskylän yliopiston yhteyteen vuonna 2018. Business Finlandin rahoittamassa Neova Refinery -tuotekehitysohjelmassa Jyväskylän yliopisto tuottaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta tutkimuksen ja tuotekehityksen rajapintaan ja auttaa siten vastaamaan Neovan tuotekehitystarpeisiin. 

Neovaa kiinnostavat jatkossa orgaaniset luonnonmateriaalit ja sivuvirrat, joista voidaan eristää arvoaineita ja hyödyntää kaikki jakeet kiertotalouden periaatteiden mukaisesti muiden tuotteiden raaka-aineina kuten kasvualustoissa. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä keskitytään erityisesti biostimulanttien kehittämiseen. 

”Biostimulantit ovat kasvien kasvua edistäviä luonnonmukaisia aineita, joiden maailmanmarkkina on voimakkaassa kasvussa. Neova tähtää muutaman vuoden kuluessa näille kasvaville ja kansainvälisille markkinoille ja edistää siten ruoantuotantoa ja puhtaita elinympäristöjä vihreän kasvun strategiansa mukaisesti,” kertoo Neovan toimitusjohtaja Vesa Tempakka

Jyväskylän yliopistossa on kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta analyyttisen kemian alalla, joka luo vahvan pohjan kiertotalouden menetelmäkehitykselle ja sovellutuksille. Tutkimus on jo nyt tuottanut uusia innovaatioita arvoaineiden talteenottoon teollisuuden sivuvirroista ja jätevedestä. 

”Uusien vientituotteiden ja työpaikkojen syntyminen on Jyväskylän yliopiston tutkimuksen vaikuttavuudelle tärkeää ja haluamme olla mukana tukemassa siirtymää kohti kestävää taloutta,” toteaa Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen. ”Uskomme, että yritysyhteistyö Neovan kanssa tuo tutkimukseen vahvaa asiakasnäkökulmaa sekä uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.”

 Lisätietoja: 

  • Mia Suominen, liiketoimintajohtaja, Neova, puh. 040 848 3148 

Kuvia ja muuta materiaalia: 

Valokuvia:     https://mediabank.neova-group.com/l/mrFfhnt_9XBj

www.neovabiostimulants.com