Hyppää sisältöön

Neova ja Kekkilä-BVB käynnistävät kannattavuuden parantamiseen ja toimintamallin uudistamiseen tähtäävät muutosneuvottelut ja vastaavat prosessit

Muutosneuvottelujen ja vastaavien muissa maissa toteutettavien prosessien taustalla vaikuttavat toimintaympäristön muutokset, jotka ovat heikentäneet Neova-konsernin kilpailukykyä. Konsernin tavoitteena on parantaa kannattavuutta jatkamalla helmikuussa 2023 aloitettua tehostamisohjelmaa. Tämän tehostamisohjelman tehtävänä on puntaroida erilaisia tehostamistoimenpiteitä, joilla pyritään sekä kustannussäästöihin että liikevaihdon kasvuun. Osana tehostamisohjelmaa Neova-konsernissa käynnistetään muutosneuvottelut koskien harkinnassa olevia toiminnan tehostamiseen tähtääviä suunnitelmia, kuten mahdollista uudelleen organisointia, prosessien uudistamista ja henkilöstön vähentämistä. Alustavan arvion mukaan mahdollinen muutos voisi johtaa enimmillään noin 100 henkilötyövuoden vähenemiseen eri maissa. Suomessa muutoksen arvioidaan johtavan enimmillään noin 30 kokoaikaisen tehtävän vähenemiseen. Muutosneuvotteluiden ja vastaavien prosessien piirissä on arviolta 770 henkilöä, joista 210 Suomessa. Kaiken kaikkiaan Neova-konsernissa työskentelee tällä hetkellä lähes 1000 työntekijää, joista 380 Suomessa.

Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana kuluttajien ostovoima on laskenut merkittävästi erityisesti Euroopassa korkean inflaation ja korkojen nousun vuoksi. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti esimerkiksi vihannesten ja marjojen kysyntään. Kysynnän lasku näkyi ensin vähittäismyynnissä, mutta lopulta myös ammattiviljelyssä, jonka saralla työskentelevät yrittäjät kärsivät jo viime talvena kohonneista energiakustannuksista. Sekä ammattiviljelijät että vähittäiskauppa ovat tärkeitä asiakassegmenttejä Kekkilä-BVB:lle, joka on Euroopan johtava harraste- ja ammattiviljelyyn soveltuvien kasvualustojen tuottaja.

Neovan ja Kekkilä-BVB:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan kasvualustamarkkinoiden kysyntä on laskenut jo jonkin aikaa, eikä välitöntä muutosta ole näköpiirissä. ”Olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme ja lisäämään myyntiämme hinnankorotusten avulla, mutta nyt olemme tilanteessa, jossa volyymin laskua ei voida kompensoida muilla toimenpiteillä. Jotta pystymme säilyttämään kilpailukykymme ja kannattavuutemme jatkossa, meidän on pohdittava miten sopeutamme oman kustannustasomme markkinoiden kysyntää vastaavalle tasolle. Meidän on myös pyrittävä muuttumaan joustavammaksi ja ketterämmin asiakkaiden muuttuvat tarpeet eri markkina-alueilla huomioivaksi toimijaksi, jotta menestymme koko ajan kiristyvässä kilpailussa”, Tempakka sanoo.

Suunnitelmana uudistaa Kekkilä-BVB:n organisaatiota

Turvatakseen kilpailukykynsä laskevilla ja muuttuneilla markkinoilla Kekkilä-BVB ja sen emoyhtiö Neova käynnistävät muutosneuvottelut ja vastaavat lakisääteiset prosessit Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Virossa ja Italiassa. Prosesseissa käsiteltävien suunnitelmien tavoitteena on Kekkilä-BVB:n toimintojen tehostaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Alustavan arvion mukaan mahdollinen muutos voisi johtaa enimmillään noin 100 henkilötyövuoden vähenemiseen eri maissa. Suomessa muutoksen arvioidaan johtavan enimmillään noin 30 kokoaikaisen tehtävän vähenemiseen. Lisäksi nyt pohdinnan alla olevat muutokset voisivat johtaa merkittäviin muutoksiin koskien arviolta 70 työtehtävää eri maissa. Muutosneuvottelujen ja vastaavien prosessien piirissä on arviolta 770 henkilöä, joista 210 Suomessa. Kaiken kaikkiaan Neova-konsernissa työskentelee tällä hetkellä lähes 1000 työntekijää, joista 380 Suomessa.

Lisäksi ajatuksena on käynnistää suunnittelu, jonka kuluessa arvioidaan mahdollisuutta muodostaa itsenäisempi Kekkilä-BVB, jolla olisi oma johtonsa ja tulosvastuunsa. Tämä on kuitenkin nyt alkavissa muutosneuvotteluissa käsiteltäviin suunnitelmiin nähden erillinen asia.

Suunnitellun muutoksen kohteena olisivat kaikki Kekkilä-BVB:n liiketoimintayksiköt ja muut toiminnot. Lisäksi mahdollisella muutoksella voisi olla vaikutusta myös Neovan Group Services sekä Supply Chain Management -organisaatioiden tehtäviin.  Muutosneuvottelut eivät koske Kekkilä BVB:n G&C Materials -liiketoimintaa, Neovan Fuels&Real Estate Development -divisioonaa, turvetuotantoon liittyviä toimintoja eivätkä New Businesses -divisioonan Novactor- tai Neova Innovation -tiimejä.

Säästötavoite 30 miljoonaa euroa

Neova-konsernin tavoitteena on alentaa kustannuksia 2023–2024 aikana noin 30 miljoonalla eurolla, josta noin 20 miljoonaa euroa koostuisi toiminnan tehostamisesta ja 10 miljoonaa euroa mahdollisesta henkilökustannusten vähentämisestä. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 545 miljoonaa euroa, josta Kekkilä-BVB:n osuus oli noin 368 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

  • Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, Neova,  +358 40 072 6727
  • Jarmo Santala, talousjohtaja, Neova,  +358 40 801 9191
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova,  +358 40 680 4723