Hyppää sisältöön

Neova käynnistää esiselvityksen biostimulanttitehtaan perustamisesta Kokkolaan

Neova käynnistää esiselvityksen biostimulanttitehtaan mahdollisesta sijoittamisesta Kokkolan sataman alueelle. Osana selvitystä kartoitetaan mahdollisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarve. Tämä kartoitusvaihe käynnistyy nyt toukokuussa.

Hankkeen sijaintipaikkaa ei ole vielä valittu, mutta yhtenä vaihtoehtona Neova selvittää tuotannon sijoittamista Kokkolan Industrial Parkin (KIP) alueelle. Tarkoituksena on valita sijoituspaikka vuoden 2021 aikana ja tehdä tarkempi sijoituspaikkakohtainen suunnittelu. Tuotanto uudessa tehtaassa käynnistyisi vuonna 2024. 

Biostimulanteilla edistetään ruuan tuotantoa 

Biostimulantit ovat viljelyyn tarkoitettuja, kasvin kasvua stimuloivia luonnonmukaisia aineita, jotka tehostavat ravinteiden talteenottoa, stressinsietoa ja ravinteidenkäyttöä. Biostimulantit eivät ole lannoitteita, vaan niillä pystytään luonnonmukaisesti tehostamaan ruoantuotantoa erityisesti alueilla, jossa on haastavat viljelyolosuhteet ilmaston tai köyhtyneen maaperän takia, tai jossa viljellään luonnonmukaisesti, jolloin ravinteiden ja kasviensuojeluaineiden käyttöä on rajoitettu. 

Biostimulantit valmistetaan pitkälle maatuneesta jyrsinturpeesta erottamalla siitä humusaineet uuttoprosessin avulla. Prosessin ja tuotteen kehittämistä on tehty Jyväskylän yliopiston yhteydessä sijaitsevassa Neovan tuotekehityslaboratoriossa ja tulokset ovat olleet lupaavia. Hanke toteuttaisi hallitusohjelman tavoitteita, jonka mukaan energiaturvetta ohjataan korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin. 

Neova Ventures -liiketoimintayksikön vetäjän Mia Suomisen mukaan Kokkola valikoitui selvitettävien sijoituskohteiden joukkoon kolmesta syystä. ”Kokkola esitti meille tonttia, jonka yhteydessä on vientisatama, laitoksen kaikki tarvitsema infrastruktuuri on valmiina tai rakennettavissa lähelle ja Neovalla on alueen lähistöllä tuotantoon tarvittavaa raaka-ainetta.” 

Suomisen mukaan tehtaan lopputuote olisi joko nestemäinen tai kiinteä biostimulanttituote. Prosessissa ei synny ulosjohdettavia prosessijätevesiä, sillä prosessivedet päätyvät lopputuotteeseen tai kierrätetään. Uuttoprosessissa syntyvä kiinteä sivutuote voidaan käyttää maanparannusaineena, kasvualustan materiaalina tai esimerkiksi biohiilen raaka-aineena. ”Toteutuessaan hanke työllistäisi suunnitellussa laajuudessaan noin 15 henkilöä. Tuotanto menisi lähes kokonaisuudessaan vientiin”, Suominen sanoo. 

Lisätietoja:

  • Mia Suominen, liiketoimintajohtaja, Neova Ventures, puh. 040 848 3148
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. 040 680 4723