Hyppää sisältöön

Neova käynnistää esiselvityksen biostimulanttitehtaan perustamisesta Seinäjoelle

Neova käynnistää esiselvityksen biostimulanttitehtaan mahdollisesta sijoittamisesta Seinäjoen Haukinevalle. Osana selvitystä kartoitetaan mahdollisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarve. Kartoitus käynnistetään nyt toukokuussa.

Hankkeen sijaintipaikkaa ei ole vielä valittu, mutta yhtenä vaihtoehtona Neova selvittää tuotannon sijoittamista Seinäjoen Haukinevan alueelle. Tarkoituksena on valita sijoituspaikka vuoden 2021 aikana ja tehdä tarkempi sijoituspaikkakohtainen suunnittelu. Tuotanto uudessa tehtaassa käynnistyisi vuonna 2024.

Biostimulanteilla edistetään ruuan tuotantoa

Biostimulantit ovat viljelyyn tarkoitettuja, kasvin kasvua stimuloivia luonnonmukaisia aineita, jotka tehostavat ravinteiden talteenottoa, stressinsietoa ja ravinteidenkäyttöä. Biostimulantit eivät ole lannoitteita, vaan niillä pystytään luonnonmukaisesti tehostamaan ruoantuotantoa erityisesti alueilla, jossa on haastavat viljelyolosuhteet ilmaston tai köyhtyneen maaperän takia, tai jossa viljellään luonnonmukaisesti, jolloin ravinteiden ja kasviensuojeluaineiden käyttöä on rajoitettu.

Biostimulantit valmistetaan pitkälle maatuneesta jyrsinturpeesta erottamalla siitä humusaineet uuttoprosessin avulla. Prosessin ja tuotteen kehittämistä on tehty Jyväskylän yliopiston yhteydessä sijaitsevassa Neovan tuotekehityslaboratoriossa ja tulokset ovat olleet lupaavia. Hanke toteuttaisi hallitusohjelman tavoitteita, jonka mukaan energiaturvetta ohjataan korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin.

Neova Ventures -liiketoimintayksikön vetäjän Mia Suomisen mukaan Seinäjoki valikoitui selvitettävien sijoituskohteiden joukkoon useasta syystä. ”Neova-konsernilla on Seinäjoen Haukinevalla omistamallaan tontilla jo toiminnassa Kekkilän kasvualustatehdas, pellettitehdas sekä toimistotilaa. Toimintojen keskittäminen tarjoaa monia kustannuksia säästäviä synergiaetuja niin laitosten käytössä kuin kiinteistöhuollossa. Lisäksi Haukinevan lähialueilla on runsaasti saatavilla sopivaa raaka-ainetta ja valmis logistiikkainfrastruktuuri”, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan tehtaan lopputuote olisi joko nestemäinen tai kiinteä biostimulanttituote. Prosessissa ei synny ulosjohdettavia prosessijätevesiä, sillä prosessivedet päätyvät lopputuotteeseen tai ne kierrätetään. Uuttoprosessissa syntyvä kiinteä sivutuote voidaan käyttää maanparannusaineena, kasvualustan materiaalina tai esimerkiksi biohiilen raaka-aineena. ”Toteutuessaan hanke työllistäisi suunnitellussa laajuudessaan runsaat 15 henkilöä. Tuotanto menisi lähes kokonaisuudessaan vientiin”, Suominen sanoo.

Lisätietoja:

  • Mia Suominen, liiketoimintajohtaja, Neova Ventures, puh. 040 848 3148
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. 040 680 4723