Hyppää sisältöön

Neova-konserni 1.1. – 31.12.2022, Osavuosi- ja tilinpäätöskatsaus

Kohtuullinen tulos vaikeassa markkinassa

Syys-joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa 2022 oli 153,4 (144,6 syys-joulukuu 2021) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli -1,7 (11,6) miljoonaa euroa, ollen -1,1 (8,0) prosenttia liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,5 (13,2) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää kertaluonteisia eriä yhteensä -3,2 (-1,6) miljoonaa euroa
 • Liiketulos (EBIT) oli 1,1 (-16,5) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaeriä oli -7,7 (3,4) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +8,8 (-19,9) miljoonaa euroa koostuen lähinnä energiaturveomaisuuden alaskirjauksien peruutuksista 12,1 miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelykuluista.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -12,2 (-4,2) miljoonaa euroa
 • Investoinnit olivat 51,5 (18,9) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto tammi-joulukuu 2022 oli 544,9 (514,6 tammi-joulukuu 2021) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 46,8 (562,8) miljoonaa euroa, 8,6 (109,4) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate sisältää kertaluonteisia eriä yhteensä -5,4 (+510,8) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman kertaluonteisia ja myytyjä toimintoja oli 52,1 (52,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos (EBIT) oli 29,2 (511,2) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +8,8 (+488,4) miljoonaa euroa ja koostuivat pääasiassa energiaturveomaisuuden alaskirjauksien peruutuksista 12.1 miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelykuluista.
 • Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja oli 20,5 (22,8) miljoonaa euroa.
 • Tulos/osake oli 487 (16 638) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli 6,4 (72,8) prosenttia
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -41,5 (434,0) miljoonaa euroa
 • Investoinnit olivat 167,5 (84,6) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 31.12.2022 oli 38,7 (55,2) prosenttia
 • Korolliset nettovelat 31.12.2022 olivat 140,0 (11,2) miljoonaa euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 31.12.2022 oli 3,0 (0,0)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tilikausi lukuina1.1.-31.12.20221.1.-31.12.20211.1.-31.12.2020
Liikevaihto, milj. euroa544,9514,6544,9
Käyttökate/EBITDA, milj. euroa46,8562,853,8
Liiketulos/EBIT, milj. euroa29,2511,2-95,3
Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja, milj. euroa20,522,820,9
Tilikauden tulos, milj. euroa18,6501,5-108,1
Tulos per osake, euroa48716 638-3 712
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen veroja6,473,1-14,0
Vapaa kassavirta ennen veroja, milj. euroa-41,5434,039,6
Omavaraisuusaste %38,755,227,9
Korolliset nettovelat/käyttökate3,00,06,1
Energiaturvetoimitukset (TWh)7,45,57,0
Puupolttoainetoimitukset (TWh)2,03,63,2
Tapaturmataajuus*4,57,27,2

*Tapaturmataajuus = kaikki työterveyshuollon käynnin vaatineet tapaturmat/milj. työtuntia

Neova on kansainvälinen monialakonserni, joka edistää liiketoiminnoillaan puhdasta ja vettä säästävää paikallista elintarviketuotantoa sekä tarjoaa paikallisia polttoaineita. Neova-konserni myös kehittää uusia tuotteita saastuneen ympäristön puhdistamiseen, valmistaa tuuli- ja aurinkovoimaprojekteja sekä luo hyvinvointia työllistämällä, kierrättämällä ja luomalla viihtyisiä elinympäristöjä.

Neova lyhyesti

Neova-konserniin kuuluu alakonserni Kekkilä-BVB, joka on kasvualustatuotteiden markkinajohtaja Euroopassa. Yhtiö tuottaa Suomessa Kekkilä-brändillä, Ruotsissa Hasselfors Garden -brändillä sekä Hollannissa BVB Substrates -brändillä kasvualustoja, katteita ja lannoitteita ammattiviljelijöille, kuluttajille sekä viherrakentajille.

Neova on myös bioenergian johtava toimija Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Neovan energia-asiakkaille kehitetty tuote- ja palveluvalikoima koostuu paikallisista polttoaineista, kuten pelletistä ja energiaturpeesta. Neova on kaikilla markkina-alueillaan tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria.

Neova-konsernin New Businesses -divisioona kehittää uusia liiketoimintaratkaisuja konserniyhtiöiden omien vahvuuksien pohjalta. Yhtiön uusin korkeamman jalostusarvon liiketoiminta on Activated Carbons, joka tähtää teknisten hiilien kasvaville kansainvälisille markkinoille. Lisäksi uusiin kehitteillä oleviin jalostusarvoltaan pidemmälle tähtääviin liiketoimintoihin kuuluu Innovation-yksikkö, jonka tarkoitus on uusien raaka-ainemateriaalien kehittäminen sekä muiden hyödyllisten mineraalien erottaminen turpeesta ennen sen kasvualusta- tai aktiivihiilikäyttöä.

Neova-konsernissa työskenteli tilikaudella keskimäärin 958 työntekijää. Lisäksi yhtiö työllistää satoja paikallisia urakoitsijoita tuotanto- ja toimitusketjuissaan.

Lisätietoja yrityksestä: www.neova-group.com

Toimitusjohtajan katsaus: Vesa Tempakka

Euroopan energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja korkotason nousu muuttivat merkittävästi eri liiketoimintojen toimintaympäristöä ja kannattavuutta

Energia-, lannoite-, korko- ja logistiikkakustannusten nousu sekä kysynnän palautuminen COVID-19-pandemiaa edeltävälle tasolle heikensivät selvästi Grow&Care-divisioonan tuotteiden kysyntää ja kokonaiskannattavuutta. Vastaavasti polttoaineiden energiahuoltovarmuuden kautta lisääntynyt kysyntä paransi Fuels&Real Estate Development -divisioonan kannattavuutta merkittävästi.

Kekkilä-BVB:n toimintaympäristössä merkittävin muutos oli koko puutarha-alan markkinan kysynnän alentuminen. Kuluttajatuotteiden kysyntä kääntyi kaikilla Euroopan markkinoilla laskuun. Syitä tähän olivat pandemian tuoman lisäkysynnän palautuminen pandemiaa edeltäneelle tasolle, kun kuluttajat pääsivät taas matkustamaan vapaa-aikanaan. Samaan aikaan kiihtynyt inflaatio, nousseet korot ja energiakustannukset leikkasivat kuluttajien ostovoimaa. Kiristyneessä kilpailutilanteessa kuluttajapuolella ei pystytty viemään kaikkia kohonneita kustannuksia lopputuotteiden hintoihin tarpeeksi nopeasti, mikä heikensi liiketoiminnan kannattavuutta.

Ammattiviljelypuolella Kekkilä-BVB:n asiakkaat ovat kärsineet merkittävästi energiakustannusten noususta. Kasvihuoneissa merkittävimpiä kustannuseriä ovat lämmitys, lannoitus ja valaistus. Monet puutarha-alan yrittäjät tekivät päätöksen, että tällä kustannustasolla ei kylmimpinä ja pimeimpinä kuukausina joko viljellä lainkaan tai hidastetaan kasvua vähemmällä lämmöllä ja valolla. Tämä näkyy suoraan kasvualustojen kysynnän laskuna ammattiviljelysektorissa.

Pystyimme reagoimaan kohonneisiin kustannuksiin ammattiviljelytuotteissa varsin hyvin, mutta emme pystyneet viemään kaikkia lisäkustannuksia täysimääräisesti asiakashintoihin, mikä alensi suhteellista kannattavuuttamme. Merkittävämpi syy kannattavuuden alentumiseen oli kuitenkin se, että olimme varautuneet toteutunutta suurempaan kysyntään. Jotta saamme parannettua kannattavuuttamme, meidän on hyväksyttävä se, että markkina on toistaiseksi laskussa ja meidän on sopeutettava toimintaamme.

Vaikka toimittamamme volyymit jäivät selvästi pienemmiksi kuin edellisvuonna pystyimme aktiivisen hinnoittelun ansiosta nostamaan Kekkilä-BVB:n liikevaihtoa 13 prosenttia edellisvuodesta. Pienentyneet volyymit johtivat kuitenkin tuotannon yksikkökustannusten nousuun ja alenevaan kannattavuuteen. Kannattavuuden palauttaminen selvästi nykyistä korkeammalle tasolle on eräs vuoden 2023 päätavoitteista uusien kestävien raaka-aineitten kehittämisen lisäksi.

Kasvuturvetuotanto onnistui hyvin kesällä 2022 erityisesti Ruotsissa ja Virossa ja saimme nostettua riittävästi raaka-ainetta omien tehtaittemme käyttöön kestävän raaka-ainepohjan laajentamisen lisäksi.

Asema Euroopan johtavana toimijana vahvistui

Kekkilä-BVB oli jo syntyessään 2018 Euroopan johtava yritys kasvualustamarkkinoilla. COVID-19-pandemian aikaan erityisesti kuluttajat ympäri Eurooppaa ostivat vuosi vuodelta enemmän kotiviljelyyn ja puutarhanhoitoon liittyviä tuotteita. Pandemia opetti myös sen, että lähellä tuotetulla tuoreella ruualla on erittäin merkittävä rooli, mikä lisäsi myös ammattiviljelijöiden ostoja Kekkilä-BVB:ltä.

Kekkilä-BVB toteutti kasvustrategiaansa vuonna 2022 viemällä kolme erillistä hanketta maaliin. Vuoden aikana Neova osti itselleen Kekkilä-BVB:n 30 prosentin vähemmistöosuuden ja nyt Kekkilä-BVB Oy on Neova Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Vuoden aikana Kekkilä-BVB integroi liiketoimintaansa vuoden alussa Saksasta ostetut Brill-yhtiöt, joihin kuului muun muassa kasvualustatehdas, oma satama ja myyntiyhtiö Ranskassa. Integraatio on nyt toteutettu ja Brill-kokonaisuus lisäsi Kekkilä-BVB:n liikevaihtoa noin 26 miljoonalla eurolla ja paransi yhtiön kilpailukykyä sekä toimitus- että myyntikapasiteettia tärkeillä Keski-Euroopan markkinoilla. Kolmas hanke oli syksyllä 2022 Ruotsissa toteutettu Algomin AB:n yrityskauppa. Kaupalla saatiin merkittävästi uutta markkinaosuutta Ruotsissa kuluttajille suunnatuissa puutarhalannoitteissa.

Energiakriisi nosti polttoaineiden hintoja ja kysyntää

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 vaikutti merkittävästi Neova-konserniin. Sota aiheutti sen, että energiantuonti Venäjältä Suomeen lakkasi keväällä 2022 lähes kokonaan. Tämä näkyi välittömästi merkittävinä hintojen kohoamisina sähkö- ja polttoainemarkkinoilla. Huolimatta päästöoikeuden ennätyskorkealla pysyneistä hinnoista, Neovan aikaisemmilta vuosilta kertyneille energiaturvevarastoille oli nyt kysyntää tarjontaa enemmän. Energiahakkeen, ainespuun, pelletin ja sahapurun tuonnin lakkaaminen Suomeen ja Baltiaan nosti kaiken energiapuun kysyntää ja aiheutti markkinoille suoranaisen pulan puupelletistä.

Sodan luomassa uudessa tilanteessa Neova perui maaliskuussa edellisenä syksynä tekemänsä päätöksen energiajyrsinturpeen tuotannon lopettamisesta Suomessa. Kesällä 2022 energiaturpeentuotanto jäi huonoista sääolosuhteista ja myöhäisestä tuotannon aloittamisesta johtuen runsaaseen miljoonaan kuutioon, mutta vanhojen varastojen avulla Neova pystyi täyttämään suurten asiakkaidensa tarpeet kuluvalla lämmityskaudella ja lisäksi toimittamaan energiaturvetta myös huoltovarmuusvarastoihin.

Vuoden 2022 aikana Neova saattoi loppuun järjestelyn, jossa sen energiapuuliiketoiminta ja Lassila & Tikanojan omistama Biowatti Oy yhdistivät voimansa Laania Oy:ksi, josta Neova omistaa 45 prosenttia.

Energiamarkkinoilla nähdyt muutokset johtivat Neova-konsernin polttoaineliiketoiminnoissa selvästi ennakoitua ja edellisvuotta parempaan taloudelliseen tulokseen. Myynnin ja taloudellisen tuloksen parantuminen perustui kuitenkin vanhoihin varastoihin, joten kuluvana ja tulevina vuosina emme näe vastaavia energiapolttoainevolyymejä.

Neova aikoo tuottaa energiaturvetta tulevanakin kesänä, mutta tämä ei tarkoita pitkän aikavälin strategian muutosta. Tuotamme energiaturvetta asiakkaillemme ja huoltovarmuusvarastoihin ennakkotilauksia vastaan. Jatkamme tätä niin kauan, kuin se on energia-asiakkaidemme toiminnan kannalta välttämätöntä. Näkemyksemme on, että sodan aiheuttama muutos energiamarkkinoilla jatkoi energiaturpeen roolia osana Suomen energiapalettia muutamalla vuodella, mutta vuoteen 2030 mennessä energiaturpeen käyttö Suomessa on hyvin rajallista.

Neovan strategiset painopistealueet ovat Kekkilä-BVB:n kannattava kasvu kansainvälisillä kasvualustamarkkinoilla ja uusien korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen ja valmistaminen turpeesta sekä muista luonnonmateriaaleista. Tästä hyvänä esimerkkinä on Novactorin aktiivihiilen tuotantolaitos.

Jotta Neova pystyisi tehokkaasti ja luotettavasti toimimaan eri markkinoilla ja eri rooleissa yhtiö järjesteli vuoden lopulla liiketoimintojaan uudelleen. Perustettiin Vapo Terra Oy, johon siirrettiin vuoden lopulla energiaturpeen myynti, kaikki Suomen huoltovarmuuteen liittyvät sitoumukset ja sopimukset, energiapellettitehtaiden operointi ja energiapelletin myynti. Vapo Terra jatkaa maiden kiinteistökehitystä, jossa keskeisiä toimia ovat maaomaisuuden arvon kohottaminen kehittämällä yksin ja yhdessä kumppaneiden kanssa muun muassa tuuli- ja aurinkovoimahankkeita sekä konsernille tarpeettomien maaomistuksien realisointi.

Uudet liiketoiminnat

Uusissa liiketoiminta-avauksissa etenimme konsernissa suunnitellusti. Ilomantsissa sijaitsevan Novactorin aktiivihiililaitoksen takuukorjaus toteutettiin niin aikataulullisesti kuin taloudellisesti suunnitelluissa raameissa. Laitoksen koekäyttö alkoi tammikuussa 2023 ja sen on määrä olla täydessä tuotannossa vuoden toisella neljänneksellä.

Kasvunedistäjien eli biostimulanttien kehittäminen on edistynyt hyvin. Viljelykokeissa Suomessa, Euroopassa ja Afrikassa tulokset ovat olleet rohkaisevia. Kuluvana vuonna on aika päättää, investoimmeko uuteen tuotantolaitokseen ja aloitamme kasvunedistäjien teollisen tuotannon.

Korkotason nousu näkyi jo selvästi syksyllä 2022 kiinteistömarkkinoilla. Maiden realisointi vähenee, ja jatkossa pääpaino on omissa kiinteistökehityshankkeissa. Uskomme, että luvittamalla turvetuotannosta poistuneille alueille tuuli- ja aurinkovoimaa saamme jatkossa parhaiten nostettua maaomaisuutemme arvoa.

Vastuullisuus nyt ja jatkossa etusijalla

Neova-konsernin tavoitteena on luoda vihreää kasvua nettopositiivisesti tuotteidensa ja palveluidensa kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteemme ja palvelumme tuottavat aina enemmän lisäarvoa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle laajemminkin kuin, mitä niiden tuottamisen vaikutukset ovat ympäristölle.

Vastuullisuus on vahvasti integroitu liiketoimintojemme johtamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen liiketoimintaympäristömme ja sidosryhmien odotusten muutosten mukaisesti. Vastuullisuus on jokapäiväistä toimintaa ja haluammekin, että se näkyy kaikessa toiminnassamme ja kaikissa tiimeissä. Henkilöstön sitouttaminen ja osallistuttaminen on ensiarvoisen tärkeää ja vastuullisuus on osa konsernin henkilöstön laajuista kannustinohjelmaa.

Vuoden 2022 aikana toteutimme kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti toimenpiteitä uudistetun vastuullisuusstrategiamme keskipitkän (2025) ja pitkän tähtäimen (2030) tavoitteiden edistämiseksi sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuullisuuden alueilla.

Ympäristövastuullisuuden painopisteemme ovat kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja vesi. Kasvihuonepäästöjen osalta olemme saavuttamassa kolme vuotta etuajassa tavoitteemme puolittaa oman toimintamme CO2-päästöt vuoteen 2025 mennessä (verrattuna vuoden 2018 lähtötilanteeseen). Vastuullinen turvetuotanto on toimintamme edellytys ja emme koskaan perusta tuotantoalueita muualle kuin aikaisemmin ojitetuille soille. Noudatamme kaikissa tuotantomaissamme RPP-standardin vaatimuksia (Responsibly Produced Peat) ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta siirtämällä tuotannosta vapautuneita turvetuotantoalueita seuraavaan maankäyttöön sekä toteuttamalla ennallistamistoimenpiteitä kosteikkojen ja metsittämisen kautta valituilla kohteilla. Vuoden 2022 aikana käynnistimme strategisesti tärkeän ja mittavan ohjelman kierrätettävien raaka-aineiden volyymin kasvattamiseksi erityisesti Kekkilä-BVB:n tuoteportfoliossamme.

Sosiaalisen vastuullisuuden osalta keskeisiä osa-alueitamme ovat työturvallisuuden edistäminen, erinomaisen työpaikan luominen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen sekä vastuullinen hankinta. Olemme ottaneet erittäin vakavasti työturvallisuuden parantamisen kaikissa toimintamaissamme ja systemaattinen työmme tuottaa tuloksia. Vuoden 2022 aikana meillä ei ollut yhtään työpoissaoloon johtanutta tapaturmaa Suomessa eikä Virossa, ja Hollannissa tapaturmat vähenivät 40 prosenttia. Työturvallisuuskulttuurin ja käytäntöjen edistämiseksi laajennettiin ISO 45001 työterveys ja työturvallisuus – sertifioinnin kattavuutta koko konsernissa. Työmme erinomaisen työntekijäkokemuksen luomiseksi sekä luottamukseen perustuvasta yrityskulttuurin ja hyvän työpaikan rakentamiseksi jatkui. Järjestimme muun muassa huomattavan määrän koulutuksia liittyen johtamisen, monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kehittämiseksi. Kokonaisvaltaisen henkilöstön kehittämisen osoituksena on Neovan saama Great Place to Work® -sertifiointi neljässä toimintamaassamme (Suomi, Ruotsi, Viro ja Hollanti).

Vastuullisuusstrategiamme kolmantena pilarina on taloudellinen vastuullisuus. Tavoitteemme on olla kannattava yritys ja kantaa taloudellinen vastuumme menestyvänä ja hyvänä yrityskansalaisena. Vuoden 2022 aikana yhteiskuntavastuumme tärkeys korostui Ukrainan sodan alkamisen myötä. Lopetimme kaiken Venäjään liittyvän toimintamme, peruimme päätöksemme lopettaa energiaturvetuotanto Suomessa ja varmistimme kyvykkyytemme energiaturpeen käytöstä huoltovarmuuspolttoaineena.

Toimintaympäristön muutoksiin on sopeuduttava

Tämän vuoden painopistealueena on erityisesti Kekkilä-BVB:n kannattavuuden parantaminen. Kun koko toimiala on laskusuhdanteessa, meidän on saatettava kustannusrakenteemme ja tuoteportfoliomme vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta.

Turve on meille jatkossakin tärkeä raaka-aine, mutta olemme käynnistäneet Kekkilä-BVB:ssä usean vuoden kestävän hankkeen, jolla kiihdytämme kierrätettävien ja uusiutuvien raaka-aineiden osuuden kasvattamista tuotteissamme. Tällä hetkellä uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden osuus on 27 prosenttia ja tavoitteena on uusiutuvien raaka-aineiden volyymin kasvattaminen kaksinkertaiseksi vuoteen 2027 mennessä.

Polttoaineissa tulemme tuottamaan pellettiä niin paljon kuin saamme markkinoilta raaka-ainetta. Tässä on ollut ja tulee olemaan haasteita, sillä sekä puusta, sahanpurusta että kutterinlastusta on markkinoilla selkeää ylikysyntää. Helmikuussa 2023 julkaistun tutkimuksen (Afry) mukaan kiinteiden polttoaineiden kysyntä Suomessa ylittää lähivuosina tarjonnan. Riskinä on, että ainespuuta suuntautuu polttoon. Tästä syystä tuotamme energiajyrsinturvetta niin paljon kuin sääolot ja noin 20 000 hehtaarin tuotantopinta-ala Suomessa mahdollistaa.

Kiinteistökehityksessä pääpaino ei ole enää maiden realisoinnissa vaan hankkeissa, jotka tähtäävät maaomaisuuden arvonnousuun. Tällaisia esimerkkejä ovat alueiden luvittaminen tai vuokraaminen tuuli- ja aurinkopuistoiksi, uusiutuvien kasvualustaraaka-aineiden kasvattaminen vanhoilla tuotantoalueilla sekä istuttaminen talous- tai hiilensidontametsiksi. Uusien tuotteiden alueella kuluvan vuoden aikana tehdään päätökset mahdollisista lisäinvestoinneista aktiivihiilen ja biostimulanttien tuotantoon.

Toiminnan suunnittelulle luo kuluvana vuonna paineita korkea inflaatio ja korkotaso, mitkä ennakoivat ainakin jonkinasteista taantumaa Euroopassa sekä kasvava säätely ja epävarmuus EU:ssa meneillään olevissa turvetta koskevassa lainsäädäntöhankkeissa. Tärkein seurattava asia vuonna 2023 on rahoituksen taksonomian alueella ja EU-alueen FIT for 55 lainuudistuspaketissa. Vaikka rahoituksen taksonomian asetus ei ole edennyt vielä juuri lainkaan, eikä turvetta ole luokiteltu ei-haitalliseksi tai haitalliseksi, on rahoitussektorilla nähtävissä signaaleja turvetta käyttävien yritysten rahoituksen vaikeutumisesta.

Toimintaympäristön haasteista huolimatta haluamme olla jatkossakin mahdollistamassa terveellisen, lähellä tuotetun ruuan tuotantoa globaaleilla markkinoilla ja yritys joka osaltaan turvaa Suomen energiasektorin huolto- ja toimitusvarmuutta.

Hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2022

Toimintaympäristö

Toimintaympäristön toteutuneiden muutosten ennustaminen etukäteen vuodelle 2022 oli mahdoton tehtävä. Edellisen vuoden lopussa tehdyt budjetit, korkotason ja inflaation ennusteet sekä koko käsitys demokraattisesta maailmanjärjestyksestä menettivät merkityksensä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Sota ja sitä seuranneet pakotteet ja kauppasaarrot muuttivat merkittävästi koko Euroopan energiajärjestelmää. Venäjän energian poistuminen ja poistaminen Euroopan energiamarkkinoilta vaikutti erittäin laajasti talouteen. Selkeimmin tämä näkyi liikennepolttoaineiden ja rahtien hintojen nousuna, kaasun ja öljyn hintojen nousuna ja jopa niukkuutena sekä ennen kaikkea sähkön hinnan merkittävänä kohoamisena ja hintavaihtelun lisääntymisenä.

Isossa kuvassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan käänsi pitkään jatkuneen talouden kasvun Euroopassa alkavaan taantumaan, nosti markkinakorkojen tasoa jopa yli kolmella prosenttiyksiköllä ja käynnisti lähes nollatasolla olleen inflaation vuodessa liki 10 prosentin tasolle.

Konsernin rahtikustannukset kohosivat merkittävästi jo vuonna 2021 ja vuonna 2022 vielä noin 25 miljoonaa euroa lisää. Myös erityisesti energian hinnan noususta kärsivät raaka-aineet kuten lannoitteet ja pakkausmuovit kallistuivat jopa useita kymmeniä prosentteja.

Huolimatta päästöoikeuden hinnan pysymisestä jopa 90 euron ennätystasolla hiilitonnilta, kaikkien saatavilla olleiden polttoaineiden kysyntä kasvoi. Hakkeen, pellettien ja jyrsinturpeen hinnat kohosivat merkittävästi, koska Venäjän tuonnin loputtua polttoainemarkkinoilla kysyntä ylitti tarjonnan.

Kasvualustojen kysyntä kääntyi laskuun. Tämä johtui siitä, että pandemian päätyttyä kuluttajat pystyivät jälleen matkustamaan ja harrastajaviljely palautui pandemiaa edeltävälle tasolle. Vuoden aikana kuluttajien ostovoima heikkeni merkittävästi muun muassa korkojen nousun, energian hinnan kallistumisen ja inflaation aiheuttaman yleisen hintakehityksen takia. Ammattiviljelijöiden keskuudessa Euroopassa ostovoima heikkeni lähinnä energian hinnan ja lannoitteiden hintojen kohoamisen takia. Edellisten vuosien pandemia lisäsi selvästi harrastajapuutarhureille suunnattujen tuotteiden kysyntää. Vuoden 2022 aikana tämä kysyntä madaltui lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Päästöoikeuksien ja sähkön hinta ennätystasoilla

Päästökaupalla pyritään ohjaamaan energiantuotantoa fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. Kaukolämmöntuotannossa kaikki yli 20 megawatin tehoiset lämpölaitokset joutuvat ostamaan markkinoilta päästöoikeuksia, jos ne polttavat ei-uusiutuvia polttoaineita. Vuoden 2022 aikana päästöoikeuden hinnat kävivät elokuussa liki 100 eurossa hiilitonnilta ja ne pysyttelivät koko vuoden selvästi aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla.

Ukrainan sota kokonaisuutena ja erityisesti syyskuussa tapahtunut Nord Stream -kaasuputken räjähdys aiheutti pelon maakaasun niukkuudesta Euroopassa. Tämä heijastui suoraan maakaasun hintaan ja sen seurauksena sähkön ja sähköfutuureiden hintaan.

Vuoden aikana Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden sähkönhinnat nousivat ennätystasolle, ja sähkönhintojen vaihtelu on ollut tavattoman voimakasta. Tuulisina päivinä hinta on ollut jopa negatiivinen, mutta tuulettomina päivinä sähköstä on jouduttu maksamaan moninkertaisesti aikaisempien vuosien ennätystasoihin verrattuna.

Sähkön hintaan on Pohjoismaissa vaikuttanut myös se, että Olkiluodon ydinvoimalan käynnistyminen on viivästynyt. Lisäksi Ruotsin ydinvoimaloissa on ollut häiriöitä ja Norjan ja Ruotsin vesitilanne oli huono. Merkittävin syy oli kuitenkin sähköntuonnin loppuminen Venäjältä Suomeen ja Baltiaan. Lisäksi Norjasta Keski-Eurooppaan ja Englantiin avatut siirtoyhteydet ovat kohottaneet sähkön hintaa Pohjoismaissa.

Rahti- ja raaka-ainekustannukset nousivat

Maantierahtien nousu oli vuoden aikana lähes 30 prosenttia johtuen pääasiassa polttoaineen hintojen korotuksista. Neova oli suojannut bulk-laivarahtien hinnat vuosisopimuksin ja hinnat olivat vakaat vuoden 2022 aikana. Tämä oli erittäin hyvä asia, sillä kasvuturpeen laivaukset Eurooppaan kasvoivat voimakkaasti.

Pakkausmateriaalien hinnat nousivat edelleen, esimerkiksi pakkausmuovien hinnat lähes kaksinkertaistuivat vuoden 2021 aikana ja jatkoivat kohoamistaan vuonna 2022. Rahti- ja raaka-ainekustannusten yli 60 miljoonan euron kustannusten kohoamista ei pystytty viemään kuluneen vuoden aikana kaikilta osin tuotteiden asiakashintoihin.

Rahoituksen taksonomia

Elokuussa 2021 EU:ssa käynnistettiin hanke rahoituksen taksonomian laajentamisesta koskemaan mahdollisesti myös turvetuotantoa ja turpeen käyttöä muun muassa kasvualustoiksi ja eläinkuivikkeiksi. Mikäli turve kaikissa käyttömuodoissaan katsottaisiin ei-kestäväksi, se vaikeuttaisi koko alan rahoituksen saatavuutta ja lisäisi rahoituksen kustannuksia.

Taksonomian laajentamisesta odotettiin päätöksiä vuoden 2022 aikana, mutta tämän delegoidun asetuksen valmistelu ei edennyt juurikaan vuoden 2022 aikana. Neova-konserni pyrkii kaikin keinoin informoimaan eri EU-maiden parlamentteja ja EU-virkamiehiä, jotta turpeen tulevaisuus muun muassa kasvualustoina, eläinkuivikkeina ja uusien korkean jalostusasteen tuotteiden raaka-aineena olisi määriteltävä kestäväksi jatkossakin. Peruste tälle on se, että turpeen edut muun muassa ruuantuotannon mahdollistajana ovat merkittävästi suuremmat kuin siitä aiheutuvat haitat.

Valitettavasti useat rahoituslaitokset ovat alkaneet ennakoimaan turpeen kohtelua taksonomiassa ja kiristäneet tai lopettaneet jo turvealan yritysten luotottamisen perustuen meneillään olevaan rahoituksen taksonomian uudistukseen.

Neova-konserni

Konsernin tilikauden tulos tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 heikkeni selkeästi vertailuvuodesta ollen 18,6 (501,5) miljoonaa euroa. Tilikauden tulosta vertailukaudella paransi merkittävä kertaluonteinen noin 507 miljoonan euron myyntivoitto Nevelin myynnistä.

Konsernin raportoitu liikevaihto kasvoi noin kuusi prosenttia edellisvuodesta ollen 544,9 (514,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli pääosin Grow&Care-divisioonaan liittyvistä inflatorisista hinnankorotuksista sekä yritysostoista. Liikevaihdon kasvu oli Grow&Care-divisioonassa noin 13 prosenttia.

Konsernin liiketulos oli 29,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos laski edellisen vuoden tasolta ollen 20,5 (22,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen tuloksen kehitykseen vaikuttivat vahva energiapolttoainetuotteiden kysyntä ja koko konsernin jatkuneet tehostamistoimenpiteet. Negatiivisesti tulokseen vaikuttivat Kekkilä-BVB tuotteiden kysynnän lasku sekä rahtikuljetusten ja materiaalien kohonneet kustannukset.

Liiketoiminnan kassavirta (vapaa kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja) päättyneellä tilikaudella oli -41,5 (434,0) miljoonaa euroa. Kassavirtaan vaikuttivat merkittävästi Kekkilä-BVB:n vähemmistöosuuden lunastus sekä investoinnit Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa. Konsernin omavaraisuus tilikauden lopussa oli 38,7 (55,2) prosenttia ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen 3,0 (0,0).

Energiaturpeen kysynnän noustua Neova tarkasteli energiaturpeen käyttöomaisuuden arvostuksen uudelleen, jonka positiivinen vaikutus 12,1 miljoonaa euroa on esitetty tillikauden 2022 raportoidussa liiketuloksessa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana positiivisena eränä.

Neova-konsernin Grow&Care-divisioonalle vuosi oli myynnillisesti vahva. Divisioonan liikevaihto oli 382 miljoonaa euroa, missä oli kasvua edellisvuodesta 13 prosenttia. Pääosa orgaanisesta volyymikasvusta tuli ammattiviljelyyn suunnatuista tuotteista Euroopan ulkopuolelle.

Divisioonan käyttökate heikkeni edellisvuodesta samoin kuin suhteellinen kannattavuus. Kysynnän laskun johdosta tuotannon yksikkökustannukset nousivat ja kaikkia kohonneita tuotanto- ja logistiikkakustannuksia ei pystytty viemään hinnankorotuksista huolimatta täysimääräisesti lopputuotteiden hintoihin.

Aivan vuoden 2022 alussa Kekkilä-BVB osti Saksasta Brill-Substraten ja Brill Logisticsin. Kauppa vahvisti Kekkilä-BVB:n markkina-asemaa Euroopan suurilla markkinoilla Saksassa, Italiassa ja Ranskassa. Ostetun kokonaisuuden liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa. Kauppaan kuului oma satama ja terminaalialue Saksan Papenburgissa. Kauppa oli strategisesti tärkeä ja vahvistaa Kekkilä-BVB:n asemaa alan johtavana toimijana Euroopassa.

Joulukuussa 2021 Neova julkisti myös toisen strategisen järjestelyn. Yhtiö ilmoitti, että sen energiapuuliiketoiminta yhdistetään Lassila&Tikanojan Biowatti Oy:n kanssa. Uuden yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Neovalta yhtiöön siirtyi noin 50 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja noin 60 henkilöä. Neova omistaa uudesta kokonaisuudesta 45 prosenttia ja Lassila&Tikanoja 55 prosenttia. Järjestely edellytti kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja kauppa toteutui 1.7.2022.

Uusissa liiketoiminnoissa Novactorin aktiivihiilen tuotantolaitos valmistui Ilomantsiin vuosien 2021-2022 aikana ja teollinen toiminta pääsee käynnistymään alkuvuonna 2023. Aktiivihiilellä on edelleen markkinoilla hyvä kysyntä ja laitoksen tuottaman aktiivihiilen laatu oli asiakaspalautteiden perusteella hyvää.

Aktiivihiilen ohella Neova on tutkinut jo usean vuoden biostimulanttien tuottamista turpeesta. Biostimulantit parantavat peltoviljelyssä kasvien kasvua ja parantavat kasvien sietokykyä muun muassa kuivuutta vastaan. Neovan biostimulantteja on testattu koeviljelmillä Suomessa ja Italiassa Tavoitteena on tehdä päätös biostimulanttien teollisesta valmistamisesta vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Neovan segmenttirakenne muuttui 1.1.2022. Konserni muutti raportoitavien segmenttien kokoonpanoa siirtämällä tammikuussa 2021 myydyn Nevelin liiketoiminnot osaksi Muut-raportointisegmenttiä 1.1.2022, ja muodosti uuden raportointisegmentin, joka koostui konsernin polttoaineet liiketoiminnoista ja konsernin maa- ja kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja optimoinnista sekä tuuli- ja aurinkovoimahankkeista vastaavista toiminnoista.

Raportointisegmentit muodostuvat konsernin divisioonista Neovan johtamismallin mukaisesti. Neova-konsernin raportoitavia segmenttejä ovat Grow&Care, Fuels&Real Estate Development, New Businesses ja Muut toiminnot.

Grow&Care

Grow&Care-divisioonan Kekkilä-BVB on Euroopan johtava ja monipuolisin kasvualustatoimija ammattiviljelijä-, viherrakennus ja kuluttajasegmenteissä. Kekkilä-BVB on erikoistunut vastuullisesti kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan korkealuokkaisia kasvualustoja, katteita ja lannoitteita viherrakentajille, ammattiviljelijöille, jälleenmyyjille sekä kotipuutarhureille. Turvetta toimitetaan lisäksi eläinkuivikkeiksi hevostiloille, karjatiloille, sikaloille, siipikarjan kasvattajille sekä raaka-aineeksi jatkojalostukseen.

Divisioonan tunnetut brändit Kekkilä Garden ja Hasselfors Garden tarjoavat tuotteita kotipuutarhureille ja viherrakentajille pohjoismaissa ja Baltiassa. Keski-Euroopan markkinoita palvelemme private label -tuotteiden ohella muun muassa Jardino ja Florentus brändeillä. Ammattiviljelyliiketoiminnassa BVB Substrates ja Kekkilä Professional brändit palvelevat kotimarkkinoiden lisäksi globaaleilla markkinoilla yli 100 vientimaata.

Tilikauden kolmannen vuosikolmanneksen liikevaihto oli 88,7 (86,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli -1,9 (3,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto -10,9 (-3,8) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 29,1 (20,0) miljoonaa euroa.

Koko tilikauden liikevaihto oli 381,2 (338,6) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 26,6 (32,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,6 (11,0) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -1,2 (-0,9) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 65,6 (37,5) miljoonaa euroa.

Grow&Care-divisioona toteutti kasvustrategiaansa toteuttamalla kaksi merkittävää yrityshankintaa vuoden 2022 aikana, Brill Substrate ja Brill Papenburg Logistics alkuvuodesta ja Algominin hankinnan loppuvuodesta. Divisioonan liikevaihto jatkoi kasvuaan edellisen vuoden vastaavaan vuosikolmannekseen verrattuna, mutta kokonaisuudessa divisioonan liiketoiminta ei sujunut vuonna 2022 odotusten mukaan volyymien kääntyessä laskuun.

Vuonna 2022 ammattiviljelijä- ja kuluttaja-asiakkaiden kasvualustatuotteiden kysyntä palasi pandemiaa edeltävälle tasolle. Kahden viime vuoden aikana monet raaka-ainekustannukset ja ennen kaikkea logistiikkakustannukset ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti merkittävästi energian hintaa koko Euroopassa, mikä vaikutti osaltaan inflaation nousuun. Kaikki nämä tekijät ovat vaikuttaneet ammattiviljelijöiden kustannuksiin ja heikentäneet kuluttajien ostovoimaa kaikilla Kekkilä-BVB:n Euroopan markkinoilla. Kekkilä-BVB nosti tuotteiden hintoja vuosien 2021 ja 2022 aikana, joilla pystyttiin kompensoimaan osittain logistiikkakustannusten ja raaka-aineiden hintojen nousua. Divisioonan kasvuturpeiden riittävyys on turvattu kasvuturvetuotannon onnistuttua hyvin erityisesti Ruotsissa ja Virossa.

Grow&Care

9-12/20229-12/2021Muutos1/2022-12/20221/2021-12/2021Muutos1/2020- 12/2020
Liikevaihto (milj. €)89,286,23,5 %381,2338,912,5 %299,9
Käyttökate (milj. €)-1,93,8604,3 %26,632,2-17,4 %32,3
Liikevoitto (milj. €)-10,9-3,8-197,2 %2,611,0-76,3 %14,0
Investoinnit (milj. €)29,120,045,5 %65,637,575,0 %25,4
Henkilöstö64156513,5 %64656913,5 %545

Fuels&Real Estate Development

Fuels&Real Estate Development -divisioona vastaa Neova-konsernin tarjoamista polttoaineratkaisuista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Divisioona tarjoaa energiantuottajille turve-, puu- ja pellettipolttoaineita. Polttoaineliiketoiminnan lisäksi divisioona kehittää Neovan omistamia maita seuraavaan maankäyttömuotoon kuten tuuli- ja aurinkovoimaan.

Liiketoimintayksiköitä Fuels&Real Estate Development -divisioonassa ovat nykyisellään polttoaineet: pelletti, energiaturve sekä tuuli- ja aurinkovoima. Divisioonan liikevaihdosta vajaa puolet muodostui uusiutuvista biopolttoaineista vuonna 2022.

Tilikauden kolmannen vuosikolmanneksen (syys-joulukuu) liikevaihto oli 62,9 (58,6) miljoonaa euroa. Käyttökate raportointijaksolta oli 14,2 (10,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 24,9 (-9,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat -14,5 (-5,1) miljoonaa euroa.

Koko tilikauden liikevaihto oli 162,3 (161,6) miljoonaa euroa. Käyttökate koko tilikaudelta oli 37,6 (10,6) miljoonaa euroa ja liiketulos 43,7 (2,0) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä +15,0 (-17,8) miljoonaa euroa. Merkittävät kertaluonteiset erät koostuivat pääosin energiaturvetuotannon jatkumisen johdosta tehtyyn energiaturpeen tuotantoalueiden arvonalentumisten peruutuksista. Bruttoinvestoinnit olivat 3,0 (-1,0) miljoonaa euroa.

Divisioonan Fuels&Real Estate Development -liiketoimintojen tilikauden viimeisen vuosikolmanneksen käyttökate parani edellisvuodesta. Ajoittain korkea sähkön hinta sekä aiemmin tehty johdannaishintasuojaus paransivat kannattavuutta. Korkea päästöoikeuden hinta laski energiaturpeen kysyntää. Metsähakkeen tuonti Venäjältä sanktioitiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mikä kasvatti huoltovarmuuden merkitystä sekä kotimaisten polttoaineiden käyttöä lämmitysenergian ja sähkön tuotannossa lieventäen samalla energiaturpeen kysynnän laskua. Asiakkaat korvasivat tuontipuupolttoaineiden saatavuudessa olleiden häiriöiden vuoksi puuta energiaturpeella.

Huono turvetuotantokesä Suomessa, nopeasti kohonneen inflaation aiheuttamat kustannusnousut sekä raaka-ainehankinnassa että tuotanto- ja toimitusketjussa heikensivät kannattavuutta. Toisen ja kolmannen vuosikolmanneksen kasvaneesta energiaturpeen kysynnästä johtuen koko vuoden vertailukelpoiset (Laania Oy:öön siirtyneet puupolttoaineet mukana 30.6.2022 saakka) kaikkien polttoaineiden toimitukset kasvoivat kolme prosenttia edellisvuodesta. Kiinteistökehityksessä turvetuotannossa poistuneiden alueiden kehittäminen tuuli- ja aurinkovoimapuistoiksi etenivät hankesuunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2022 alussa Suomen energiaturveliiketoiminta siirrettiin erilliseen tytäryhtiöön, Vapo Oy:öön. Pellettiliiketoiminnan Ruotsissa omistama yhteisyrityksen Scandbio AB:n omistusosuuden myynti saatettiin päätökseen tilikauden aikana. Suomen ja Viron puupolttoaineliiketoiminnat yhdistettiin L&T Biowatti Oy:n kanssa 1.7.2022 alkaen Laania Oy -yhteisyritykseen. Vuoden 2023 alussa Fuels&Real Estate Development liiketoiminnot Suomessa siirrettiin Neova Oy:n omistamaan Vapo Terra Oy tytäryhtiöön.

Fuels&Real Estate Development

9-12/20229-12/2021Muutos1/2022-12/20221/2021-12/2021Muutos1/2020- 12/2020
Liikevaihto (milj. €)62,958,67,3 %162,3161,60,4 %245,9
Käyttökate (milj. €)14,210,239,2 %37,610,6254,9 %35,1
Liikevoitto (milj. €)24,9-9,4364,9 %43,72,02085,3 %-90,6
Investoinnit (milj. €)-14,5-5,1-184,0 %3,0-1,0420,2 %7,9
Henkilöstö189225-15,9 %215234-8,1 %246
Energian myynti, turve (GWh)3 3461 87278,7 %9 7085 51576,0 %6 992
Energian myynti, muut polttoaineet (GWh)2771 417-80,5 %3 6913 6062,4 %3 161

New Businesses

New Businesses -divisioona kehittää yhdessä asiakkaiden ja ekosysteemien kanssa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, joilla turvataan maailman ruoantuotantoa, edistetään terveellisiä elinympäristöjä sekä kehitetään keinoja ilman ja veden puhdistamiseen. Tavoitteena on jalostaa suobiomassoista ja muista orgaanisista luonnonmateriaaleista uudenlaisia, korkean jalostusasteen tuotteita kansainvälisille markkinoille.

Pisimmällä ovat suobiomassoista eristettävät biostimulantit, joita käytetään kasvihuone- ja peltoviljelyssä tehostamaan ruoantuotantoa ja parantamaan kasvien ravinteidenottokykyä ja ravinteidenkäytön tehokkuutta. Biostimulantit myös auttavat kasveja sopeutumaan ilmastonmuutoksesta johtuviin olosuhteisiin. Neova Refinery -konseptin mukaisesti raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään kokonaisvaltaisesti kiertotalousperiaatteen mukaisesti mahdollisimman pienellä energiankulutuksella ja päästöillä.

Activated Carbons -liiketoiminta aloitti strategisesti merkittävän aktiivihiiltä jalostavan tuotantolaitoksen rakentamisen Ilomantsiin keväällä 2019. Vuonna 2021 valmistuneessa uudessa aktiivihiilen tuotantolaitoksessa havaittiin vaurioita muurausrakenteista, jotka vaativat tuotantolaitoksen uunin uudelleenrakentamisen. Purkutyöt aloitettiin vuoden 2022 alussa ja uudelleenrakennus käynnistyi kesäkuussa 2022, käyttöönoton kylmäkoestus vaihe aloitettiin syyskuun alussa. Kaupallisen tuotannon odotetaan käynnistyvän kevään 2023 aikana. Ensimmäisen käyttöönottovaiheen tuotantoa on toimitettu loppuasiakkaille onnistuneesti ja asiakkailta saatu laatupalaute on ollut erittäin positiivista. Tuotantolaitoksen rakennusvaiheen työllistävyys on ollut yli sata henkilötyövuotta ja laitoksen ensimmäisen vaiheen jatkuva työllistävyys-, toimitus- ja tuotantoketju mukaan lukien on noin 50 henkilöä. Neovan aktiivihiili myydään Novactor-tuotemerkillä.

Tilikauden kolmannen vuosikolmanneksen liiketappio oli -2,4 (-1,7) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 21,4 (1,2) miljoonaa euroa. Koko tilikauden liiketappio oli -5,1 (-5,1) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 25,0 (10,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto New Businesses -divisioonassa koostuu pääosin aktiivihiiliraaka-aineen myynnistä arvoketjussa ennen kuin Ilomantsin oman tuotantolaitoksen myynti pääsee alkamaan.

New Businesses

9-12/20229-12/2021Muutos1/2022-12/20221/2021-12/2021Muutos1/2020-12/2020
Liikevaihto (milj. €)1,61,146,1 %5,03,064,3 %2,4
Käyttökate (milj. €)-2,0-1,5-31,5 %-4,1-4,58,6 %-2,9
Liikevoitto (milj. €)-2,4-1,7-35,2 %-5,1-5,10,2 %-3,3
Investoinnit (milj. €)21,41,21714,6 %25,010,4140,8 %28,0
Henkilöstö30294,4 %30288,0 %26

Muut toiminnot

Muut toiminnot -segmentti pitää sisällään Neova-konsernin liiketoimintayksiköille allokoimattomia eriä liittyen konsernin hallinto-, strategia- ja tukitoimintojen kuluihin.

Muut toiminnot -segmentin vaikutus tilikauden kolmannen vuosikolmanneksen (syys-joulukuu) liiketulokseen oli -7,5 (-1,5) miljoonaa euroa. Muut toiminnot -segmentin vaikutus koko tilikauden liiketulokseen oli -12,1 (501,6) miljoonaa euroa. Segmentin liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä yhteensä -5,0 (+507,9) miljoonaa lähinnä uudelleenjärjestelykuluja. Vertailukauden lukuihin vaikutti merkittävästi kertaluonteisena eränä tuloutus liittyen tytäryhtiö Nevelin myyntiin. Kauppaan liittyvät kulut esitettiin pääosin jo vuoden 2021 viimeisen vuosikolmanneksen kohdalla.

Muut

9-12/20229-12/2021Muutos1/2022-12/20221/2021-12/2021Muutos1/2020-12/2020
Liikevaihto (milj. €)-0,10,0-865,0 %0,215,9-98,7 %93,8
Liikevoitto (milj. €)-7,5-1,5-398,3 %-12,1503,0-102,4 %8,3
Investoinnit (milj. €)1,41,6-11,5 %74,739,091,5 %18,8
Henkilöstö6677-13,6 %6891-25,3%214

Kassavirta, investoinnit ja rahoitus

Konsernin vapaa kassavirta ennen veroja tilikaudella 1.1.-31.12.2022 oli -41,5 (434,0) miljoonaa euroa. Vertailukauteen vaikutti Nevel Oy:n osakkeiden myynti alkuvuodesta 2021, jolla oli merkittävä positiivinen vaikutus konsernin kassavirtaan. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus kassavirtaan oli 36,3 (-50,2) miljoonaa euroa.

Päättyneen tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 167,5 (84,6) miljoonaa euroa eli 830,7 (239,9) prosenttia poistojen määrästä. Tilikauden merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Activated Carbons-liiketoimintaan. Investointeja tehtiin myös Kekkilä-BVB:n kapasiteetin laajennus- ja turvallisuusinvestointeihin sekä turvetuotannossa ympäristönsuojeluun ja kenttien ylläpitoon. Nettoinvestoinnit (bruttoinvestoinnit – omaisuuserien myynnit) olivat 136,7 (77,7) miljoonaa euroa.

Konsernin likviditeettiasema oli vahva. Likviditeettihallinnan tavoitteena on ylläpitää konsernin maksuvalmiutta siten, että konserni pystyy rahoittamaan normaalin liiketoiminnan huomioiden myös erääntyvät velat ja muut maksu- ja rahoitusvelvoitteet lyhyellä aikavälillä (< 12 kk). Likviditeettiriskiä hallitaan pitämällä riittävä määrä kassavaroja, lyhytaikaisia sijoituksia ja nostettavissa olevia luottositoumuksia. Konsernin likviditeettivaranto koostui vuoden 2022 lopussa rahavaroista, lyhytaikaisista sijoituksista korkorahastoihin ja yritystodistuksiin yhteensä 215 miljoonaa euroa. 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitistä (voimassa vuoteen 2025 saakka oli vuoden vaihteessa nostettuna 20 miljoonaa euroa.

Konsernin rahoitusriskiä hallitaan hajauttamalla lainojen erääntymisiä riittävästi tuleville vuosille. Erääntyvät pitkäaikaiset korolliset lainat seuraavan 12 kuukauden aikana ovat 12 miljoonaa euroa, joista 8,5 miljoonaa euroa on vuokrasopimusvelkaa. Seuraavat, merkittävää kokoluokkaa olevat lainat erääntyvät 2024 (110 milj. euroa).

Korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 140,0 (11,2) miljoonaa euroa. Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt/EBITDA) 31.12.2022 oli 3,0 (0,0). Lyhytaikainen korollinen velka oli 93,2 (19,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 38,7 (55,2) prosenttia. Tilinpäätöshetkellä Neova täytti rahoitussopimuksiinsa liittyvät kovenantit ja muut ehdot. Korollisten, pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman taseeseen kirjattuja vuokrasopimusvelkoja oli 3,0 (2,6) prosenttia.

Konsernin taseen loppusumma oli 810,3 (780,9) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituserät olivat -10,6 (-7,2) miljoonaa euroa ja nettorahoituserät olivat -1,9 (-1,4) prosenttia liikevaihdosta. Nettovelkaantumisaste oli 45,0 (2,6) prosenttia.

Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu

Grow&Care-divisioonan kasvualustaliiketoiminta on altis kausivaihteluille parhaimman kysynnän ajoittuessa kasvukauden alkuun eli kevätkesään. Syys-joulukuun osalta myynti keskittyy lähinnä ammattiviljelijöille tapahtuvaan ympärivuotiseen myyntiin, vähittäismyyntikanavat ovat isommassa roolissa erityisesti kevät- ja kesäkaudella. Kasvualustaraaka-ainemyyntiä tapahtuu tasaisemmin ympäri vuoden.

Myös vuodenaikojen mukaan vaihteleva lämmitystarve tuo merkittävää syklisyyttä konsernin Fuels-liiketoimintaan. Päättyneellä tilikaudella lämpötila oli kylminä kuukausina suhteellisen kylmä, mikä edesauttoi selkeästi polttoaineiden myyntiä sekä alku- että loppuvuodesta. Vuosikolmannes syyskuusta joulukuuhun on normaalisti jo merkittävä lämmityskausi toimintamaissamme.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät

Kasvuturpeen riskit

Kasvuturpeen osalta poliittista liikehdintää Euroopassa on havaittavissa tiukentuvan regulaation suuntaan. Toiminnan merkittävimpänä uhkana on turpeen käytön rajoittaminen kasvualustoissa, odottamattomat muutokset turvetta koskevassa lainsäädännössä ja vähittäiskaupan kiristyvät asenteet turpeen käyttöä kohtaan.

Läpinäkyvän informaation tarjoaminen turpeen käytön ympäristövaikutuksista, toimialan aktiivisuus objektiivisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa ja turpeen roolin korostamisessa kasvihuoneviljelyssä ja globaalissa ruuantuotannossa on oleellista riskien hallinnassa. Myös kierrätysratkaisujen aktiivinen edistäminen sekä vastuullisten turvetuotantomenetelmien ja turvetuotantoalueiden ennallistaminen ovat erittäin keskeisessä roolissa turpeen käytön yleisen hyväksyttävyyden kannalta.

Tärkein seurattava asia vuonna 2023 on alallemme etujemme valvonta rahoituksen taksonomian alueella ja EU-alueen FIT for 55 lainuudistuspaketissa.

Regulaatioriskit

Vuonna 2019 Suomessa käytettiin energiaturvetta 15,640 TWh. Hallitusohjelman tavoitteeksi on asetettu energiaturpeen käytön puolittuminen vuoteen 2030 mennessä. Neova Oy:n asiakkailtaan keräämän kysyntäennusteen mukaan puolittuminen tapahtui jo vuonna 2022. Vuonna 2025 energiaturpeen käyttö olisi noin 4,0 TWh eli turpeen käyttö olisi enää noin 25 prosenttia vuoden 2019 määrästä.

Vuonna 2022 Neovan energiaturpeen myynnin arvo oli noin 87 miljoonaa euroa. Kolmen peräkkäisen noin -20 prosentin laskuvuoden jälkeen Ukrainan sota aiheutti vuonna 2022 noin +10 prosentin korjausliikkeen eli kasvun edellisvuoteen. Energiaturve on korvautunut pääasiassa puulla. Nykyisellä verotasolla ja vallitsevilla päästöoikeuksien hinnoilla energiaturve on asiakkailleen selvästi haketta, sellu- ja tukkipuuta kalliimpi polttoaine.

Aktiivihiililiiketoiminnan riskit

Aktiivihiililiiketoimintaan merkittävimpänä riskinä on Ilomatsin ensimmäisen tuotantolaitoksen onnistunut käynnistys alkuvuoden 2023 aikana. Siihen liittyy siis vielä sekä mekaaninen, toiminnallinen että lopputuotteen laadullinen riski. Toiminnallinen riski jo osittain realisoitui syksyllä 2021 rakennusmateriaalien havaituissa laatuvirheissä, joiden vuoksi tuotantolaitos piti käytännössä rakentaa uudelleen vuoden 2022 aikana.

Myös Novactor-brändin alla myytävään Neovan aktiivihiilen turveraaka-aineeseen liittyy fossiilittomuusvaateen mukana hyväksyttävyysriski. Ilomantsin tuotantolaitos on suunniteltu pystyvän kuitenkin hyödyntämään tarvittaessa muitakin raaka-aineita aktiivihiilen valmistukseen.

Markkinariskit

Neovan liiketoimintoihin liittyy merkittäviä markkinariskejä sekä lopputuotteiden kysynnän että raaka-aineiden hinnan ja saatavuuden osalta.

Kansainvälisillä markkinoilla puuperäisten raaka-aineiden kysyntä on kasvanut merkittävästi asiakkaiden etsiessä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Myös niiden tuonti Euroopan ulkopuolelta on kasvanut. Markkinoiden kasvaessa oikeahintaisen raaka-aineen saatavuus suhteessa lopputuotteen hintaan on avainasemassa kilpailukyvyn varmistamiseksi. Mahdollisella Ukrainan tilanteen laajentumisella olisi vaikutuksia sekä energian hinnannousun että saatavuuden muodossa mutta myös puu- ja turveperäisten raaka-aineiden saatavuuden osalta. Myös merirahteihin kriisillä voisi olla merkittävä vaikutus sekä saatavuuden että kustannusten osalta.

Sääriskit

Neovan liiketoimintoihin laajasti vaikuttava yhteinen riski on sääolosuhteet. Talvella lämpötila vaikuttaa asiakkaiden polttoainetarpeeseen. Keväällä sääolosuhteet myös ratkaisevat puutarhakaupan kiivaimman sesongin ajoittumisen vaikuttaen koko vuoden tuloskehitykseen. Kesäaikana sään vaikutus kohdistuu biopolttoaineiden ja ympäristötuotteiden tuotantomääriin sekä laatuun.

Kesän 2022 turvetuotanto onnistui suunnitellusti Ruotsissa ja Virossa. Vastaavasti Suomessa jäätiin hieman asetetuista tuotantotavoitteista.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskejä ovat työturvallisuus, omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskit sekä ympäristöriskit. Vahinkoriskien toteutumista pyritään estämään ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä ja nopealla reagoinnilla havaittuihin vaaroihin. Riskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, vakuutetaan mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on myönteisen työturvallisuuden ja omaisuudensuojaa koskevan kulttuurin jatkuva edistäminen läpi kaikkien toimintojen. Mittavat panostukset turvallisuuskulttuurin muuttamiseen näkyvät jo muun muassa tapaturmien lukumäärän ja tapaturmataajuuden laskuna sekä turvallisuushavaintojen ja niiden perusteella tehtävien parannustoimenpiteiden kasvuna koko Neova-konsernissa.

Rahoitus- ja hyödykeriskit

Yhtiö hallitsee rahoitusriskiä ja ylläpitää maksuvalmiutta tasapainottamalla lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen suhteellista osuutta sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennysaikatauluja. Lisäksi rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvää riskiä hallitaan hajauttamalla varainhankintaa eri pankkien ja rahoitusinstrumenttien välillä.

Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriski. Rahoitusriskien tunnistamisesta ja hallinnasta vastaa konsernin keskitetty rahoitustoiminto, jota ohjaa hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka. Konserni käyttää riskienhallinnassaan valuuttatermiinejä, valuutanvaihtosopimuksia, valuuttalainoja sekä hyödykejohdannaisia.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset tilikaudella 1.1.-31.12.2022 olivat yhteensä 9,4 (16,3) miljoonaa euroa, mikä on 1,7 (3,2) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyi yhtiön strategisen uudistumisen tukemiseen kaikissa Neova-konsernin yhtiöissä.

New Businesses – New Businesses -divisioona kehittää yhdessä asiakkaiden ja ekosysteemien kanssa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, joilla turvataan maailman ruoantuotantoa, edistetään terveellisiä elinympäristöjä sekä kehitetään keinoja ilman ja veden puhdistamiseen. Tavoitteena on jalostaa suobiomassoista ja muista orgaanisista luonnonmateriaaleista uudenlaisia, korkean jalostusasteen tuotteita kansainvälisille markkinoille

Neova Refinery- konseptissa raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään kokonaisvaltaisesti kiertotalousperiaatteen mukaisesti. Biomassan ja sivuvirtojen korkean jalostusasteen tuotteisiin liittyy tulevaisuudessa valtava potentiaali, sillä maailma tarvitsee uusia keinoja kestävän ruuantuotannon edistämiseen, veden ja ilman puhdistamiseen sekä korvaamaan haitallisia kemikaaleja, öljypohjaisia tuotteita ja muoveja.

Konsernin innovaatio- ja IPR-strategia toteuttaa yhtiön tavoitetta kehittää olemassa olevia liiketoimintoja ja luoda uutta liiketoimintaa. Lisäksi strategian mukaisesti hallitaan ja suojataan kehitettyä aineellista ja aineetonta omaisuutta. Keskeisiä toimenpiteitä ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen, innovaatiokulttuurin ylläpito ja ennakoivat toimenpiteet aineettoman omaisuuden suojaamiseksi.

Ympäristövastuu

Neova-konserni on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja ympäristötyön kehittämiseen. Haluamme olla vastuulliseksi tunnustettu toimija kaikkialla, missä olemme läsnä. Vuoden 2022 aikana toteutimme kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti toimenpiteitä Neova-konsernin uudistetun vastuullisuusstrategiamme keskipitkän (2025) ja pitkän tähtäimen (2030) tavoitteiden edistämiseksi sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuullisuuden alueilla.

Ympäristötavoitteemme painopisteet ovat kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja vesi. Osana tätä työtä aloitimme Green Factory -konseptin toteuttamisen kasvualusta-, turve- ja sammal-, pelletti-, puu- ja aktiivihiilitoiminnoissamme. Vuoden 2022 aikana panostimme ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ympäristötekojemme osalta, päästöjen vähentämiseen vesistöön ja ilmastoon erityisesti siirtämällä vanhoja turvetuotantoalueita seuraavaan maankäyttöön, luonnon monimuotoisuutta edistäviin ennallistamistoimenpiteisiin kosteikkojen ja metsittämisen kautta valituilla kohteilla. Lisäksi jatkoimme työtämme pakkausmateriaalien kierrättävyyden nostamiseksi sekä jätekuormituksen ja hävikin vähentämiseksi.

Vastuullisesti tuotetun turpeen Responsibly Produced Peat (RPP) -sertifiointi laajeni Neova-konsernissa (Suomi, Ruotsi, Viro) 4 195 hehtaarista (ympäristöluvan mukainen alue) 5 600 hehtaariin vastaamaan Kekkilä-BVB:n asiakkaiden tarpeita.

Tuotannossa ollut turveala oli Neova-konsernissa (Suomi, Ruotsi, Viro) kesällä 2022 noin 24 420 (21 162) hehtaaria, josta Suomessa auma-alueineen 17 596 (14 654) hehtaaria. Suomessa uusia alueita valmistui tuotantoon 44 (296) hehtaaria ja tuotantoalueita poistui tuotannosta yhteensä 221 (4 696) hehtaaria tilikauden loppuun mennessä. Ruotsissa alueita poistui tuotannosta 125 (9) hehtaaria ja Virossa 57 (1 284) hehtaaria.

Ukrainan sodan alkamisen myötä peruimme päätöksen energiaturpeen tuotannon lopettamisesta Suomessa ja varmistimme riittävän turvetuotantokapasiteetin. Samanaikaisesti jatkoimme Suomessa energiaturpeen tuotantokapasiteetin sopeuttamista ja tuotantoalueiden sulkeminen oli yksi vuoden 2022 tärkeimpiä projekteja turveoperaatioissa. Soiden sulkeminen tarkoittaa, että turvetuotanto alueella loppuu ja siirrytään tuotantoalueen elinkaaressa jälkihoitovaiheeseen ja ympäristöluvan rauettamisprosessiin. Tilikauden päätyessä kaikkiaan 120 turvetuotantoaluetta oli tuotannon jälkeisessä jälkihoitovaiheessa. Turvetuotannon ympäristöluvassa on velvoitteita jälkihoidolle ja sen vuoksi on tärkeää, että jälkihoito toteutetaan vastuullisesti ja ympäristölupaa noudattaen. Neovan turvetuotantoalueille ELY-keskukset tekivät kaikkiaan 125 maastotarkastusta vuonna 2022, joista 43 oli lopettamiseen liittyviä tarkastuksia, 70 valvontasuunnitelman mukaisia määräaikaistarkastuksia ja 12 muuta tarkastusta.

Tilikauden aikana seuraavaan maankäyttömuotoon siirtyi Suomen turvetuotannosta yhtiön omistuksessa olevia alueita 3 149 (4 185) hehtaaria. Alueita siirrettiin metsitettäviksi 2 906 (3 559) hehtaaria ja kosteikoiksi 243 (626) hehtaaria. Lisäksi myytiin merkittävä määrä alueita, joiden seuraavasta maankäytöstä päättää uusi omistaja. Maanomistajille palautettiin alueita 1 355 (2 062) hehtaaria. Tuotannosta poistettujen alueiden jälkihoitoon varaudutaan ympäristövarauksella, jolla katetaan tuotannon päättymisen jälkeisten velvoitteiden kustannukset.

Yhtiön luvitusperiaatteen mukaisesti uusia tuotantoalueita haetaan vain ojitetuille turvemaille. Neova-konsernin (Suomi, Ruotsi, Viro) turvetuotantoalueiden ympäristöinvestoinnit vuonna 2022 olivat 0,4 (0,9) miljoonaa euroa, jotka koostuivat pääasiassa turvetuotannon vesienkäsittely-rakenteiden tehostamis- ja rakentamistoimenpiteistä. Tilikauden ympäristönsuojelukustannukset ilman oman henkilöstön työpanosta olivat yhteensä 10,8 (14,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat pääasiassa turvetuotannon vesienkäsittelyrakenteiden ylläpidosta ja vaikutustarkkailuista.

Yhtiökokoukset

Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti maksaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 2 000 euroa per osake, yhteensä 60 000 000 euroa.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi kymmenen. Jatkamaan puheenjohtajana valittiin Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana Heikki Miilumäki. Jäseniksi valittiin jatkamaan Antti Häkkänen, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko ja Piritta Rantanen. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Harri Hietala ja Mika Venäläinen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenistä jatkamaan Stefan Damlin, Tuomas Hyyryläinen, Kirsi Puntila, Panu Routila ja Markus Tykkyläinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Eeva-Liisa Virkkunen ja Jari-Pekka Punkari. Hallituksen puheenjohtajana toimi Panu Routila ja varapuheenjohtajana Markus Tykkyläinen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt vastuulliseksi tarkastajakseen KHT Panu Vänskän.

Yhtiökokous päätti perustaa hallituksen nimitysvaliokunnan, johon jäseniksi nimettiin Pekka Hurtola ja Rami Vuola.

Henkilöstö

Tilivuoden viimeisellä vuosikolmanneksella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 927 (896) henkilöä. Koko tilivuonna palveluksessa oli keskimäärin 958 (922) henkilöä.

Henkilöstö segmenteittäin keskimäärin

 1-12/20221-12/2021
Grow&Care646569
Fuels&Real Estate Development215234
New Businesses3128
Muut6891
Yhteensä958922

Neova Oy:n ja Kekkilä Oy:n yhteistoimintaneuvottelukunnat kokoontuivat tilikauden aikana suunnitellusti kaksi kertaa käsittelemään yhtiöiden ajankohtaisia asioita. Lisäksi henkilöstöllä on edustus Neovan hallintoneuvostossa. Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa tilikauden aikana.

Työturvallisuus

Neova-konsernin turvallisuusryhmä johtaa ja kehittää Turvallisuus ensin! kulttuuriamme turvallisuushäiriöiden ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi tehokkaalla riskien arvioinnilla, kouluttamalla henkilöstöä ja tukemalla liiketoimintoja. Vuonna 2022 teimmekin noin 200 erilaista riskiarviointia, turvallisuustarkastusta ja -kävelyä.

Vuonna 2022 konsernin tapaturmataajuus (LTA1f: poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) laski huomattavasti edellisestä vuodesta 4,5 (7,2).

Suomen kaikkien toimintojen osalta saavutimme Nolla tapaturmaa -tavoitteemme jo toistamiseen. Myös Viron toiminnoissa vuosi 2022 oli tapaturmaton. Kekkilä-BVB:ssä toteutettiin perusteellinen kuuden kohdan toimintaohjelma turvallisuuden parantamiseksi. Varsinkin Hollannin toimintojen osalta vaikutus oli merkittävä ja laski LTA1f taajuutta 10,6 (18,7).

Suurin osa onnettomuuksista ja erityisesti vakavista tapaturmista tapahtui tuotantotoiminnoissa. Viimeisen kolmen vuoden aikana 12 prosenttia tapauksista on määritelty vakaviksi tapaturmiksi tai vakaviksi läheltä piti -tilanteiksi: 9 tapausta 75 tapauksesta. Kuitenkaan mikään näistä ei ole ollut kuolemantapausta lähellä, ja kaikki tapaturmat huomioiden 57 prosenttia (54) ei johtanut menetettyyn työaikaan.

Turvallisuuskulttuurin parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi aloitimme vuonna 2022 ISO 45001 työterveys ja -turvallisuussertifikaatin auditoinnit kaikissa toiminnoissamme keskittyen laitoksiimme. Toteutimme turvallisuuden pulssikyselyn turvallisuuskulttuurimme tasosta asteikolla 1-12, tuloksen ollessa varsin hyvä 9,2. Samassa kyselyssä kartoitimme henkilöstömme koulutustarpeita turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen.

Kiinnitimme myös erityistä huomiota palo- ja henkilöturvallisuuteen. Teimme turvetuotantoalueilla yhteensä 48 (72) palo- ja kemikaaliriskienarviointia. Turvetuotannon tulipalojen määrä laski 44 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Seurasimme myös urakoitsijoidemme onnettomuuksia toiminnassamme ja teimme onnettomuustutkinnat yhdessä heidän kanssaan. COVID-19-pandemian aiheuttamien matkustus- ja laitostemme vierailurajoitusten vuoksi turvallisuushavaintojen määrä väheni 11 prosenttia edellisvuoden tasosta. Turvallisuushavaintoja tehtiin 2 585 (2 963).

Neova-konsernissa on nollatoleranssi epäasiallista käyttäytymistä ja syrjintää kohtaan ja kaikki kuusi vuoden aikana raportoitua tapausta käytiin läpi viivyttelemättä. Paikallisia nollatoleranssi-koulutuksia pidettiin sekä henkilöstölle että esihenkilöille kaikissa toimintamaissamme ja niihin osallistui yhteensä 165 henkilöä. Osana sosiaalisen vastuun strategiaamme olemme päättäneet toimista, joilla tarkennamme suhtautumistamme monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen sekä tapaamme puhua niistä. Keskeinen viestimme on: pyrimme toimimaan ennakoivammin ja etsimme aktiivisesti tapoja lisätä monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta (Diversity, Equity and Inclusion = DEI) toiminnassamme. 

Neova-konserni osallistui Great Place to Work -henkilöstötutkimukseen vuonna 2022 neljättä kertaa. Tulosten perusteella olemme edelleen jatkaneet matkaamme kohti parempaa työpaikkaa. Johtoryhmä on käynyt kyselyn tuloksia ja avoimia vastauksia läpi sekä valinnut niiden perusteella uudet yhteiset kehittämistavoitteet. Sen lisäksi tiimit päättävät yhdessä kehitystoimenpiteistä. Kyselyn perusteella työntekijäkokemuksemme parani vuodessa yhdellä prosenttiyksiköllä, sillä työntekijäkokemusta mittaava Trust Indeximme oli 71 prosenttia, kun vuonna 2021 se oli 70 prosenttia. Tutkimuksen perusteella Neova-konserni saavutti Great Place to Work -sertifikaatin neljässä toimintamaassaan: Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Virossa.

Muutokset organisaatiorakenteessa

Kekkilä-BVB sai päätökseen 3.1.2022 kaupan liittyen saksalaisten yhtiöiden Brill Substraten ja Brill Papenburg Logisticsin hankintaan. Kauppa vahvisti Kekkilä-BVB:n markkina-asemaa Euroopan suurilla markkinoilla Saksassa, Italiassa ja Ranskassa. Ostetun kokonaisuuden liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa. Kauppaan kuului oma satama ja terminaalialue Saksan Papenburgissa. Kauppa oli strategisesti tärkeä ja vahvisti Kekkilä-BVB:n asemaa alan johtavana toimijana Euroopassa.

Neova Oy ilmoitti 10.2.2022 allekirjoittaneensa kaupan liittyen osakkuusyhtiönsä Scandbio AB:n myyntiin. Scandbio AB on ruotsalainen pelletin valmistaja, josta Neova omisti 50 prosenttia. Ostajana kaupassa oli ruotsalainen Lantmännen ek. Kauppa saatettiin loppuun 1.4.2022 tarvittavien viranomaishyväksyntöjen jälkeen. Kaupalla ei ollut oleellista vaikutusta Neova-konsernin kuluvan vuoden tulokseen.

Neova Oy ilmoitti 21.2.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Kekkilä-BVB Oy:n 30 prosentin vähemmistöosuuden hankinnasta Nielson Belegging en Beheer B.V.:ltä. Järjestelyn yhteydessä Kekkilä-BVB:n toimitusjohtaja ja Neovan johtoryhmän jäsen Juha Mäkinen jätti yhtiön. Neovan toimitusjohtaja ja Kekkilä-BVB:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Tempakka nimitettiin uudeksi Kekkilä-BVB:n toimitusjohtajaksi. Yhtiö tiedotti samassa yhteydessä, että Kekkilä-BVB:n COO Peter Jan Kuiper nimitettiin Neova-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Muutokset astuivat voimaan välittömästi. Kauppa saatiin päätökseen 1.7.2022 kilpailuviranomaisten hyväksyntöjen jälkeen.

Neova Oy yhdisti 1.7.2022 puupolttoaineliiketoiminnot Lassila&Tikanoja Biowatti Oy:n kanssa muodostaen jatkavan yhteisyrityksen Laania Oy. Neova Oy omistaa yhteisyrityksestä 45 prosenttia ja Lassila&Tikanoja 55 prosenttia. Laania Oy on merkittävä bioenergia-alan palveluyritys, jolla on koko maan kattava myynti- ja hankintaverkosto, ja sen liikevaihto on noin 110 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 120 henkilöä Suomessa ja Virossa. Suomesta Neovan energiapuuliiketoiminnoista siirtyi Laaniaan noin 50 henkilöä ja Virosta noin 10 henkilöä.

Neova Oy julkisti 4.10.2022 ilmoituksen suomalaisten energiahuoltovarmuus- ja maaomaisuuden kehittämisliiketoimintojensa keskittämisestä perustettavaan yhtiöön Vapo Terra Oy, joka aloitti toimintansa 1.1.2023.

Neova-konserniin kuuluva Hasselfors Garden AB sai päätökseen 10.11.2022 kaupan liittyen ruotsalaisen Algomin AB:n ja Algomin AS Norgen hankintaan. Kauppa täydentää tuotevalikoimaa ja vahvistaa markkina-asemaa puutarhanhoidon ykkösbrändinä Ruotsissa. Algominin liikevaihto on runsaat 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee alle 10 henkilöä.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neova jakaa osinkoa keskimäärin 50 prosenttia tilikauden voitosta. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 226 532 826,17 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2022 hyväksytyn taseen perusteella maksetaan osinkoa 300,00 euroa (2 000,00) osaketta kohti eli yhteensä 9,0 (60,0) miljoonaa euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Neova tiedotti 8.2.2023 aloittavansa tehostamistoimenpiteet Kekkilä-BVB:ssä. Tavoitteena on saavuttaa noin 10 miljoonan euron tehostamistoimenpiteet seuraavan vuoden aikana.

Neova tiedotti 9.2.2023 ostaneensa italialaisyhtiö Dueemme Marketing Spa:n liiketoiminnan. Yhtiön koko liiketoiminta siirtyy uuteen perustettuun yhtiöön Kekkilä-BVB Italy Srl.

Tulevaisuuden näkymät

Neova-konserni on maailman suurimpia kasvualustojen tuottajia. Poliittiset päätökset vaikuttavat kuitenkin olennaisesti yhtiön lähes kaikkien liiketoimintojen kannattavuuteen ja siten yhtiön kykyyn investoida korkeamman jalostusarvon tuotantoon. Sähkö- ja lämpöyhtiö Nevelin myynnistä saamillaan varoilla Neovalla on mahdollisuus jatkaa voimakasta uudistumistaan entisestä moniala- ja energiayhtiöstä selkeämmin Euroopan johtavaksi kasvualustojen tuottajaksi Kekkilä-BVB:n kautta sekä puhtaamman veden ja ilman mahdollistajaksi Novactor aktiivihiililiiketoiminnan kautta.

Kekkilä-BVB-alakonserni panostaa myös alkaneella tilikaudella tuotevalikoiman kehittämiseen ja kansainvälisen myynnin kannattavaan kasvattamiseen ammattiviljely-, kuluttaja- ja viherrakentamisen liiketoiminnoissa. Uusille markkinoille on strategian mukaisesti tarkoitus laajentaa jakeluverkostoa ja olemassa olevilla Euroopan kotimarkkinoilla on tavoitteena kasvattaa yhteistyötä jo laajan asiakasverkoston kanssa.

Neova jatkaa strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista henkilöstön osaamisen kasvattamiseksi ja markkinoiden parhaimman asiakaspalvelun tuottamiseksi. Samalla yhtiö jatkaa omien liiketoimintaprosessien tehostamista kannattavuuden parantamiseksi. Energiaturpeen kysynnän polttoaineena odotetaan jatkavan laskuaan hetkellisestä Ukrainan sodasta johtuvasta nousustaan huolimatta, vastaavasti bioenergian kysynnässä odotetaan jatkuvaa voimakasta kasvua.

Neova jatkaa uusien liiketoimintojen kaupallistamistyötä Activated Carbons-liiketoiminnassa sekä jatkaa seuraavien uusien liiketoiminta-avausten tutkimustyötä Innovation -toiminnassa. Activated Carbons:in ensimmäisen teknisten hiilten tuotantoon soveltuvan tuotantolaitoksen uudelleen rakennustyö etenee suunnitellusti Ilomantsissa ja sen toiminnan on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2023 alkupuolella. Innovation toiminta keskittyy vahvasti yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa edistääkseen hankkeitaan mahdollisimman tehokkaasti yhteistyössä kiinnostuneiden partnereiden kanssa. 

Kahden edellisen tilikauden aikana Neova on onnistunut myös omien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehittämisessä ja toiminta jatkuu hyvään tahtiin myös 2023 aikana valittujen hankkeiden osalta.

Tilivuoden 2023 alusta alkaen Neova siirtyy neljännesvuosittaisiin osavuosikatsauksiin, jotka tullaan julkaisemaan seuraavasti: Q1 2023 30.5.2023, Q2 2023 31.8.2023, Q3 2023 30.11.2023 ja Q4 2023 viikolla yhdeksän 2024.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa9-12/20229-12/20211-12/20221-12/2021
     
Liikevaihto153,4144,6544,9514,6
Liikevoitto (EBIT)1,1-16,529,2511,2
% liikevaihdosta0,7-11,45,499,3
Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia-11,0-0,117,2527,6
% liikevaihdosta-7,1-0,13,2102,5
Tilikauden tulos7,8-21,018,6501,5
     
Käyttökate (EBITDA)-1,711,646,8562,8
+/- Käyttöpääoman muutos30,80,448,4-51,1
   – Nettoinvestoinnit-41,2-16,2-136,7-77,7
Vapaa kassavirta ennen veroja-12,2-4,2-41,5434,0
Bruttoinvestoinnit51,518,9-167,5-84,6
Sijoitetun pääoman tuotto % *  6,473,1
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *  3,875,4
Oman pääoman tuotto % *  5,198,7
     
Taseen loppusumma  810,3780,9
Oma pääoma  311,2427,9
Korolliset nettovelat  140,011,2
Omavaraisuusaste %**  38,755,2
Korolliset nettovelat/käyttökate  3,00,0
Nettovelkaantumisaste %  45,02,6
Henkilöstö, keskimäärin  958922
*) Edelliset 12 kuukautta
**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

Lisätietoja:

 • Vesa Tempakka, CEO, Neova, puh. 0400 726 727
 • Jarmo Santala, CFO, Neova, puh. 040 801 9191
 • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. 040 680 4723