Hyppää sisältöön

Neova-konsernin vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu osana integroitua vuosiraporttia

Neova-konsernin vuosiraportti vuodelta 2022 on julkaistu. Integroitu raportti sisältää vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vastuullisuusraportin vuodelta 2022. Konsernin tilinpäätöskatsaus vuodelta 2022 on julkaistu 2.3.2023.

Tavoitteena nettopositiivisuus

Neova-konsernin tavoitteena on luoda kaikilla liiketoiminta-alueilla kestävää vihreää kasvua – Creating Green Growth. Konsernin vastuullisuusstrategiassa on määritelty vastuullisuuden pääteemat sekä vastuullisuustavoitteet vuosille 2025 ja 2030 kolmelle osa-alueelle: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu.

Vastuullisuusstrategian mukaisesti konsernin päämääränä on nettopositiivisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet ja palvelut tuottavat enemmän lisäarvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle kuin mitä niiden tuottamisen vaikutukset ovat ympäristölle.

Vastuullisuusstrategian pääteemat ovat:

  • Toimimme on tasapainossa luonnon kanssa
    • Teemat: Kasvihuonekaasupäästöt, Luonnon monimuotoisuus, Kiertotalous ja Vesi.
  • Tuemme työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kasvua
    • Teemat: Turvallisuus ensin!, Erinomainen työpaikka ja Vastuulliset kumppanit.
  • Varmistamme kannattavuutemme vastuullisesti

Vastuullisuuden painopisteet ja toimenpiteet ovat määritelty kunkin liiketoiminnan erityispiirteiden mukaisesti ja liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Neova-konserni on kaikessa toiminnassaan sitoutunut YK:n Global Compact periaatteisiin.

Vuonna 2022 konsernin keskipitkän (2025) ja pitkän tähtäimen (2030) vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen eteni usean tavoitteen osalta erittäin suotuisasti.

Konsernin tapaturmataajuus laski lähes 40 prosenttia

Vuonna 2022 Neova-konserni sai Great Place to Work® -sertifioinnin Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Alankomaissa tunnustuksena erinomaisesta työntekijäkokemuksesta, luottamukseen perustuvasta yrityskulttuurista ja sitoutuneisuudesta hyvän työpaikan rakentamiseen. Suomen ja Viron operaatioissa saavutettiin työturvallisuudessa nolla tapaturmaa -tavoite ja konsernin tapaturmataajuus laski lähes 40 prosenttia.

Vuonna 2022 käynnistimme Helping Hands -vapaaehtoisohjelman, joka jatkuu vuonna 2023. Tiimejä kannustettiin käyttämään yksi päivä vuosityöpanoksestaan vapaaehtoistyöhön, jolla he voivat auttaa luontoa tai ihmisiä paikallisissa yhteisöissään. Kaiken kaikkiaan henkilöstömme toteutti yli 40 vapaaehtoisaktiviteettia ja niihin osallistui yli 300 työntekijää eli noin kolmasosa henkilöstöstä.

Oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen puolittamistavoite edellä aikataulua

Neova-konsernin tavoitteena on puolittaa oman toiminnan CO2-päästöt vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2022 kumulatiivinen vähenemä (Scope 1+2) oli 30 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Merkittävin vähenemä on tullut maaperän hiilidioksidipäästöissä turvetuotantoalueilla, jotka ovat vähentyneet 31 prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä.

Konsernin vastuullisuusstrategiassa CO2-päästöjen tarkastelua laajennettiin vuoden 2021 alussa koko arvoketjuun asettamalla kunnianhimoinen tavoite puolittaa koko arvoketjun päästöintensiteetti raaka-ainelähteeltä tuotteiden loppukäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2022 kumulatiivinen päästöintensiteetti oli 11 prosenttia vuoden 2020 tasosta.

Neova edistää biodiversiteettiä ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita ja siirtämällä 20 000 hehtaaria seuraavaan maankäyttömuotoon

Neova-konsernin biodiversiteettiohjelman tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita vuosina 2021-2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Vuosina 2021 ja 2022 on nyt ennallistettu kosteikkoja yhteensä 126 hehtaaria. Vuoden aikana siirsimme Suomessa yli 6 500 hehtaaria seuraavaan maankäyttöön. Vuodesta 2019 lähtien seuraavaan maankäyttöön on siirretty yli 15 500 hehtaaria.

Kekkilä-BVB palkittiin EcoVadis-kultamitalilla vastuullisuussaavutuksistaan osana toimittaja-arviointia. Kekkilä-BVB:n käyttämästä turpeesta jo 57 prosenttia on saanut RPP (Responsibly Produced Peat) ‑sertifioinnin. Lisäksi Kekkilä-BVB on lisännyt kierrätysmuovin osuutta pakkausmateriaaleissa 31 prosenttiin vuonna 2022 (29 prosenttia vuonna 2021).

Strateginen panostus kierrätettäviin raaka-aineisiin

Vuoden 2022 aikana käynnistimme merkittäviä koko toimitusketjun vastuullisuuteen liittyviä hankkeita ml. vastuullinen hankintaohjelma avaintoimittajien sitouttamiseen ja osallistuttamiseen sekä Green Factory – konseptin toteuttaminen omilla tehtailla. Strategisesti merkittävin oli Green Growth Raw Materials – hankkeen käynnistäminen. Tämän monivuotisen hankkeen tavoitteena on kierrätettävien raaka-aineiden volyymin tuplaaminen vuoteen 2027 mennessä Kekkilä-BVB:n liiketoiminnassa.

’’Olemme erittäin ylpeitä vastuullisuustyömme edistymisestä kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun alueilla. Vastuullisuustyömme on vahvasti integroitu liiketoimintastrategioihin sekä liiketoiminnan kehittämis-  ja toimintasuunnitelmiin. Työmme on merkityksellistä ja se näkyy henkilöstömme sitoutumisessa vastuullisuustyöhön. Uskon myös vakaasti, että tämä systemaattinen ja tavoitteellinen vastuullisuuden edistäminen vastaa hyvin sidosryhmiemme odotuksiin ja että yhteistyömme eri sidosryhmien kanssa on vienyt vastuullisuustyötämme eteenpäin. Ja lopuksi haluan osoittaa kiitokseni kaikille työntekijöillemme, kun terveydestä, työturvallisuudesta ja tiimihengestä on pidetty huolta hyvin haastavan toimintaympäristön aikana’’, toteaa Petri Järvinen, Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. 

Raportti on luettavissa osoitteessa
https://www.neova-group.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuusraportit/

Lisätietoja: 

  • Petri Järvinen, johtaja, toimitusketju ja vastuullisuus, Neova Oy, puh. +358 50 482 4071
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. +358 40 680 4723