Hyppää sisältöön

Neova osaksi uutta kiertotalouden osaamiskeskittymää Jyväskylässä

Jyväskylään on perustettu uusi kiertotalouden osaamiskeskittymä, jonka tähtäimessä on arvoaineiden talteenotto teollisuuden sivuvirroista ja biomassasta sekä korkean jalostusasteen lopputuotteiden valmistaminen.

Kiertotalouden osaamiskeskittymä on alan yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita kokoava verkosto, joka yhdistää korkeatasoisen tutkimuksen sekä yritysten liiketoimintaan ja tuotekehitykseen liittyvät tarpeet. Verkosto etsii ratkaisuja siihen, miten turvataan vihreän siirtymän tarvitsemat raaka-aineet, varmistetaan huoltovarmuuden kannalta kriittisten materiaalien riittävyys ja taataan teollisuudelle riittävät materiaalit.

Verkoston muodostavat Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yrityksistä mukana ovat Neovan lisäksi Alva-yhtiöt Oy ja Weeefiner Oy. Verkostoa koordinoi Jyväskylän yliopiston kemian laitos.

Kiertotalouden osaamiskeskittymän tutkimuksen ja kehittämisen painopisteiksi on valittu kriittiset raaka-aineet, biomassat ja puhdas vesi. Uuden osaamiskeskittymän päämääränä on ottaa talteen kriittisiä ja muita arvokkaita aineita teollisuuden sivu- ja jätevirroista ja biomassoista. Näiden lisäksi päämääränä on tuottaa arvoaineista uusia, korkean jalostusasteen lopputuotteita.  Osaamiskeskittymä luo uusia toimintamalleja innovaatioiden testaamiseksi, pilotoimiseksi ja skaalaamiseksi. Tavoitteena on luoda Suomeen miljardiluokan TKI-ekosysteemi kemian kiertotalouden alalle.

Neovalla ja Jyväskylän yliopistolla on vuosikymmenten ajan ollut tutkimus- ja kehitysyhteistyötä, joka on entisestään syventynyt viime vuosina. Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimii myös Neova Innovation -tuotekehityslaboratorio. ”Yliopistoyhteistyö on Neovalle tärkeä osa vihreän kasvun strategiamme toteuttamista, jossa tavoitteena ovat ruoantuotannon mahdollistaminen ja puhtaat elinympäristöt. Neovaa kiinnostavat erityisesti orgaaniset luonnonmateriaalit ja sivuvirrat, joita voidaan hyödyntää kasvualustoissa tai joista voidaan eristää arvoaineita kuten biostimulantteja parantamaan kasvien kasvua. Pyrkimyksenämme on raaka-aineiden mahdollisimman tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen kasvattamalla materiaalien arvonlisää sekä vähentämällä ympäristövaikutuksia. Uusi osaamiskeskittymä laajentaa mahdollisuuksiamme rakentaa kiertotalouteen perustuvia konsepteja”, kertoo Neova-konsernin Chief Innovation Officer Mia Suominen.

Lisätietoja

Mia Suominen, Chief Innovation Officer, puh. +358 40 848 3148