Hyppää sisältöön
Pellettitehdas
Pellettitehdas

Neova Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 jaetaan osinkoa 300 euroa osakkeelta eli yhteensä 9 000 000 euroa.

Hallitus, hallintoneuvosto ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että Neova Oy:n hallituksen jäseninä jatkavat Tuomas Hyyryläinen, Jari-Pekka Punkari, Kirsi Puntila, Panu Routila, Markus Tykkyläinen ja Eeva-Liisa Virkkunen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Panu Routila ja varapuheenjohtajana Tuomas Hyyryläinen.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Harri Hietala, Antti Häkkänen, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Heikki Miilumäki, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko, Piritta Rantanen ja Juha Sipilä. Hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi valittiin Janne Laine. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana Heikki Miilumäki.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän.

Päätettiin maksaa hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen suuruisina, eli puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.750 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.900 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.750 euroa. Puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien sekä hallituksen muodostamien työryhmien kokouksista.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkioksi 800 euroa, varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 600 euroa ja jäsenten kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Päätettiin valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi Pekka Hurtola (puheenjohtaja) ja Rami Vuola. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Lahjoitukset

Päätettiin, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 10.000,00 euroa, joiden käytöstä päättää Neova Oy:n hallitus.

Lisätietoja: Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. 040 680 4723