Hyppää sisältöön
Pellettitehdas
Pellettitehdas

Neova Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 jaetaan osinkoa 2 000 euroa osakkeelta eli yhteensä 60 000 000 euroa.

Hallitus, hallintoneuvosto ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että Neova Oy:n hallituksen jäseninä jatkavat  Stefan Damlin, Tuomas Hyyryläinen, Kirsi Puntila, Panu Routila ja Markus Tykkyläinen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Eeva-Liisa Virkkunen ja Jari-Pekka Punkari

Hallituksen puheenjohtajana toimii Panu Routila ja varapuheenjohtajana Markus Tykkyläinen.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat  Antti Häkkänen, Heikki Miilumäki, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko, Piritta Rantanen ja Juha Sipilä.  Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin Harri Hietala ja Mikael Venäläinen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana Heikki Miilumäki.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 2 750 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkioksi 1 900 euroa ja jäsenen kuukausipalkkioksi 1 550 euroa. Puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkioksi 800 euroa, varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 600 euroa ja jäsenten kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys. Päätettiin valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi Pekka Hurtola (puheenjohtaja) ja Rami Vuola. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Lahjoitukset

Päätettiin lahjoittaa Jyväskylän Yliopistolle 100 000 euroa ja antaa hallitukselle valtuutus lahjoittaa 10 000 euroa yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Lisäksi Neova Oy on aikaisemmalla päätöksellä lahjoittanut 50 000 euroa Ukrainan humanitäärisen tilanteen helpottamiseksi. Lahjoitus ohjattiin Unicefille, joka käyttää varat Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseen.

Lisätietoja: Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. 040 680 4723