Hyppää sisältöön

Neova puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Lämmityspolttoainemarkkina oli edelleen kohtuullisessa vedossa – kasvualustojen osalta nähtiin ammattiviljelysegmentin kysynnän laskua

Toinen vuosineljännes onnistui kohtuullisesti tämän vuotisen sesongin ajoittumisen myötä mutta ei riittävän hyvin, jotta ensimmäisen vuosineljänneksen jättämää olisi saatu kurottua kiinni. Kannattavuutta parantavia toimenpiteitä tehdään markkinatilanteen jatkuessa epävakaana.

Huhti-kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 145,6 (169,8) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevaihto 143,7 (159,7) miljoonaa euroa huomioiden energiapuuliiketoiminnan siirto osakkuusyhtiöön.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 17,3 (16,5) miljoonaa euroa, eli 11,9 (9,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 18,3 (16,7) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyy kertaluonteisia eriä -1,0 (-0,3) miljoonaa euroa, liittyen pääosin aiemmin ilmoitettujen tuotantolaitosten sulkemisiin.
 • Liiketulos oli 8,0 (10,8) miljoonaa euroa, eli 5,5 (6,4) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -1,0 (-0,3) miljoonaa euroa pääosin liittyen aiemmin ilmoitettujen tuotantolaitosten sulkemisiin.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 38,0 (39,8) miljoonaa euroa.
 • Tulos/osake oli 195,2 (131,1) euroa

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 292,4 (334,6) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevaihto 290,5 (305,2) miljoonaa euroa huomioiden energiapuuliiketoiminnan siirto osakkuusyhtiöön.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 27,7 (36,2) miljoonaa euroa, eli 9,5 (10,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 33,0 (36,8) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyy kertaluonteisia eriä -5,3 (-0,7) miljoonaa euroa, liittyen pääosin aiemmin ilmoitettujen tuotantolaitosten sulkemisiin.
 • Liiketulos oli 9,4 (24,0) miljoonaa euroa, eli 3,2 (7,2) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -8,8 (0,6) miljoonaa euroa pääosin liittyen aiemmin ilmoitettujen tuotantolaitosten sulkemisiin.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 43,8 (24,4) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 15,5 (32,3) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli 104,3 (343,3) euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 3,4 (1,2)
 • Omavaraisuusaste-% 41,0 (45,6)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 3,2 (0,7)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka:

Lämmityspolttoainemarkkina oli edelleen kohtuullisessa vedossa – kasvualustojen osalta nähtiin ammattiviljelysegmentin kysynnän laskua

Vuoden 2023 toinen vuosineljännes ei tuonut merkittävää muutosta Neova-konsernin toimintaympäristöön. Kasvualustamarkkina oli edelleen laskussa. Ilmiö näyttää olevan pidempiaikainen ja se koskee sekä ammattiviljelyssä että harrasteviljelyssä käytettäviä tuotteita. Myöhäinen kevät lyhensi tänä vuonna sekä kuluttajatuotteiden että viherrakentamiseen käytettävien tuotteiden sesonkia. Huhti-kesäkuu oli polttoainemarkkinalla kannattavuuden osalta ensimmäisen vuosineljänneksen tapaan vahva. Monet asiakkaat haluavat varautua tulevaan lämmityskauteen ajoissa. Tämä näkyi kysynnän lisäksi nousevina hintoina kiinteiden polttoaineiden markkinoilla.

Grow&Care-divisioonan myynti jäi toisella vuosineljänneksellä noin 8 prosenttia edellisvuotta alhaisemmaksi. Myytyjen tuotteiden volyymi laski 15 prosenttia, mutta hinnankorotuksilla ja kustannussäästöillä pystyttiin kompensoimaan alentunutta myyntivolyymiä. Kekkilä-BVB on aloittanut tuotantovolyyminsa sopeuttamisen vastaamaan pitkän ajan kysyntää. Toisella vuosineljänneksellä Kekkilä-BVB sulki Suomessa Seinäjoen Haukinevan kasvualustatuotantolaitoksen ja Ruotsissa Bredarydissä toimineen kasvualustatuotantolaitoksen. Sopeuttamistoimia tullaan jatkamaan vuoden toisellakin puoliskolla yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Myöhäinen kevät lyhensi erityisesti Retail- ja Landscaping -liiketoimintayksiköiden tuotteiden myyntisesonkia. Kekkilä-BVB odotti tästä vuodesta edellisvuotta vahvempaa. Näin ei tapahtunut, mikä kasvatti varastotasoja ja nosti tuotannon yksikkökustannuksia. Myös kasvuturpeen tukkumyynti oli selvästi vertailujaksoa vähäisempää.

Fuels&Real Estate Development -divisioonan polttoaineiden toimitusvolyymit jäivät lämpimän talven ja alentuneen sähkön hinnan johdosta vertailujaksoa alhaisemmiksi. Energiaturpeen ja pellettien hintatasot olivat selvästi vertailujaksoa korkeampia, mikä yhdessä alentuneiden kiinteiden kulujen kanssa johti divisioonan käyttökatteen parantumiseen.

Neovan Ilomantsissa sijaitsevan Novactorin aktiivihiilen tuotantolaitoksen koekäyttö on päättymässä ja laitoksen on tarkoitus siirtyä kesän jälkeen kaupalliseen tuotantoon.

Neova on aloittanut ruokohelpin viljelyn yli 1 000 hehtaarin alueella. Ruokohelpiä kasvatetaan pääasiassa tuotannosta poistuneilla turvetuotantoalueilla ja sitä käytetään uusiutuvana raaka-aineena eri kasvualustatuotteissa.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Neova ilmoitti 15.8.2023 käynnistävänsä kannattavuuden parantamiseen ja toimintamallin uudistamiseen tähtäävät muutosneuvottelut ja vastaavat prosessit sekä Neovan että Kekkilä-BVB:n osalta.

Neova ilmoitti 17.8.2023, että osakkeenomistajat, Suomen valtio ja Suomen Energiavarat Oy, ovat valinneet yhtiön uudet hallintoneuvoston jäsenet. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Antti Kangas, varapuheenjohtajaksi Heikki Miilumäki ja hallintoneuvoston jäseniksi Harri Hietala, Janne Jukkola, Jari Koskela, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Janne Laine, Piritta Rantanen sekä Eerikki Viljanen.

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2023

Liiketoimintojen osalta alkuvuoden kysyntäkehityksen perusteella arvioidaan epävarmuuden jatkuvan markkinoilla vielä tämän vuoden loppuun. Vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan hinnankorotuksista huolimatta jäävän hieman edellisvuoden tasosta lähinnä myyntivolyymien laskusta johtuen ja vertailukelpoisen käyttökatteen heikentyvän pääosin Kekkilä-BVB:n markkinatilanteen sekä yleisesti kustannusinflaation vaikutuksista.

Konsernin toimintaympäristöön arvioidaan tänä vuonna vaikuttavan negatiivisesti kuluttajien ostovoiman heikkeneminen sekä inflaation että nousseiden korkojen kautta ja mahdolliset energian hinnan muutokset.

Konsernin keskeiset tunnusluvut     
Milj. euroa4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
      
Liikevaihto145,6169,8292,4334,6544,9
Liikevoitto (EBIT)8,010,89,424,029,3
% liikevaihdosta5,56,43,27,25,4
Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia8,110,813,024,017,2
% liikevaihdosta5,66,44,47,23,2
Tilikauden tulos5,97,13,214,918,6
      
   Käyttökate (EBITDA)17,316,527,736,246,8
+/- Käyttöpääoman muutos15,512,83,10,248,4
   – Nettoinvestoinnit5,2-10,612,612,8-136,7
Vapaa kassavirta ennen veroja37,839,843,624,4-41,5
Bruttoinvestoinnit7,98,315,532,3-167,5
Sijoitetun pääoman tuotto % *  3,20,76,4
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *  5,14,23,8
Oman pääoman tuotto % *  1,0-2,05,1
      
Taseen loppusumma  726,8831,9810,3
Oma pääoma  296,3378,6311,2
Korolliset nettovelat  132,361,2140,0
Omavaraisuusaste %**  41,045,638,7
Korolliset nettovelat/käyttökate*  3,41,23,0
Nettovelkaantumisaste %  44,716,245,0
      
Henkilöstö, keskimäärin  952990958
      
*) Edelliset 12 kuukautta     

Lisätietoja antavat:
      ▪ Vesa Tempakka, Neova, CEO, puh. 0400 726 727
      ▪ Jarmo Santala, Neova, CFO, puh. 040 801 9191
      ▪ Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. 040 680 4723

Osavuosikatsaukset