Hyppää sisältöön

Noin kolmannes tuotantotavoitteesta saavutettu


Vapon tavoitteena on nostaa kuluvan tuotantokauden aikana 21 miljoonaa kuutiometriä turvetta. Jyrsinturpeen tuotantotavoite on noin 18,5 miljoonaa kuutiota, palaturpeen 1 miljoonaa kuutiota ja ympäristöturpeiden 1,5 miljoonaa kuutiota. Tällä hetkellä tavoitteesta on nostettu noin kolmannes. Vapo uskoo, että se saavuttaa koko kaudelta minimitavoitteeksi asetetun 10 milj. kuution yhteistuotannon.

Vuoden 2012 tuotantokesä oli poikkeuksellisen heikko. Tuolloin tuotantotavoitteesta saatiin nostettua vain 47 %. Vapon tavoitteena on tuottaa kuluvana kautena Suomessa noin 18,5 milj. kuutiometriä jyrsinturvetta sekä noin miljoona kuutiometriä palaturvetta ja kuivikkeiksi ja kasvuturpeeksi soveltuvia vaaleampia ja vähemmän maatuneita ympäristöturpeita. Tällä hetkellä tuotantotavoitteesta on saatu tuotettua 33 % jyrsinturvetavoitteesta, 13 % palaturvetavoitteesta ja 28 % ympäristöturvetavoitteesta. Normaalivuosina tuotannosta noin puolet saavutetaan jo kesäkuun loppuun mennessä.

”Tänä vuonna tuotantokausi pääsi käyntiin noin 2 viikkoa normaalia myöhemmin, mutta toukokuun lopun ja kesäkuun ensimmäisen viikon aikana tuotanto-olosuhteet olivat erittäin suotuisat. Sen jälkeen Suomen yli säännöllisesti kulkeneet sadealueet ovat hidastaneet hyvin käynnistynyttä tuotantoa”, Vapo Oy:n Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Pasi Koivisto sanoo. Koiviston mukaan tänäkin vuonna tuotannon onnistumisessa on erittäin suuria paikallisia eroja.

Koko kauden tuotantoa on Koiviston mukaan mahdoton ennustaa tässä vaiheessa. ”Uskon, että saavutamme tavoitteeksi asettamamme 10 miljoonan kuutiometrin tavoitteen kaikissa tapauksissa. Mikäli kesän sademäärät ovat normaalilla tasolla heinä-elokuussa, niin paras veikkaus on tällä hetkellä noin 15 miljoonan kuutiometrin kokonaistuotanto. Normaalia kuivempi tai sateisempi loppukesä siirtää arviota sitten puoleen tai toiseen”, Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan suurin puute viime kauden jälkeen oli kuivikkeiksi soveltuvista ympäristöturpeista. ”Tällä tuotantokaudella pyrimme kaikin keinoin lisäämään ympäristöturpeiden tuotantoa.  Mikäli sääolosuhteet ovat suotuisat, olemme valmistutuneet siihen, että tuotamme turvetta varastoihin tulevien huonojen satokausien varalle”, Koivisto sanoo. ”Pidemmällä tähtäyksellä pulaa vähemmän maatuneista ympäristöturpeista voidaan lievittää vain uusilla tuotantoalueilla.” 

Alue

Tavoite
(1000 m3)

Tuotettu  27.6.2013
(arvio)

Tuotettu tavoitteesta
(%)

Tuotanto-
pinta-ala
(ha)

Pohjoinen

6 782

2080

30,7

13 352

Pohjanmaa

4 040

1033

25,6

  8 881

Lounas

2 932

897

30,6

  6 029

Keski-Suomi

2 862

983

34,3

  6 481

Itä

2 198

793,5

36,1

  4 761

Kaakko

2 029

835

41,2

  4 037

Yht.

20 843

6621,5

31,8

43 541

 

 Lisätietoja:  
  
Johtaja Pasi Koivisto, puh. 20 790 5829
Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, puh. 040 680 4723 

Lisätietoja alueittain aluejohtajilta:

Pohjoinen: Markku Pyykkönen, puh.  020 790 5010
Itä: Lauri Korkeala, puh. 020 790 6490
Pohjanmaa: Tommi Pihlajasalo, puh. 020 790 4660
Keski-Suomi: Mika Säynäjäkangas, puh. 020 790 5674
Lounas: Jan-Juhani Laitinen, puh. 020 790 6470
Kaakko: Jan-Juhani Laitinen, puh. 020 790 6470