Hyppää sisältöön

Pakkastalvi paljasti Suomen riippuvuuden tuontipolttoaineista

Energiateollisuuden mukaan kaukolämmön kulutus oli tammikuussa yli 25 prosenttia normaalia suurempi. Tuotantopiikit on jouduttu kattamaan tuontipolttoaineilla. Maamme on tällä hetkellä 70-prosenttisesti riippuvainen tuontipolttoaineista. Kotimaisten polttoaineiden osuuden merkittävä kasvattaminen parantaisi maamme huoltovarmuutta ja pienentäisi energialaskuamme. Meillä on jo pelkästään energiaturvetta Pohjanmeren öljyvarojen verran.

Poikkeuksellisen kovan pakkaskauden vuoksi on jälleen herätty tosiasiaan, että Suomi on vahvasti riippuvainen tuontipolttoaineista. 70 prosentin tuontienergiariippuvaisuutemme on eurooppalaisittainkin poikkeuksellisen paljon, vaikka maassamme on mittavat bioenergiaresurssit.

Turvallisuutta ja tehoa omasta maasta

Energiaturpeen ja muun biomassan yhteiskäytöllä pystyttäisiin tehokkaasti kattamaan koko Suomen energiantarve. Tällä hetkellä vain 1 prosenttia Suomen turvealueista hyödynnetään turpeen tuotantoon, mikä asettaa rajat saatavuudelle.”Maamme lukuisille paikallisille lämpövoimaloille energiaturpeen ja muun biomassan käyttö on selvästi tuontipolttoaineita tehokkaampi ja toimitusturvallisempi vaihtoehto”, kertoo Vapo Paikalliset polttoaineet –liiketoiminnan johtaja Esa Koivula. Kotimainen energiaturve on useimmille paikallisille lämpölaitoksille laadukkain ja hintavakain polttoaine.

Suomi voi halutessaan nostaa kotimaisen energian käyttöä merkittävästi. Taloustutkimuksen mukaan 90 prosenttia suomalaisista kannattaa kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämistä. Tällä olisi myönteiset vaikutukset niin maamme talouteen, työllisyyteen kuin huoltovarmuuteemme. Suomi voi omavaraisesti kattaa maamme kasvavan energiantarpeen laajentamalla energiavarojensa käyttöä ja suunnittelemalla uudet lämpölaitokset käyttämään ensisijaisesti kotimaisia polttoaineita.

Faktaa turpeesta

Jo miljoona suomalaista lämmittää turpeella. Turpeella tuotetaan maassamme kaukolämmöstä viidennes. Tällä hetkellä turvetuotannon käytössä on alle 1 % maamme turvemaaalueista. Uutta turvetta syntyy Suomessa lisää kaksi kertaa enemmän kuin sitä käytetään. Suomen teknisesti käyttökelpoiset turvevarat vastaavat tunnettuja Pohjanmeren öljyvaroja. Turpeella tuotettu kaukolämpö on viidenneksen tuontipolttoaineita halvempaa.

Lisätietoja: liiketoimintajohtaja Esa Koivula, Vapo Oy, puh. 020 790 5680