Hyppää sisältöön

Rastunsuon lintujärvi Rautalammilla siirtyy Vapolta Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirille

Rastunsuon lintujärvi on entistä Vapon turvetuotantoaluetta, joka on poistunut turvetuotannosta vuonna 1993. Lintujärven perustustyöt tehtiin talven 1993 – 1994 aikana, jolloin alueen ojat tukittiin ja vedennousun seurauksena alueelle on muodostunut monipuolinen lintujärvi sitä ympäröivine kosteikkoineen.  Kaupan kohteena oleva alue on kaikkiaan noin 26 hehtaaria, josta varsinainen lintujärvi kattaa noin 15 hehtaaria. 

Alueen linnusto ja kasvisto on erittäin runsas. Alueella on havaittu yhteensä noin 150 eri lintulajia. Alue on myös erittäin suosittu luontoharrastajien keskuudessa. Luontoon ja linnustoon tutustumista helpottaa järveä kiertävä reilun kilometrin mittainen luontopolku, kaksi lintutornia ja laavu. Torneista näkyy monimuotoiselle lintujärvelle, jossa on heinäisiä ja pensaikkoisia saaria sekä kiviä. 

Eniten lintulajeja alueella näkee kevään ja syksyn muuttoaikoina, jolloin se toimii vesilintujen ja kahlaajien levähdyspaikkana, mutta myös kesäaikaan alueella pesii runsaasti eri lajeja. Kesällä kalasääski kalastaa säännöllisesti lintujärvellä. Laulujoutsenet ja metsähanhet viihtyvät lintujärvellä keväällä. Monien petolintujen ja varpuslintulajien muuttoreitti kulkee lintujärven kautta. Huhtikuussa on nähty suuria pulmuslaumoja. Muuttoretkellä on havaittu mm. harmaasorsa, lampiviklo, lyhytnokkahanhi ja jänkäkurppaakin on kuultu. Järvellä on pesinyt lisäksi nauru-, pikku- ja kalalokkeja, kalatiiroja, taveja ja sinisorsia, suopöllö ja muitakin pöllölajeja. Kesällä on tavattu isolepinkäinen ja talvella alueella on nähty pyrstötiaisia. 

Vapo Oy:n maankäyttöpäällikkö Antti Ala-Fossin mukaan Vapon toiveena on, että lintujärvi säilyy nykyisen kaltaisessa käytössä linnustonsuojelualueena, jossa linnut voivat levähtää, ruokailla ja pesiä rauhassa. Lintujen tarkkailu lintutorneilta voi jatkua entiseen tapaansa uuden omistajankin huostassa. Uudella omistajalla on kiinnostusta ja mahdollisuuksia ylläpitää aluetta myös tulevaisuudessa. 

Pekka Tenhunen Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiristä toteaa: ”Tunnettuna lintupaikkana Rastunsuo kiinnostaa meitä. Kosteikon jatko lintujärvenä on meille sydänasia.” 

Rautalammilla toimivan Sisä-Savon luonnonystävien puheenjohtaja Risto Palokankaan mielestä Rastunsuon lintujärvi on luontoharrastajien suuresti arvostama kohde, jonne tehdään linturetkiä etenkin kevätmuuton aikana huhti-toukokuussa, mutta myös loppukesästä ja syksyllä. Alueen nyt siirtyessä Vapolta Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirille, voidaan sitä kehittää edelleen linnuston elinolosuhteita ajatellen suotuisammaksi. 

Vapolla on nykyisin turvetuotannosta poistetuilla alueilla yhteensä noin 40 kosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 1000 ha. Lähivuosina on tekeillä noin 10 uutta kosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 320 ha. Lisäksi tuotannossa olevilla alueilla on käytössä tuotannonaikaisia vesienkäsittelykosteikkoja. 

Lisätietoja:

Vapo Oy, Ahti Martikainen, puh. 020 790 5608
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Pekka Tenhunen, puh. 044 289 2220
Sisä-Savon luonnonystävät ry, Risto Palokangas, puh. 040 510 3260