Hyppää sisältöön

Rohkaisevia kokemuksia automaattisesta mittauksesta


Vapo Oy tilasi keväällä 2013 Metsolta 30 vedenlaatua ja virtaamaa jatkuvatoimisesti mittaavaa automaattista asemaa. Ensimmäiset viisi mitta-asemaa ovat toimineet moitteettomasti ja jatkuvatoiminen mittaus on osoittautunut luotettavaksi menetelmäksi kuormitustiedon tuottamisessa. Vastaavuus perinteiseen vesinäytteiden perusteella tehtävään kuormituslaskentaan on hyvä. Jatkuvatoimisten mittauksien mukaan lasketut kuormitukset ovat vastanneet 87-99 prosenttisesti laboratoriotulosten mukaan laskettua kuormitusta. Ensimmäisten mittaustulosten mukaan julkisuudessa esitetyt väitteet tulva-aikojen aiheuttamista valtavista päästöistä suurine pitoisuusnousuineen eivät nykyaikaisessa turvetuotannossa pidä yhtä totuuden kanssa. Kevättulvan osuus kuormituksesta kaikissa kohteissa oli noin 30-50 prosenttia 8 kuukauden mittausjakson kokonaiskuormituksesta. 
 

Vapo Oy tilasi alkuvuodesta 2013 Metsolta palvelun, johon kuuluu kaikkiaan 30 jatkuvatoimista vedenlaadun ja virtaaman mittausasemaa, mittausasemien huolto ja ylläpito sekä varmennetut mittaustulokset. Ensimmäiset viisi mittaria asennettiin keväällä 2013 Alajärvellä, Ähtärissä, Kiteellä, Taipalsaarella ja Tammelassa sijaitseville turvetuotantoalueille. Tavoitteena on, että kaikki mittausasemat ovat käytössä kesällä 2015.  

Jatkuvatoimiset mittausasemat sijoitetaan eri puolille Suomea, eri-ikäisille ja erityyppisille tuotantoalueille, jotta mittaustuloksista saadaan mahdollisimman kattavaa ja läpinäkyvää reaaliaikaista vertailutietoa nykyiselle käsinäytteenottoon perustuvalle tarkkailutiedolle. Mittausasemat tuottavat virtaaman lisäksi tietoa vedessä olevan kiintoaineen sekä liuenneen orgaanisen (DOC), kemiallisesti hapettuvan orgaanisen aineksen (COD, humus) ja kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuuksista ja kuormituksesta. 

Vapo Oy:n ympäristöseminaarissa tänään puhunut toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny sanoi, että Vapon kaikki vuosina 2011 ja 2012 antamat ympäristövastuusitoumukset ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti tai nopeammin. Vapo on sitoutunut muun muassa siihen, että kaikki sen turvetuotantoalueet ovat parhaan vesienkäsittelyn piirissä vuoden 2014 loppuun mennessä, eikä yhtiö hae uusia tuotantolupia luonnontilaisille luokkien 4 ja 5 soille. Yhtiö jatkaa hallussaan olevien merkittäviä luontoarvoja sisältävien soiden vaihtoja ympäristöministeriön kanssa. Tähän mennessä jo yli 2 100 ha soita on myyty suojeluun. Vapon vuoden 2012 ympäristövastuusitoumuksen mukaan vuoden 2016 jälkeen avattavien uusien tuotantoalueiden kiintoaine- ja humuskuormitus alapuolisiin vesiin on pienempi kuin ennen turvetuotantoa.

Jatkuvatoimisen ja perinteisen tarkkailun kuormitusarvot linjassa 

Turvetuotannon nykyisten päästötarkkailutulosten ja tarkkailumenetelmien oikeellisuuden varmentamiseksi Vapo on asentanut tuotantoalueilleen jatkuvatoimisia veden laadun mittausasemia. Kaksi asemaa on sijoitettu metsäojitettuihin kohteisiin, joilla turvetuotantoa ei vielä ole aloitettu. Niistä kerätään vertailutietoa turvetuotantoalueiden mittaustiedoille.

Yli-Kyynyn mukaan Metson tietojärjestelmä tuottaa arvokasta tietoa kuormituksen kertymisestä vuositasolla ja erilaisista poikkeustilanteista. Järjestelmä tuottaa automaattiset kuormitusraportit, jotka ovat myös julkisesti saatavilla. Tämän vuoden mittaustulosten mukaan kevättulvien osuus 8 kuukauden mittausjakson kokonaiskuormituksesta on ollut 30-50 prosenttia. Tämä osoittaa, että julkisuudessa esitetyt väitteet kevättulvien tai yhden päivän rankkasateiden aiheuttamista valtavista päästöistä suurine pitoisuusnousuineen eivät nykyaikaisessa turvetuotannossa pidä yhtä totuuden kanssa.

Yli-Kyynyn mukaan yhtiössä päätettiin panostaa jatkuvatoimiseen kuormitusmittaukseen, jotta keskustelu turvetuotannon vesistövaikutuksista saadaan asettumaan oikeisiin mittasuhteisiin. Nykyisellään päästötarkkailunäytteitä otetaan jopa yli 20 kertaa vuoden aikana. Näytteenotto painotetaan sulan ajan suurivirtaamisiin aikoihin. Metson jatkuvatoimisten mittausten ja perinteisen päästötarkkailun kuormitusarvioiden vastaavuus on erittäin hyvä. 

Tavoitteenamme on, että turvetuotannon kiintoaine- ja humuskuormitus eivät vuodesta 2016 lähtien ole korkeammalla tasolla kuin alueella ennen turvetuotantoa vallinneessa tilanteessa. Toivomme, että tämä sitoumus yhdessä muiden ympäristösitoumustemme kanssa saa vauhtia jumissa olevaan turvetuotantoalueiden luvitustilanteeseen Yli-Kyyny sanoo. 

Kuvamateriaalia jatkuvatoimisista mitta-asemista

Video jatkuvatoimisesta mittaamisesta 

Lisätietoja:

Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
Jaakko Soikkeli, kehityspäällikkö, Vapo Oy, puh. 020 790 5757