Hyppää sisältöön

Sahat painoivat Vapon tulosta

Vapo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 313,9 milj. euroa (337,7 milj. euroa vastaavana ajanjaksona 2008). Liikevoitto oli 25,5 milj. euroa, mikä on 8,1 pros. liikevaihdosta (19,9 milj. euroa, 5,9 pros.).
 
Paikallisten polttoaineiden (turve, puu, peltoenergia) kysyntä säilyi hyvänä ja uusia turvesopimuksia on neuvoteltavana useiden terawattituntien edestä. Turpeen myyntiä rajoitti alueellinen turvepula ja kannattavuutta rasitti kahden sateisen tuotantokauden kalliimmat tuotantokustannukset sekä lämpöarvoltaan heikompilaatuinen turve. Tämän kesän tuotanto on alkanut normaalisti ja varastotilanne on palautumassa normaaliksi.
 
Pellettiliiketoiminnassa jatkui myönteinen tuloskehitys, joskin alkuvuoden tulos oli vielä tappiollinen. Ylitarjonta on purkautumassa ja hintatasot korjautuneet. Kasvua rajoittavaksi tekijäksi on muodostumassa raaka-aineen riittävyys. Sahateollisuuden tuotannon supistukset hidastavat kannattavuuden paranemista.
 
Lämpö ja sähkö –liiketoiminnassa energiatuotteiden myynnin kasvua heikensi teollisuusasiakkaiden energiantarpeen väheneminen. Pellettilämmön suosio säilyi. Alkuvuonna käynnistyi viisi uutta pellettilämpökeskusta ja rakenteilla on kahdeksan uutta laitosta. Puolassa on tehty sopimukset neljästä uudesta pellettilämpökeskuksesta.
 
Puutarha ja ympäristö –liiketoiminnan tulos parani hyvän kuluttaja- ja viherrakentamismyynnin johdosta. Toisaalta kasvua jarrutti toisaalta raaka-ainepula sekä yleisestä taloustilanteesta johtuva kasvihuonepuolen heikentynyt markkina.
 
Sahateollisuuden markkinatilanne on jatkunut erittäin heikkona. Sahatavaran myyntihinnat ovat alkuvuonna viidenneksen edellisvuotta alhaisemmat. Kysyntä perinteisillä vientimarkkinoilla on supistunut. Myös tukkiraaka-aineen tarjonnan väheneminen rajoittaa tuotantoa. Tukin hintataso on ollut laskeva, joskin edelleen sahateollisuuden maksukykyyn nähden liian korkea. Käännettä parempaa ei ole näkyvissä ja merkittävät tuotannon rajoitukset jatkuvat.
 
Henkilöstön määrä alkuvuoden aikana oli keskimäärin 1 503 (1780).
 
Biopolttoaineen kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä, joskin yleinen taloustilanne voi vaikuttaa kysyntään. Vuoden 2009 liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa ratkaisevasti kesän turvetuotannon onnistuminen.
 
Tuloskehityksen varmistamiseksi maaliskuussa 2009 käynnistettiin konsernin yleiskulujen vähentämiseksi kehitysohjelma. Tavoitteena on vuositasolla 6 – 10 milj. euron kustannussäästöt.
 
Omistus ja hallinto
 
Osuuskunta Metsäliitto myi omistuksensa Vapo Oy:stä (49,9 pros.) 24.6.2009 toteutuneella kaupalla EPV Energia Oy:n johtamalle konsortiolle, jonka nimeksi järjestäytymisen yhteydessä tuli Suomen Energiavarat Oy.
 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksesta eroa pyytäneiden Kari Jordanin, Martti Asunnan ja Markku Melkon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin toimitusjohtaja Perttu Rinta, toimitusjohtaja Hannu Linna ja toimitusjohtaja Risto Kantola. Rinta valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja: Matti Hilli, toimitusjohtaja, puh. 040 500 9549