Hyppää sisältöön

Suosta voimaa ja lämpöä

Suosta voimaa ja lämpöä

 

Turpeen energiakäytöllä on pitkä ja monivaiheinen historia. Turpeeseen on joko uskottu tai suhtauduttu kriittisesti – usein vailla kokonaiskuvaa turpeen käytöstä.

Suosta voimaa ja lämpöä – Turve Suomen energiapolitiikassa 1940–2010 -teos valaisee aiemmin tutkimattomia kehityspolkuja, joiden päätteeksi turve nousi merkittäväksi osaksi Suomen energiahuoltoa.

Teos kuvaa kulissientakaista turvepolitiikan muotoutumista, vuoropuhelua eri intressiryhmien kesken, ympäristönsuojelumenetelmien kehitystyötä ja turvekeskustelun kansainvälistymistä. Samalla piirtyy kuva Suomen energiapolitiikasta ja siitä, kuinka sitä ovat määrittäneet eri aikoina turvallisuus-, talous- ja ympäristöpolitiikka. Teos perustuu laajoihin arkistotutkimuksiin ja energiapolitiikan päättäjien haastatteluihin.

Tiedustelut teoksesta sähköpostitse osoitteeseen leena.hakulinen@vapo.fi.

Suosta voimaa ja lämpöä