Hyppää sisältöön

Toukokuun helteet panivat turvetuotannon vauhtiin

Toukokuun helteet panivat turvetuotannon vauhtiin

 

Kaakkois-Suomessa Utin Haukkasuolla turvetuotanto oli torstaina 20.5. täydessä käynnissä. Kesän ensimmäiset kuormat saatiin ajettua päivän aikana varastoaumaan ja lisää jyrsittiin ja käännettiin kuivumaan aurinkoisessa säässä.

360 hehtaarin laajuista tuotantoaluetta urakoivan PJ-Turve Oy:n toimitusjohtajalla Petri Jussilalla oli aihetta tyytyväisyyteen, vaikka tuotanto päästiin käynnistämään tänä kesänä viikon verran keskimääräistä myöhemmin.

”Pääsimme aloittamaan työt kuun puolivälissä, kun joskus olemme olleet liikkeellä huhtikuun puolella. Toisaalta joskus tuotanto on käynnistynyt vasta aivan toukokuun lopulla. Tässä työssä on vain hyväksyttävä se, että säiden ehdoilla mennään.”

PJ-Turve Oy tuottaa turvetta neljällä tuotantoalueella, yhteensä noin 700 hehtaarin alueella, joista 600 hehtaaria on Vapon ja 100 hehtaaria omaa. Kesällä työntekijöitä on 36 ja vetokoneita 25.

”Koneet käyvät 24 tuntia vuorokaudessa silloin kun tuotanto on mahdollista. Välillä vain vaihdetaan kuljettajia”, Jussila kertoo. Hyvät tuotantosäät kannattaakin käyttää tarkasti hyväksi, sillä tuotantokauden aikana tehokkaita tuotantopäiviä on keskimäärin vain 25–30.

Vapon tavoite Suomessa 23,4 miljoonaa kuutiometriä

Petri Jussilan lisäksi turvetuotanto on päässyt käyntiin kaikkialla muuallakin Suomessa. Eri puolilla Suomea tuotantoalueita kiertänyt Vapon tuotantojohtaja Pasi Koivisto sanoo, että 90 prosenttia alueista saatiin tuotantoon viikoilla 19 ja 20. Hyville säille on tarvetta jatkossakin, jotta tavoitteisiin yllettäisiin.

”Toiveet on asetettu kohtuullisen korkealle. Suomessa tavoitteemme on tuottaa turvetta yhteensä 23,4 miljoonaa kuutiometriä, josta jyrsinpolttoturvetta 20,2, palaturvetta 1,2 ja ympäristöturvetta 2 miljoonaa kuutiometriä. Vertailun vuoksi voi todeta, että kesällä 2009 tuotimme turvetta Suomessa 21,1 miljoonaa kuutiometriä”.

Tuotantopinta-ala on suurin piirtein sama kuin viime vuonna eli vajaat 46 000 hehtaaria. Yhteensä Vapon turvetyömailla Suomessa työskentelee kesällä noin 2 700 henkilöä ja 1 400 traktoria.

Kaikkiaan Vapon tuotantotavoite on yli 28 miljoonaa kuutiometriä. Ruotsissa tavoite on 2,3 miljoonaa kuutiometriä, josta reilusti yli puolet on energiaturvetta. Virossa ja Latviassa tavoite on 2,8 miljoonaa kuutiometriä, josta puolet on energia- ja puolet kasvuturvetta. Virossa tuotanto päästiin käynnistämään viikolla 15 ja Ruotsissa viikolla 16.

Uusia tuotantoalueita tarvitaan

PJ-Turve Oy:n urakoimalla Haukkasuolla turvetta on tuotettu 1940-luvulta lähtien. Nyt tuotannon päättyminen on jo näkyvissä. Petri Jussila arvioi, että turvetta alueella riittää enää viideksi vuodeksi.

”Sen jälkeen käytössä pitäisi olla uusia alueita. Nykyään turvetuotantoalueiden luvitus vain etenee kovin hitaasti”, hän toteaa.

Vapon tuotantojohtaja Pasi Koivisto lisää, että kyseessä on koko maata koskeva ongelma. Vuosittain käytöstä poistuu noin 4 000 hehtaaria tuotantoaluetta, joka pitäisi pystyä korvaamaan uudella.

”Itse asiassa uusia alueita tarvittaisiin enemmänkin, koska turpeen kysyntä on ollut pienoisessa kasvussa. Eikä tämä tarkoita uhkaa suoluonnolle, sillä nykyään tuotannossa on alle prosentti Suomen soista ja turvemaista.”