Hyppää sisältöön

Uusi rahoitus- ja tutkimusyhteistyö vauhdittaa Vapon korkean jalostusasteen tuotteiden kehitystä

Vapo on käynnistänyt monivuotisen noin viiden miljoonan euron Refinery-tuotekehitys­ohjelman. Sillä kiihdytetään suobiomassoista ja muista luonnonmateriaaleista saatavien korkean jalostusasteen tuotteiden kehitystä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen käynnistämisen tekee mahdolliseksi Business Finlandilta saatu merkittävä rahoitus, joka kannustaa tutkimusyhteistyöhön laajan kotimaisen verkoston, erityisesti Jyväskylän yliopiston kanssa.

Vapon liikevaihdosta energiaturve muodostaa enää runsaan viidenneksen. Yhtiön strategiana on edelleen vähentää riippuvuutta energiaturpeesta ja lisätä uusien korkean jalostusasteen tuotteiden osuutta liikevaihdosta. Osana tätä strategiaa Vapo rakentaa parhaillaan omalla rahoituksellaan aktiivihiilitehdasta Ilomantsiin.

Refinery-tuotekehitysohjelma sai Business Finlandilta merkittävän tuen, jonka avulla Vapo pystyy lisäämään tutkimusresursseja suobiomassojen kemialliseen jalostamiseen humushapoiksi, hartseiksi, vahoiksi ja muiksi arvokkaiksi ainesosiksi. Ekosysteemin yhteistyökumppaneita ovat kotimaiset yliopistot, tutkimuslaitokset, pk-yritykset sekä kotimaiset ja kansainväliset asiakkaat. Kehitystyötä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa, jolloin varmistetaan tuotteiden yhteensopivuus markkinaan.

Vapon Ventures-liiketoiminnan vetäjän Mia Suomisen mukaan Business Finlandin rahoituksen avulla voimme rakentaa tieteellistä pohjaa uusille liiketoiminnoille. ”Tarvitsemme syvällistä osaamista suobiomassan ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista, jotta voimme kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita. Tutkimus- ja kehitys liittyy Vapon Refinery-konseptiin, jossa suobiomassoista ja muista luonnon raaka-aineista tuotetaan uusia korkean jalostusasteen tuotteita mahdollisimman pienellä energiankulutuksella ja päästöillä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti”, sanoo Mia Suominen.

Uusi professuuri Jyväskylän yliopistoon

Business Finlandin rahoituksen avulla pystymme syventämään tutkimusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa. Konkreettinen esimerkki yhteis­työstä on professuurin perustaminen edistämään kiertotalouden ekosysteemiä suobiomassan ja muiden luonnonmateriaalien jalostamiseksi korkean lisäarvon tuotteiksi. Tehtävä aukeaa haettavaksi apulaisprofessuurina (tenure track) maaliskuussa. Dekaani Mikko Mönkkösen mukaan kemian kiertotalous on Jyväskylän yliopiston strategian ytimessä ja uusi professori linkittyy hienosti Refinery-ohjelman tavoitteisiin toimien tuotekehityksen ja perustutkimuksen rajapinnassa.

Mia Suomisen mukaan Business Finlandin vauhdittama yhteistyö kotimaisten tutkimuslaitosten ja muun muassa Jyväskylän yliopiston kanssa nopeuttaa tuotekehitystä vuosilla. ”Meillä on tavoitteena saada Refinery-konseptin uusista korkean jalostusasteen tuotteista kymmenen vuoden kuluttua lähes 100 miljoonan euron liikevaihtoa. Lisäksi uskomme, että kumppanuusyritykset ja partnerit pystyvät vielä kaksinkertaistamaan tahoillaan tuon liikevaihdon ja tuolloin puhumme kymmenien uusien työpaikkojen sijaan sadoista uusista työpaikoista”, Suominen sanoo.

Business Finlandin asiantuntija Mikko Kiiskisen mukaan nyt toteutettava yhteistyö on malli­esimerkki yrityksen kokonaisarvoketjun muutoksesta, jossa julkisia ja yksityisiä resursseja yhdistämällä nopeutetaan ja tehostetaan tuotekehitystä. Kyseessä on poikkeuksellisen laaja-alainen liiketoiminnan uudistaminen, jossa luodaan tutkimuksellista pohjaa uusille korkean lisäarvon tuotteille. Hanke on osa Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelmaa. ”Vapon hanke toteuttaa monipuolisesti ohjelmamme tavoitetta. Projekti kasvattaa monipuolisen tutkimus­perustan suobiomassan hyödyntämiseen sekä uudistaa samalla suopohjaisten raaka-aineiden käyttöpotentiaalia ja parhaimmillaan muuttaa myös liiketoimintamalleja. Hankkeessa muodostuu kansainvälisestikin kiinnostava suobiomassaekosysteemi, joka avaa uusia markkinoita suomalaisille biotalouden raaka-aineiden tuottajille ja lopputuotteen valmistajille”, sanoo Bio and Circular Finland -ohjelman päällikkö Jutta Kauppi.

Lisätietoja:

  • Vapo Ventures, liiketoimintajohtaja Mia Suominen, puh. 040 848 3148, mia.suominen@vapo.fi
  • Business Finland, asiantuntija Mikko Kiiskinen, puh. 050 557 7676, mikko.kiiskinen@businessfinland.fi

Kuvia kuvapankissa: https://mediabank.vapogroup.com/l/5s9nMRtmFQkB