Hyppää sisältöön

Valio siirtyy kotimaisten ja biopolttoaineiden käyttöön Jyväskylän meijerissä

Vapo Oy:n rakentama uusi kattilalaitos Valion Jyväskylän meijerin tontille on vihitty käyttöön kesän aikana tehdyn käyttöjakson jälkeen tänään 1.9.2017 Jyväskylässä. Vapo Oy ja Valio Oy solmivat maaliskuussa 2016 pitkäaikaisen sopimuksen Valion Jyväskylän meijerin tarvitseman prosessihöyryn ja lämmön tuottamisesta. Vapo rakensi sopimuksen pohjalta uuden kotimaista bioenergiaa käyttävän noin 6 MW:n höyrykattilalaitoksen, jonka ansiosta Valio pystyi luopumaan lähes kokonaan öljyn käytöstä Jyväskylän meijerin energiantuotannossa. Tällä hetkellä pääosa meijerin tarvitsemasta lämmitysenergiasta ja tuotannon tarvitsemasta höyrystä tuotetaan kotimaisilla paikallisilla polttoaineilla. Kiinteistöjen lämmitykseen käytetään osittain kaukolämpöä prosessista talteen otetun lämmön lisäksi. Vanhat raskasöljykattilat muutetaan projektin yhteydessä kevyellä polttoaineella toimiviksi huipputeho- ja varakattiloiksi. Uuden kattilalaitoksen ansiosta Jyväskylän meijerin lämmöntuotannon CO2-päästöt vähenevät lähes kolmanneksen.

Jyväskylän kattilalaitoksen myötä Valio luopuu kokonaan raskaan polttoöljyn käytöstä pääpolttoaineena kaikkien Suomessa toimivien 13 tuotantolaitoksen lämmöntuotannon osalta. Tämän lisäksi Valio korvaa raskaan polttoöljyn käytön kevyellä polttoöljyllä vara- ja huippukattiloissa tämän vuoden loppuun mennessä.

Uuden kiinteää polttoainetta (KPA) käyttävän laitoksen rakentaminen kesti noin vuoden. Toteutus ja käyttöönotto onnistuttiin viemään läpi sopimuksessa sovittua aikataulua nopeammin. Lämpölaitoksen rakentaminen työllisti vuoden aikana keskimäärin 26 henkilöä ja polttoaineen tuotanto ja logistiikka työllistävät vuositasolla 6 henkilöä.

Elintarviketuotannossa lämmön ja höyryntuotannon on jatkuttava häiriöttä vuoden jokaisena tuntina. ”Tästä syystä laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa toimintavarmuus asetettiin etusijalle. Nyt käyttöönotettu lämpövoimala on varustettu huippumodernilla automaatiolla, sitä ajetaan Vantaan käyttökeskuksesta käsin ympärivuorokautisessa seurannassa, minkä lisäksi olemme palkanneet käyttöinsinöörin Jyväskylän seudulle, jotta voimme varmistaa tarvittaessa fyysisen paikallaolon mahdollisimman nopeasti. Lämpö­voimalaan on lisäksi rakennettu höyryakku, jotta laitos voi reagoida mahdollisimman nopeasti ja joustavasti meijerin höyryntarpeen vaihteluihin, Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.

Vapo omistaa ja operoi runsasta sataa energiantuotantoyksikköä Suomessa. ”Strategianamme on monistaa meille kertynyttä osaamista laitosten energiatehokkuuden parantamisessa, toimintavarmuutta lisäävässä automaatiossa sekä kustannustehokkuutta parantavassa etäkäytössä yhdessä strategisten kumppaniemme kanssa. Nämä kaikki toteutuvat tässä Valion kanssa solmitussa pitkäaikaisessa energiantoimitussopimuksessa. Erityisen miellyttävää tässä hankkeessa on se, että uudella laitoksella pystymme yhdessä Valion kanssa parantamaan Keski-Suomen alueen hyvinvointia ja työllisyyttä sekä vähentämään ilmastopäästöjä”, Tempakka sanoo.

”Jyväskylän uusi kattilalaitos lisää tuotantovarmuutta ja höyryn tuotantokapasiteettia. Kotimaiset kiinteät polttoaineet parantavat maidonjalostusketjun huoltovarmuutta ja biopolttoaineiden käyttö vähentää meijerin hiilijalanjälkeä. Investointi myös työllistää laitoksen käytössä, kunnossa­pidossa ja polttoaineketjussa. Vuoden 2017 aikana Jyväskylän meijerissä on tehty myös merkittäviä parannuksia tuotantolaitteista talteen otettavan lämmön hyödyntämisessä, joilla meijerin primäärienergian kulutusta on saatu pienennettyä”, kertoo Valion Jyväskylän meijerin tehtaanjohtaja Jukka Partti. Investoinnit energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristö­ystävällisempään lämmön tuotantoon ovat hyviä esimerkkejä Valion vastuullisesta investointi­ohjelmasta, jolla turvataan vastuullinen ja kannattava maidon tuotanto ja jalostus Suomessa.

Valio on investoinut kotimaista polttoainetta käyttäviin lämpölaitoksiin pitkällä aikavälillä vastuullisesti. Edellinen investointi oli vuonna 2016 uusittu Oulun meijerin kattilalaitos. Kotimaisten kiinteiden polttoaineiden osuus vuonna 2016 oli 72 prosenttia Valion lämmön­tuotannossa. Ouluun ja Jyväskylään tehtyjen kattilalaitosinvestointien ansiosta kotimaisten kiinteiden polttoaineiden osuus nousee jo lähes 80 prosenttiin. Kattilalaitosinvestoinnit toteuttavat Valion vastuullisuusohjelman energiastrategiaa, jonka mukaan tuotannossa käytetään kustannustehokkaita ympäristöystävällisiä ratkaisuja, lisätään energian kotimaisuusastetta sekä kehitetään energia- ja kustannustehokkuutta.

Lisätietoja:
–   Jukka Partti, tehtaanjohtaja, Valio Oy, puh. 050 384 1323
–   Peter Fabritius, energiapäällikkö, Valio Oy, puh. 050 398 7994.
–   Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 0400 726 727
–   Markus Hassinen, liiketoimintajohtaja, Vapo Oy, puh. 040 159 0314

 

Valio yrityksenä
Valio on Suomen suurin maidonjalostaja, joka on toiminut suomalaisen maidontuotannon hyväksi jo 110 vuotta. Valio ja Valioryhmän tuottajat työllistävät kymmeniätuhansia ihmisiä ympäri Suomen, ja Valion toiminta tulouttaa Suomeen rahaa yli miljardin vuodessa. Valio-konsernissa työskentelee noin 4 000 henkilöä.

Valion maidontuotannon, jalostuksen ja logistiikan taloudelliset vaikutukset Keski-Suomessa.

  • Valioryhmä työllistää reilut 1 500 keskisuomalaista.
  • Valioryhmä tuloutti Keski-Suomeen yli 60 miljoonaa euroa.
  • Jyväskylän meijerin jakelualueella asuu n. 1,8 miljoonaa kuluttajaa.
  • Jyväskylän meijerissä työskentelee n. 290 henkilöä. Jyväskylän meijeri on Suomen suurin erikoismaitojen valmistaja, myös viennin osalta, ja yksi Valion kolmesta kotimaan jakelukeskuksesta. Erikoismaitojen lisäksi valikoimassa ovat maidot, kermat ja piimät.
  • Viennin osuus Jyväskylän meijerin kokonaistuotannosta on noin 14 %

Vapo yrityksenä
Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Vapo tuottaa vastuullisesti energiaa muun muassa turpeesta ja puusta sekä toimittaa asiakkailleen erilaisia ympäristöliiketoimintaratkaisuja. Vapo on markkina-alueellaan tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria.