Hyppää sisältöön

Valtio ostanut Vapo Oy:ltä 1 200 hehtaaria soita luonnonsuojeluun

Suoalueista noin 570 hehtaaria sijaitsee Pudasjärvellä Voilamminsuolla, Teerisuolla ja Vastasuolla. Utajärven kunnassa suojeluun siirtyy vajaat 200 hehtaaria Pilkkanevan alueelta ja Pyhännän kunnassa noin 125 hehtaarin ala Kurkinevalta. Lisäksi suojellaan alueita Kurikasta, Karstulasta, Keuruulta, Kärsämäeltä ja Oulun kaupungista.

Kaupan kohteena olevat pohjoisen suoalueet ovat pääosin Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suojeluun varattuja alueita ja ne edustavat omilla alueillaan tyypillisiä laajojen aapasoiden suoluontokohteita. Etelä-Suomessa Karstulassa, Keuruulla ja Kurikassa sijaitsevat alueet kuuluvat soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksen kohteisiin ja edustavat hyvin Etelä-Suomen uhanalaisia suotyyppejä.

Vapo Oy ja ympäristöministeriö ovat tehneet yhteistyötä ja neuvotelleet arvokkaiden suokohteiden suojelemisesta vuodesta 2012 alkaen. Tuolloin Vapo ilmoitti, ettei se enää hae lupia luokkien 4 ja 5 soille, vaan keskittää toimintansa luontoarvonsa menettäneille alueille. Nyt tehty kauppa mukaan luettuna Vapo on myynyt suojeluun kaikkiaan yli 3 700 hehtaaria eri puolilta Suomea.

”Olen iloinen, että suojeltujen soidemme verkostoon saatiin yli tuhat hehtaaria lisää luontoarvoiltaan arvokkaita kohteita. Toimiva vuoropuhelu valtion ja yksityisten maanomistajien välillä on tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden turvaamista”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka on tyytyväinen, että Vapo ja valtio pääsivät sopimukseen Suomen 100-vuotispäivän tienoilla.

”Olemme viiden vuoden aikana luopuneet aktiivisesti kohteista, joilla on merkittävää suojeluarvoa.  Nyt meneillään olevan maanmyyntiprojektin yhteydessä olemme kartoittaneet tarkkaan maaomaisuuttamme. Aina kun suojeluun soveltuvia kohteita löytyy, jatkamme ilomielin keskustelua valtion kanssa. Suomi on maailman johtava suomaa ja uskomme, että suoalueita riittää niin vastuulliseen tuotantoon, virkistykseen kuin suojeluunkin”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja:
– Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö, puh. 02952 50240, etunimi.sukunimi@ym.fi
– Päivi Peronius, resurssijohtaja, Vapo Oy, puh. 040 516 8613, etunimi.sukunimi@vapo.fi

www.ostamaata.fi
www.neova-group.com