Hyppää sisältöön

Vapo Biopolttoaineiden saama asiakaspalaute myönteistä

Useimmat suosittelisivat Vapoa

Tutkimustulosten mukaan jopa 99 prosenttia biopolttoaineiden asiakkaista ja 96 prosenttia ympäristöturpeen asiakkaista voisi suositella Vapoa kollegoilleen.  Myös yhteydenpitotiheyteen ollaan tyytyväisiä – lähes kaikki vastaajat ovat sitä mieltä, että yhteydenpito on ollut riittävää.

Biopolttoaineiden asiakkaista 90 prosenttia ja ympäristöturpeen asiakkaista 96 prosenttia on toiminut yhteistyössä Vapon kanssa pidempään kuin neljä vuotta. Yhteistyön aikana toiminnan koetaan pääosin kehittyneen tai pysyneen omalla hyvällä tasollaan.

Myynti ja luotettavuus – yhteistyön avaintekijät

Biopolttoaineissa parhaimmat onnistumisarvosanat tulevat myynnin palveluasenteesta ja ammattitaidosta, tilaamisen helppoudesta sekä luotettavuudesta. Ympäristöturpeessa parhaimmat onnistumisarvosanat tulevat myynnin palveluasenteesta ja ammattitaidosta, tilaamisen helppoudesta, lupausten pitämisestä sekä kuljettajan palveluasenteesta. 

Asiakkaat pitävät Vapon biopolttoaineiden ja ympäristöturpeen imagoa erittäin hyvänä. Biopolttoaineet saa asiakkailtaan kokonaisarvosanaksi 5,9 ja ympäristöturve  5,5 asteikolla   1-7. 

Toimintaa kehitetään edelleen

Jatkossa Vapo Biopolttoaineet kiinnittää huomiota erityisesti tutkimuksessa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin: energiaturpeen ja puupolttoaineiden laatuun sekä ympäristöturpeen toimitusvarmuuteen.