Hyppää sisältöön

Vapo Carbons valitsi Swecon suunnittelukumppaniksi

Vapo Carbons etenee suunnitellusti kohti investointipäätöstä. Vapo on valinnut Sweco Industry Oy:n yhteistyökumppaniksi tekemään perussuunnittelua laitoksen teknisen toteutuksen tarkentamiseksi.

Perussuunnittelutyö pitää sisällään laitoksen ympäristöluvan valmistelun, prosessin teknisen toteutuksen suunnittelun, laitoksen integroinnin valituille paikkakunnille sekä kustannusarvion tarkentamisen investointipäätöksen tueksi. Työn yhteydessä kiinnitetään huomiota laitoksen energiatehokkuuteen, ympäristövaikutusten ja turvallisuusriskien minimointiin sekä laitoksen päätuotteiden korkeiden laatutavoitteiden täyttymiseen. Tarkemmin selvitettävät sijoituspaikkakunnat ovat Haapavesi, Ilomantsi ja Seinäjoki.

Tuotantolaitos koostuu prosessille lämpöä tuottavasta energiayksiköstä ja varsinaisesta hiiltoprosessista. Suunniteltu tuotantolaitos käyttää noin 500 000 kuutiometriä turvetta vuodessa. Investoinnin kokonaisarvo on energiantuotantolaitos mukaan lukien noin 50 miljoonaa euroa. Tuotantolaitos voidaan integroida tarvittaessa olemassa olevaan energiantuotantolaitokseen tai muuhun teolliseen ympäristöön.

Teknisen suunnittelutyön rinnalla Vapo jatkaa teknisen hiilen asiakas- ja markkinaselvityksiä, lopputuotteiden teknisiä jatkotutkimuksia ja rahoitusratkaisujen selvittämistä.

Investointipäätös ensimmäisen tuotantolaitoksen rakentamisesta tehdään arvion mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Mikäli laitokseen päätetään investoida ja tuotantolaitoksen rakentaminen päästään aloittamaan 2018 alkupuolella, laitos olisi tuotannossa vuoden 2019 aikana.

”On ollut ilahduttavaa kuinka suotuisasti hanke on otettu vastaan kaavailluilla paikkakunnilla ja monelta muultakin taholta on tullut yhteydenottoja. Mahdollisilla sijaintipaikkakunnilla on annettu arvoa erityisesti niille pysyville työpaikoille, joita hanke toteutuessaan loisi”, toteaa liiketoimintajohtaja Mia Suominen. ”Olen erityisen tyytyväinen siitä, että asiat ympäristöviranomaisten kanssa ovat edenneet hyvässä yhteisymmärryksessä”, Suominen sanoo.

Lisätietoja:
Mia Suominen liiketoimintajohtaja, Vapo Ventures, puh. 040 8483 148
– Ahti Martikainen, johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 6804 723