Hyppää sisältöön

Vapo hakee kasvua tuotteistamalla osaamistaan luonnonvesien käsittelyssä

Vapo on historiansa aikana suunnitellut, suunnitteluttanut, mitannut ja mittauttanut sekä rakentanut ja rakennuttanut satoja luonnonvesien vesienkäsittelyjärjestelmiä. Sille on vuosien aikana kertynyt myös ainutlaatuisen kokoinen mittausten, analyysien ja tutkimusraporttien tietokanta. Voisiko tästä osaamisesta ja datan hyödyntämisestä tulla samaan aikaan uutta liiketoimintaa, joka ratkoisi Vapon lisäksi myös muiden asiakkaiden luonnonvesien käsittelyn tarpeet?

Vapo aloitti pienessä piirissä asian pohtimisen noin vuosi sitten. Aluksi asiasta innostuivat työryhmän jäsenet, sen jälkeen yhtiön johtoryhmä ja lopulta myös Vapo Oy:n hallitus. Idean äitinä voidaan pitää ympäristöjohtaja Mia Suomista, joka on tähän saakka vastannut hankkeen käynnistämisestä. Kun idealle saatiin keväällä vihreää valoa hallitukselta, haettiin projektille sekä projektinjohtajaa että mallintajaa. Työpaikkailmoitukset olivat niin salaperäisiä, että mediakin kiinnostui niistä. ”Mitä ihmeen väkeä Vapoon nyt palkataan?”, kyseltiin eräästä maakuntalehdestäkin.

Nyt voidaan paljastaa, että juuri tästä tässä Vapon Clean Waters -hankkeessa on kysymys. Kootaan vesienkäsittelyn parissa työskentelevät vapolaiset ja ulkopuolelta rekrytoidut ammattilaiset yhteen tiimiin. Katsotaan, miten voimme tehostaa ja parantaa osaamistamme ja toimintatapojamme tällä alueella ja sen jälkeen testaamme, onko tästä alueesta tulevaisuudessa uudeksi liiketoiminnaksi. Ja onko meistä uuden liiketoiminnan luojiksi, projektista vastaava Suominen kertoo.

Uusi tapa toimia

Ensimmäisessä vaiheessa projektiin tarvittiin vetäjää. Projektijohtajaksi palkattiin kymmenien hakijoiden joukosta DI Marika Ryyppö. Ryyppö siirtyi syyskuun alussa Vapon palvelukseen Jyväskylä Innovation Oy:stä. Ryypöllä on mittava kokemus kansainvälisten energiaprojektien toteuttamisesta. Hän on työskennellyt eri tehtävissä mm. Alstomin, Fortumin ja Wärtsilän palveluksessa Suomessa ja ulkomailla.

Ympäristöjohtaja Suomisen ja projektijohtaja Ryypön työnjako on niin selvä, kuin tällaisessa ennen kokemattomassa StartUp -projektissa voi olla. Mia Suominen vastaa johtoryhmätasolla Clean Watersista ja toimii sparraajana koko tiimille. Urheilutermejä käyttäen Marika Ryyppö on lätkäjoukkueen kapteeni ja Mia Suominen päävalmentaja.

Tätä kirjoitettaessa tiimiä kasataan lopulliseen muotoonsa ja samalla remontoidaan tiimille vähän normaalista poikkeavaa työtilaa. Suomisen mukaan tällä kaikella haetaan uutta toimintatapaa ja positiivista StartUp -henkeä. Olemme tekemässä jotain uutta, ja on lähdettävä siitä että moni asia on ajateltava uudella tavalla organisaatiorakenteita ja työskentelytapoja myöden. Asiakasnäkökulma ja palvelun ketteryys ovat toiminnassa vahvasti esillä, Suominen sanoo.

Projektin eteenpäinviemiseksi tarvittava joukkue alkaa hahmottua. Syksyn aikana lopullisen muotonsa saavaan tiimiin kootaan tarvittava osaaminen vesienkäsittelyjärjestelmien suunnittelusta ja kehittämisestä, luvittamisesta, rakentamisesta ja vesistövaikutusten mittaamisesta. Käytännössä tiimi koostuu pääosin niistä ammattilaisista, jotka ovat tähän asti vastanneet siitä, että Vapon omilla turvetuotantoalueilla on lupien mukaiset vesienkäsittelyrakenteet ja vesistövaikutusten seurantajärjestelmät. Osa siirtyy tiimiin koko työpanoksellaan, ja osa henkilöstöstä jakaa työaikaansa, Suominen sanoo. Yksi uusi pelaaja tarvittiin joukkueeseen heti kättelyssä. Mallintaja.

Mitä ihmettä mallintaja tekee? Suomisen mukaan uutta Vapossa on mallintamisen käyttöönotto ja hyödyntäminen. Projektiin mallintajaksi nimitettiin FT Merja Pulkkanen. Pulkkanen työskenteli aikaisemmin tutkijana Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Mallintajan tehtävänä on turpeesta, vesistöistä, tarkkailutiedoista, maaperästä ja eri maankäyttömuodoista olemassa olevan informaation kokoaminen kohdekohtaisen ja valuma-aluetason kuormituksen hallinnan suunnittelua varten. Mallintamisen avulla voidaan etukäteen arvioida kohteiden kuormitusta sekä valita vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan optimaalisin menetelmä kuhunkin vesienkäsittelykohteeseen.

Mallintamisella pyritään hyödyntämään aikaisemmin kerättyä tietoa kulloinkin käsillä olevaan ongelmaan, jotta paras ratkaisu löytyisi ilman turhia virheitä ja kokeiluja.

Katsotaan, onko tästä kasvualueeksi

Projektin ohjausryhmässä istuva Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny on itsekin selvästi innostunut asiasta, vaikka ei lähdekään ennustamaan ennalta tulevaisuuden liikevaihtoja ja toiminnan laajuutta. ”Vapon tavoitteena on pitkällä tähtäimellä luoda yhtiöön kertyneestä vesienkäsittelyosaamisesta ja tietopankista kilpailuvaltti ja toivon mukaan olemme joskus myös ratkaisemassa muiden luonnonvesien käsittelyä tarvitsevien asiakkaiden haasteita, Yli-Kyyny sanoo.

Nyt on kuitenkin uuden toimintatavan luomisen vaihe. Kuluvan syksyn aikana Clean Waters -työnimellä kulkevan hankkeen liiketoimintasuunnitelma viimeistellään, kootaan projektin eteenpäin viimeiseksi tarvittava StartUp -tiimi ja aloitetaan uuden toimintamallin testaaminen. Ensimmäisessä vaiheessa tiimin tavoitteena on kehittää Vapon vesienkäsittelyä, mutta samaan aikaan se tavoittelee uutta kasvua myös Vapon ulkopuolisten asiakkaiden palvelemisesta, Yli-Kyyny sanoo. -Olen tyytyväinen, jos projekti vie meitä eteenpäin tällä meille tärkeällä puhtaan luonnonveden alueella ja erittäin tyytyväinen olen silloin, jos meillä olisi ensimmäiset täysin ulkopuoliset toimeksiannot käsissämme ensi vuoden aikana, Yli-Kyyny määrittelee projektin tavoitteita.

Kuvamateriaalia

Lisätietoja:

– Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
– Mia Suominen, ympäristöjohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5653