Hyppää sisältöön

Vapo helpottaa kuivikelannan kierrättämistä takaisin kasvatukseen

Vapo Oy on kuluneen vuoden aikana tutkinut hevosenlannan kierrättämisvaihtoehtoja. Vuoden aikana on testattu kuivikelannan polttamista Forssan voimalaitoksessa ja kompostointia yhtiön omissa ja yhteistyökumppaneiden käyttökohteissa. Käsittelemällä lantaa keskitetysti ja korkealla teknologialla voidaan lannan negatiivisia ympäristövaikutuksia, kuten ammoniakkipäästöjä ilmaan ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin minimoida ja samalla ottaa kuitenkin lannan hyödyt sen luontaisista ravinteista, humuksesta ja energiasta.

Kuivikkeen tärkein ominaisuus on hajun ja virtsan imukyky. Toisin sanoen mitä suurempi imukyky, sitä parempi kuivike. Suuri imukyky aikaansaa myös lannalle paremman ravinnearvon suuremman ravinteiden sitomisen myötä. Polttoaine taas pitäisi olla mahdollisimman kuivaa, jotta se olisi poltettavissa. Tästä syystä hyvä kuivike ja hyvä polttoaine ovat vastakohtia. Koska kuiviketurpeen virtsan ja hajun sitomiskyky on erinomainen, turvelannalle paras käyttökohde on ravinteiden kierrätys.

Hevosen kuivikelannan polttokokeissa kävi ilmi, että kuivikelannan hyödyntäminen polttoaineena teollisessa mittakaavassa on haasteellista. Tähän vaikuttaa edellä mainittu turpeen hyvä imukyvystä johtuva korkea kosteus sekä osaltaan nykyinen lainsäädäntö, mikä luokittelee lannan jätteeksi.

Kehitystyön tuloksena Vapo Oy tarjoaa talleille uutta VapoPuhti-palvelukokonaisuutta sujuvoittamaan hevostallien arkea. VapoPuhti-lannankierrätyspalvelu noutaa lannan ja hoitaa sen tehokkaan kierrätyksen kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa toistuvasti muuttuvissa lainsäädännön olosuhteissa.  Vapo Oy:n hevosen kuivikelannan kierrätyksestä vastaavan projektipäällikkö Niko Nevalaisen mukaan lannan kierrätyspalvelu on otettu palvelun käyttäjien keskuudessa erittäin hyvin vastaan. Tästä syystä alueilla, joilla on runsaasti talleja, mutta niukasti peltoja, jonne lanta voitaisiin luontaisesti hyödyntää, lannan kustannustehokkaalla nouto- ja kierrätyspalvelulla on ollut selkeä tilaus, Nevalainen sanoo. Toistaiseksi palvelu on saatavissa Etelä-Suomessa Porvoo-Lahti-Forssa-Lohja sisäpuoliselle alueelle.

Vapo kierrättää talleilta saadun kuivikelannan joko yhteistyössä Kekkilä Oy:n tai muiden toimijoiden kanssa. Kierrätyksellä kuivikelannasta saadaan ravinnerikasta multaa niin viherrakentamiseen kuin puutarhakäyttöönkin.  Esimerkiksi jo reilun 20 hevosen tallilta tulee vuodessa noin 300 kuutiometriä kierrätettävää kuivikelantaa.  Tästä määrästä saadaan valmistettua yhdessä muiden mullan raaka-aineiden kanssa yhden jalkapallokentän verran laadukasta viherympäristöliiton suositusten mukaista nurmipinta-alaa. 

Myös asiakkaat ovat havainneet palvelun edut: ”Kierrätyspalvelun avulla pystymme vaivattomasti käyttämään luonnonmukaista kuiviketta eli turvetta, mikä on hevosten hyvinvoinnin kannalta loistava asia. Turve vähentää selvästi ammoniakin määrää tallin sisäilmassa moneen muuhun kuivikemateriaaliin verrattuna. Lisäksi sen ylivoimaisen imukyvyn vuoksi kuiviketta tarvitaan vähemmän, jolloin käytännön työmäärä kuivituksessa ja lantahuollossa vähenee olennaisesti. VapoPuhti on siis kustannustehokas vaihtoehto meille”, Outi Laaksonen Tuomarinkylän Talli Oy:stä toteaa.

Kuvamateriaalia

Lisätietoja:

Niko Nevalainen, projektipäällikkö, Vapo Oy, puh. 020 790 5801, niko.nevalainen@vapo.fi